28 Δεκεμβρίου 2021

Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ (Ἁγ. Ιουστίνου Πόποβιτς)

 Κατὰ τὴν ἡμέραν τῶν Χριστουγέννων ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο ( Ἰωάν. 1, 14). Αὐτὴ εἶναι ἡ πρώτη καὶ ἡ μεγαλυτέρα χαρμόσυνος ἀγγελία, τὸ πιὸ μεγάλο «εὐαγγέλιον», ποὺ ἦτο δυνατὸν νὰ δώσῃ ὁ Θεὸς εἰς τὸν ἄνθρωπον καὶ ὁ οὐρανὸς εἰς τὴν γῆν. Ἐὰν θέλετε, ὁλόκληρον τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς ἀποτελεῖται ἀπὸ τέσσαρες λέξεις: «ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο». Ἔξω ἀπὸ αὐτὸ καὶ χωρὶς αὐτό, ἄλλος εὐαγγελισμὸς δὲν ὑπάρχει διὰ τὸν ἄνθρωπον, οὔτε εἰς αὐτὸν οὔτε εἰς τὸν ἄλλον κόσμον.

Ἐδῶ εὑρίσκεται κάθε τί, τὸ ὁποῖον εἶναι αἰωνίως ἀναγκαῖον διὰ τὴν ἀνθρωπίνην ὕπαρξιν εἰς ὅλους τοὺς κόσμους. Μοναδικὸν χαρμόσυνον μήνυμα διὰ τὴν ὕλην εἰς ὅλας τὰς μορφάς της. Ἀπὸ τὴν πλέον σκληρὰν καὶ πυκνὴν ὕλην τοῦ ἀδάμαντος, μέχρι τὴν πλέον λεπτὴν καὶ ἀφανὴ τοῦ ἠλεκτρονίου καὶ φωτονίου. «Ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο». Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ Λόγος ἔγινε Θεοσάρξ, οὕτως ὥστε οὔτε ὁ Θεὸς παύει νὰ εἶναι Θεός, οὔτε ἡ σὰρξ νὰ εἶναι σάρξ. Μόνον ποὺ ἡ σὰρξ ἐν τῇ μυστικῇ ἀλλὰ πραγματικῇ ἑνώσει της μὲ τὸν Θεὸν ζῇ καὶ ἀκτινοβολεῖ ὅλας τὰς τελειότητας τοῦ Θεοῦ. «Ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο» σημαίνει: ὁ Λόγος ἔγινε ψυχή, Θεο-ψυχή, ἀλλὰ παρὰ ταῦτα ὁ Θεὸς παραμένει Θεὸς καὶ ἡ ψυχὴ ψυχή. Μόνον ποὺ ἡ ψυχὴ περιπατεῖ εἰς τοὺς δρόμους τῶν αἰωνίων καὶ χαροποιῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ εἰς ὅλους τοὺς ὁρατοὺς καὶ ἀοράτους κόσμους.

4 Δεκεμβρίου 2021

Η Ευρώπη ας κάνει το σταυρό της και ας επιστρέψει στον Ορθόδοξο δρόμο του Χριστού.

 


Ή Ευρώπη ας κάνει το σταυρό της και ας επιστρέψει στο δρόμο του Χριστού. Ας προσευχηθεί  στην Παναγία, ας θυμηθεί τούς δώδεκα αποστόλους και τότε τα λέπια από τα μάτια της θα πέσουν. Θα γίνει πάλι όμορφη όπως ήταν πριν από χίλια χρόνια. Θα γίνει πάλι Ορθόδοξη Ευρώπη. Θα γίνει και αυτή ευτυχισμένη και εμείς μαζί της.
Θα χαρούνε μαζί της οι δακρυσμένοι λαοί της Ευρώπης και θα ψάλλουνε μαζί τον αιώνιο ύμνο στο Θεό: Άγιος, άγιος, άγιος, Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ό ουρανός και ή γη της δόξης Σου. Αμήν.

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ,

«Ουδέν μίσος έχουμε με τους αδελφούς Χριστιανούς της Δυτικής Εκκλησίας, αλλά θέλουμε την αγάπη και επιθυμούμε και εμείς την ένωση περισσότερο από εσάς. Είναι έτοιμη δε, με ανοιχτές τις αγκάλες, η Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία, να δεχθεί όλα τα παιδιά της και να γίνουμε «Μία Ποίμνη» υπό ένα και τον αυτόν «Ποιμένα», τον Δεσπότη Χριστό, αρκεί να αφήσετε τις διαφορές, που μόνοι σας δημιουργήσατε, οι οποίες είναι οι εξής:...

Ο φανατικός άνθρωπος (Αγίου Ισαάκ του Σύρου)

 «Ο φανατικός άνθρωπος ποτέ δεν φτάνει στην ειρήνη του νου και όποιος έχει αποξενωθεί από την ειρήνη, αυτός έχει αποξενωθεί και από τη χαρά. Η ειρήνη του νου λέγεται και είναι τέλεια (ψυχική) υγεία, ενώ ο φανατισμός είναι αντίθετος στην ειρήνη. Αυτός λοιπόν που έχει φανατισμό, είναι βαριά άρρωστος. Ο φανατισμός δεν είναι γνώρισμα σοφίας, αλλά αρρώστια της ψυχής, γιατί φανερώνει στενή και περιορισμένη αντίληψη, που οφείλεται στην πολλή άγνοια. Αυτός λοιπόν που έχει φανατισμό, είναι βαριά άρρωστος.»

~ Άγ. Ισαάκ ο Σύρος

Τι θα περιλαμβάνει η νέα δομή στη Λέσβο (εάν και εφόσον γίνει).

 


Ακούσατε, ακούσατε!!!! Τι περιλαμβάνει η νέα δομή στη Λέσβο (εάν και εφόσον γίνει) κατά τον εκλαμπρότατο κ. Μηταράκη:

240 στρέμματα περιφραγμένα.
41 στρέμματα δόμησης.
29 κτίρια διαμονής.
25 εστιατόρια.
57 κτίρια διοίκησης.
2 κτίρια φρουράς.
18 αναρρωτήρια-ιατρεία.
20 καταστήματα.
3 κτίρια για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΛΙΙΓΑ! ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ: 87.532.962 ΕΥΡΏ. ΚΙ ΟΛΑ ΑΥΤΆ ΓΙΑ .....3000 ΑΤΟΜΑ που θα στείλει παράνομα ο Τούρκος!!! ΚΆΠΟΙΟΙ ΝΟΜΊΖΟΥΝ ΠΩΣ ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΎΟΥΝ...
(Από Stratis Gelagotis)

Yπάρχουν και άλλα μεγάλα προβλήματα.Εκτός του κορονοϊού, ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα, αυξανόμενη λαθρομετανάστευση, δηλαδή αβέβαιο εθνολογικό μέλλον. Αύξηση φτώχειας, ανεργίας, κατανάλωσης ναρκωτικών και αγχολυτικών χαπιών, πολλά τροχαία δυστυχήματα, αύξηση ψυχιατρικών διαταραχών κατά 35%, αυτοκτονίες, αύξηση κακοποίησης παιδιών, διόγκωση δημοσίου και ιδιωτικού χρέους, μεγάλη διαφθορά στη Δημόσια Διοίκηση, έλλειψη παιδείας και καλής συμπεριφοράς, διόγκωση κοινωνικών προβλημάτων κ.α.

19 Νοεμβρίου 2021

-Από που αντλείς δύναμη;


 -Από που αντλείς δύναμη;

«Από την πίστη μου. Από τα Ευαγγέλια, από τα λόγια του Χριστού και των Αγίων Πατέρων. Αυτά κουβαλάω στα χαρτάκια μου και όλα αυτά για εμένα είναι οδηγός ζωής. Της ζωής μου».
-Τι περιμένεις από τον Θεό;
«Να με αξιώσει να τελειώσω τη δουλειά μου. Πότε θα βάλω τέλος, δεν ξέρω. Πιστεύω ότι το τέλος θα το νιώσω».
...
-Τι ακούς τώρα;

12 Νοεμβρίου 2021

Ο «παπά-ΠΑΟΚ», και η αγάπη του για την Λέσβο....

«Όταν ο παπα Φώτης Αγιοποιηθεί θα γίνει πνευματικός σεισμός στη Λέσβο»
Υπάρχουν θα λέγαμε ελάχιστοι άνθρωποι, που μπορούν όταν σε κοιτούν, να σε διαβάσουν και να σου πουν την κατάλληλη κουβέντα, στην κατάλληλη στιγμή, με τον σωστό τρόπο. Ένας από εκείνους τους ανθρώπους είναι ο πατέρα Χρήστος Μήτσιος, που πριν από λίγες ημέρες ήρθε και έμεινε στη Λέσβο - και δεν είναι η πρώτη φορά. Τα προσκυνήματα, ο Ταξιάρχης, ο Άγιος Ραφαήλ του δίνουν δύναμη, ενώ ο Παπά - Φώτης, από τα Πάμφιλα, που ιεράτευσε στον Τρύγονα, κατά πολλούς σαλός, αποτελεί για εκείνον πηγή μελέτης. Ο Παπά - Φώτης ήταν πνευματικός αδερφός του Γέροντα Παΐσιου και οι δύο τους είχαν πνευματικό τον Παπά Τύχων τον Ρώσο. Σύμφωνα με τον παπα -Χρήστο ή γνωστό σε όλους παπαΠΑΟΚ, ο παπα Φώτης μια μέρα θα Αγιοποιηθεί και τότε η Λέσβος θα γίνει μεγάλο πνευματικό κέντρο.

Ποιος θα διδάξει στα παιδιά σεξουαλική αγωγή;

 Κάποιοι επιθυμούν να "επιβάλλουν" τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σε παιδιά και μάλιστα στην ευαίσθητη ηλικία των 5, 6, 7 ετών, με το πρόγραμμα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης "Παίζω με τον Φρίξο και μαθαίνω για το σώμα μου και τις διαπροσωπικές σχέσεις", που βραβεύθηκε από τον διεθνή οργανισμό WAS (παγκόσμια ένωση σεξουαλικής υγείας) ο οποίος υποστηρίζει την αντισύλληψη, τις εκτρώσεις, την ομοφυλοφιλία κλπ και έχει χρυσό χορηγό την περιβόητη IPPF, γνωστή για τις εκατοντάδες χιλιάδες εκτρώσεις που πραγματοποιεί ετησίως, για εμπόριο οργάνων και ιστών εκτρωμένων βρεφών, διακίνηση και σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση ανήλικων παιδιών.

26 Οκτωβρίου 2021

Ο Άγιος Δημήτριος.

 


Ο Άγιος Δημήτριος γεννήθηκε το 280 μΧ από αριστοκρατική οικογένεια. Ήταν δηλαδή αρχοντευγενής (nebleman). Φύση μοναδική εξέπλησσε τους πάντες. Μέσα του μιλούσε ένας αρμονικός συνδυασμός αντίθετων ταλάντων:

α) Ανδρεία, γενναιοψυχία, αγωνιστικότητα, χριστιανική δράση (άνθρωπος της καρδιάς),
β) Ευρυμάθεια, λεπτοί κι ωραίοι τρόποι, γλυκύτητα χαρακτήρα, ευγενική καταγωγή (άνθρωπος του πνεύματος).
γ) Υπήρξε πρώτος στη χριστιανική κίνηση Θεσσαλονίκης, πρεσβευτής της δικαιοσύνης, τιμής και γενικότερα μια ισχυρότατη προσωπικότητα (άνθρωπος της δύναμης).
δ) Ήταν αστέρας πίστεως, γνώσης, σοφίας, σωφροσύνης, ταπεινοσύνης, πειθαρχίας, υπακοής, υπομονής κι επιμονής (άνθρωπος αρετής)

Βγάζουν τις εικόνες από τα νοσοκομεία.

 


Αίσχος.....

 


Αυτό το άτομο, τον Δημήτρη Καιρίδη, επέλεξε η κυβέρνηση για να αναλάβει την προεδρία της «Ομάδας» για την αλλαγή του πληθυσμού στην Ελλάδα.

Και ποιος σας είπε ότι χρειάζεται αλλαγή ο πληθυσμός της Ελλάδας; Αν κάτι πρέπει να αλλάξει, είναι ότι πρέπει να αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο την πατρίδα, την θρησκεία και να κάνουμε Ελληνορθόδοξες οικογένειες!

Μηταράκης: “Η κυβέρνηση είναι υπέρ της νόμιμης μετανάστευσης και της στήριξης των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα”.


Πως θα στηρίξετε κ. Μηταράκη τους ανθρώπους αυτούς; Έχετε δουλειές, εργοστάσια, βιομηχανίες για να τους δώσετε εργασία, τη στιγμή που χιλιάδες Έλληνες είναι άνεργοι, ή φεύγουν στο εξωτερικό; Έχετε κράτος; Έχετε ιδίους πόρους, αφού ξεπουλήσατε τα πάντα σε εταιρείες που πίσω από αυτές κρύβονται τα ίδια τα αφεντικά σας; Εδώ δεν θέλουν μετανάστες οι "προηγμένες" Ευρωπαϊκές χώρες και έχουν κλειστά τα σύνορά τους, που πας εσύ Καραμήτρο;;;

Ο Αλής πασάς και το... συνέδριο στα Γιάννενα.

 


Ο Αλή Πασάς, που η Γιάννα Αγγελοπούλου και ο Δήμαρχος Ιωαννίνων θα του κάνουν 3ήμερο διεθνές συνέδριο, βαρύνεται με γενοκτονίες, δολοφονίες και θηριωδίες κάθε είδους. Μια ζωή γεμάτη αίμα, αποτρόπαιες πράξεις, βασανισμούς, εξανδραποδισμούς, λεηλασίες και φρικαλεότητες, όπως όταν έριχνε καταδικασμένους σε θάνατο στο κλουβί με τη λεοπάρδαλη που διατηρούσε στα Γιάννενα, ενώ ο ίδιος παρακολουθούσε το θέαμα. Κατά τη διάρκεια του πολέμου με τους Σουλιώτες 20 ως 30 άτομα αποκεφαλίζονταν κάθε τόσο στους δρόμους των Ιωαννίνων.

Η υπερφορολόγηση της ζωής των Ελλήνων.

 Ο λόγος της υπερφορολόγησης της ζωής των Ελλήνων δεν είναι επειδή το κράτος πρέπει να δώσει κοινωνικά επιδόματα (αν και πολλά από αυτά πηγαίνουν σε οκνούς, πονηρούς, παράνομους και επιτήδειους), ή επειδή πρέπει να πληρώσει συντάξεις (οι πιο πολλοί συνταξιούχοι έχουν πληρώσει εισφορές μετά από πολυετή εργασία και δεν είναι σαν τους μαϊμού "ασφαλισμένους" και τους διπλο-τριπλοσυνταξιούχους), ή επειδή το κράτος πληρώνει όντως υπέρογκα ποσά για φύλαξη συνόρων (ας διαμαρτυρηθούν οι εκάστοτε κυβερνήσεις για τις τουρκικές προκλήσεις. Που είναι η σοβαρή και θαρραλέα εξωτερική πολιτική και η επιτυχής διπλωματία;), ή εξαιτίας των όντως υπεράριθμων δημοσιοϋπαλλήλων, απόρροια της ψηφοθηρικής πολιτικής δεκαετιών.

16 Οκτωβρίου 2021

Ο μονόλογος του Θεού....

 


Η παράλογη ακρίβεια στα καύσιμα.

 Η Ελλάδα είναι μεταξύ 7ης και 10ης ακριβότερης χώρας στον κόσμο με μέση τιμή αμόλυβδης στα πρατήρια στο 1,71 ευρώ/λίτρο, παρότι όλες οι χώρες αγοράζουν στις ίδιες τιμές. Σήμερα, η μέση τιμή της αμόλυβδης στον πλανήτη, είναι μόλις 1,03 ευρώ/λίτρο.

Η Αιθιοπία πουλά την αμόλυβδη με τιμή 0,40 ευρώ/λίτρο. Η Κίνα μόλις 1,01, η Βουλγαρία 1,15 και η Ελλάδα 1,71. Η χώρα με το μεγαλύτερο κατά κεφαλήν εισόδημα, το Λουξεμβούργο, πουλά 1,39 ευρώ. Τα Σκόπια που προμηθεύονται καύσιμα αποκλειστικά σχεδόν από την Ελλάδα, πουλούν την αμόλυβδη μόλις 1,19 ευρώ/λίτρο. Με ποια λογική το βυτιοφόρο που ξεκινά από τα Σκόπια για Θεσσαλονίκη και επιστρέφει να παραδώσει καύσιμα που αγοράζει από εμάς, πουλά το λίτρο μισό ευρώ φθηνότερα από ό,τι πωλείται στα ελληνικά πρατήρια που βρίσκονται δίπλα στα ελληνικά διυλιστήρια;

14 Οκτωβρίου 2021

Άγιος Ιγνάτιος, Αρχιεπίσκοπος Μηθύμνης.

 


Τη 14η του μηνός Οκτωβρίου μνήμη του Αρχιεπισκόπου Μηθύμνης Ιγνάτιου, κτίτωρος δύο Ιερών Μονών στην Καλλονή της Λέσβου, της Μονής Λειμώνος και της Μυρσινιωτισας, σοφός διδάσκαλος, αγιογράφος, ποιητής, καλλιγράφος, θεολόγος... περιγράφεται ως απλούς και φιλάδελφος, γλυκύς και πράος.... ως “Πνεύμα” ευπρεπείας και αγαθοσύνης, ανιδιοτελής ρασοφόρος.

Τα νησιά του Αιγαίου έχουν τα ίδια ονόματα όπως και πριν από 3.500 χρόνια.

 


Τα νησιά του Αιγαίου έχουν τα ίδια ονόματα όπως και πριν από 3.500 χρόνια: Εκπληκτικές αναφορές του Ομήρου.

Οἱ λαοί πού ἀγνοοῦν τήν ἱστορία τους, εἶναι καταδικασμένοι νά χαθοῦν. Καί ἐπειδή οἱ Ἓλληνες ξεχνοῦν τήν ἱστορία τους, ἡ ὁποία ἂλλωστε οὐδέποτε τούς διδάχθηκε ὃπως ἒπρεπε, θά προσπαθήσουμε νά θυμίσουμε μερικές ἂγνωστες στούς πολλούς σελίδες τοῦ Ὁμήρου, τοῦ ἀρχαιοτέρου ποιητοῦ καί συγραφέως, σεβαστοῦ ἀπό ὃλο τόν πολιτισμένο κόσμο καί διαρκῶς ἐπικαίρου, πού ἀφοροῦν τίς ἀρχαιότατες ὀνομασίες τῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου, αὐτές πού ἒχει βάλει στό μάτι μέ τό σχέδιο Γαλάζια Πατρίδα ὁ νεοσουλτάνος Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος φιλοδοξεῖ νά γίνει Μωάμεθ Γ´ Πορθητής.

Σκέψεις ενός όμορφου ψυχικά ανθρώπου του Σταμάτη Σπανουδάκη.

Οι πιό δύσκολοι αγώνες είναι, αυτοί που γίνονται μέσα μας.
Οι καλύτερες συζητήσεις, γίνονται με τον εαυτό μας.
Αληθινές διακοπές είναι η μοναξιά, η ευλογημένη ησυχία και η προσευχή.
Τα ωραιότερα τοπία, είναι, κρυμμένα μέσα μας.
Τά παραμύθια της γιαγιάς, κρύβουν περισσότερη αλήθεια απο την “πραγματικότητα”.
Οι εσωτερικές πληροφορίες είναι, τα αληθινά δελτία ειδήσεων.
Οί δύσκολότερες αποφάσεις, λύνονται απο το παιδί μέσα μας.

Το μέλλον της Ελλάδας χωρίς μόρφωση και καλή διδασκαλία.


 «αν η παρούσα γενιά δεν μορφωθεί από ανθρώπους μορφωμένους με καλή διδασκαλία και προς τον κανόνα της καλής ημών πίστεως και των ηθών μας, θα είναι δυσοίωνο το μέλλον της Ελλάδος και η διακυβέρνησίς της αδύνατος».

Ιωάννης Καποδίστριας «ο άγιος της πολιτικής μας».

Tι έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος όταν δεν είχαν νερό για να πιούν;


 Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος επιχειρούσε με τον στρατό του, βρέθηκε σε μια έρημο πέραν της Περσίας όπου δεν υπήρχε νερό για να πιούν. Τότε, κάποιοι στρατιώτες έψαξαν και βρήκαν λίγο νερό και το πήγαν στον Μέγα Αλέξανδρο για να πιει, αλλά εκείνος το έχυσε μπροστά σε όλους, αρνούμενος να πιει εφόσον δεν έφτανε για να πιούν όλοι οι στρατιώτες.

Αυτή είναι η πραγματική αγάπη, αλληλεγγύη και φιλαδελφεία. Ή όλοι, ή κανένας.

4 Οκτωβρίου 2021

“Σὲ ἐμᾶς πάλι θὰ ἐξαντληθεῖ ἡ αὐστηρότητα τῶν ἁρμοδίων;

 Ιερείς Αγ. Δημητρίου Θεσσαλονίκης: "Ας έπαιρναν νωρίτερα μέτρα για τη διασπορά – Σε άλλες εκδηλώσεις τηρούνται τα μέτρα; Σε μας πάλι θα επιρριφθούν όλες οι ευθύνες; - Σε μας πάλι θα αποδοθούν βαρύτατες κατηγορίες;".

“Παρακαλοῦμε νὰ ἐπιδειχθεῖ ἔστω καὶ μία (1) τεκμηριωμένη ἐπιστημονικὰ ἀπόδειξη περὶ τοῦ ἰσχυρισμοῦ τῆς ἀποκλειστικῆς εὐθύνης τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων στὴν ἐξάπλωση τῆς διασπορᾶς!”
“Παρακαλοῦμε νὰ μᾶς ὑποδειχθεῖ μία (1) ἀντίστοιχη κοινωνικὴ, πολιτική, ἀθλητικὴ, καλλιτεχνική ἐκδήλωση, ποὺ πραγματοποιήθηκε ἤ προγραμματίζεται νὰ πραγματοποιηθεῖ κάτω ἀπὸ «δρακόντεια (!!!) ὑγειονομικὰ πρωτόκολλα»”, αναφέρουν.
“Δὲν γίνεται κὰν συζήτηση γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῆς λιτανείας τῶν ἱερῶν λειψάνων κατὰ τὴν παραμονὴ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου, μιᾶς θρησκευτικῆς ἐκδήλωσης ποὺ ἔχει μακραίωνη παράδοση καὶ ἀποτελεῖ πηγὴ παρηγοριᾶς, ἐλπίδας καὶ ψυχικῆς ἀνάτασης γιὰ ὅλους τοὺς φιλάγιους Χριστιανοὺς καὶ εὐλογία γιὰ τὴν πόλη μας.
Ἀντ΄ αὐτῆς, πραγματοποιοῦνται πάσης φύσεως ἐκδηλώσεις καὶ ὁ κόσμος ἐκφράζεται μέσα ἀπὸ πλῆθος δραστηριοτήτων χωρὶς κανένα ἀπολύτως προβληματισμό καὶ ἀνάλογη κριτικὴ.”, υποστηρίζουν επίσης στην ανακοίνωσή τους.
“Νὰ ὑποθέσουμε πὼς «δρακόντεια ὑγειονομικὰ πρωτόκολλα» τηρήθηκαν καὶ τηροῦνται ἐπίσης :
Στὶς περιοδεῖες τῆς προσφυγοπούλας «μικρῆς Ἀμὰλ» σὲ πολλές πόλεις τῆς Ἑλλάδος.
Στὶς αὐθόρμητες ἐκδηλώσεις τοῦ κόσμου, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐκδημία τοῦ λαοφιλοῦς Μίκη Θεοδωράκη καὶ
Τὴν νεκρώσιμη ἀκολουθία τοῦ δημοφιλοῦς ρᾶπερ Πῆτερ Ἀθανασόπουλου (Mad Clip).
Στὶς ἐκδηλώσεις γιὰ τὸ Ράλλυ Ἀκρόπολις.
Στὶς θρησκευτικὲς ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς «Ἀσοῦρα» τῶν σιϊτῶν μουσουλμάνων.
Σὲ συγκεντρώσεις ὁπαδῶν ἀθλητικῶν ὁμάδων.
Σὲ Φεστιβὰλ πολιτικῶν νεολαιῶν.
Στὴν διοργάνωση τῆς 85ης ΔΕΘ.
Στὶς ἐκδηλώσεις τῶν «Φεστιβὰλ Ὑπερηφανείας» (Gay Pride).
Σὲ ἀθλητικὲς ἐκδηλώσεις.
Σὲ συναυλίες τραγουδιστῶν.
Σὲ δεκάδες συγκεντρώσεις καὶ πορείες διαμαρτυρίας.
Στὰ λεγόμενα «κορονοπάρτυ» στὰ Πανεπιστήμια.
Στὰ μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς.
Στὴν σύνολη σχολικὴ δραστηριότητα.
Στὴν ἐστίαση καὶ τὴ διασκέδαση…”
“Αὐτονόητο τυγχάνει, ὅτι οἱ ὡς ἄνω ἐκδηλώσεις δὲν ἐπισημαίνονται ἀπὸ μέρους μας, ἕνεκα δυσφορίας ἤ ἀντιδραστικότητας. Ἀπλῶς, ταπεινῶς φρονοῦμε, ὅτι στὰ πλαίσια τῶν θεμελιωδῶν Συνταγματικῶν δικαιωμάτων καὶ ἐλευθεριῶν, στὰ πλαίσια τῆς ἐλεύθερης ἔκφρασης τῶν ἰδεῶν καὶ τῆς ἀπρόσκοπτης ἀνθρώπινης δραστηριότητας, δύνανται καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ νὰ τύχουν ἀνάλογης ἀντιμετώπισης καὶ μεταχείρισης. Τὰ δε ἐπιδημιολογικὰ δεδομένα, δὲν μποροῦν πάντα νὰ προβάλλονται ὡς μόνιμη δικαιολογία. Ἀφ΄ ἧς στιγμῆς ὑπῆρχε πρόβλεψη γιὰ ἐπιδείνωση τῆς κατάστασης στὴν πόλη μας, ἄς ὑπῆρχε ἀντίστοιχη μέριμνα γιὰ λήψη μέτρων ἐνωρίτερα…”
“Παρακαλοῦμε λοιπὸν, νὰ ἐπιδειχθεῖ ἀπὸ ὅλους σοβαρότητα, ὑπευθυνότητα καὶ ἀμεροληψία, νὰ ἀποφευχθοῦν ἐμπάθειες, ἰδεοληψίες ποὺ σύμφωνα καὶ μὲ τὴν γνώμη ἐπιστημόνων θὰ τραυματίσουν τὴν κοινωνικὴ συνοχὴ στὴν πόλη”.
“Σὲ ἐμᾶς πάλι θὰ ἐξαντληθεῖ ἡ αὐστηρότητα τῶν ἁρμοδίων;
Σὲ ἐμᾶς πάλι θὰ ἐπιδειχθεῖ ὑπέρμετρος ζῆλος;
Σὲ ἐμᾶς πάλι θὰ ἐπιρριφθοῦν ὅλες οἱ εὐθύνες;
Σὲ ἐμᾶς πάλι θὰ ἀποδοθοῦν βαρύτατες κατηγορίες;”

17 Σεπτεμβρίου 2021

Οι Αγίες Σοφία, Πίστη, Ελπίδα και οι προπαγανδιστές κατά του χριστιανισμού.

 Η Αγία Σοφία και οι τρεις κόρες της Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη μαρτύρησαν στα χρόνια του αυτοκράτορα Αδριανού (117 – 138 μ.Χ.).

Στη Ρώμη ο αυτοκράτορας πληροφορήθηκε ότι οι τέσσερις γυναίκες ήταν χριστιανές και διέταξε να τις συλλάβουν.
Αφού απομόνωσαν τη μητέρα, άρχισαν να ανακρίνουν τις κόρες. Τη δωδεκάχρονη Πίστη, ο Ανδριανός προσπάθησε να την πείσει να αρνηθεί το Χριστό. Θα της χορηγούσε τα πάντα, για να ζήσει ευτυχισμένη ζωή, αλλά αντιμετώπισε το άκαμπτο φρόνημα της νεαρής. Τα λόγια της Αγίας Γραφής αποτέλεσαν δυναμική απάντηση της Πίστης: «ζω εμπνεόμενη από την πίστη μου στον Χριστό, που με αγάπησε και έδωσε τον εαυτό Του για τη σωτηρία μου». Τότε, μετά από φρικτά βασανιστήρια, την αποκεφάλισαν.

Η... "ελευθερία των ανθρώπων"....

 Ο ηθοποιός Γιώργος Καραμίχος πήγε με τον μικρό γιό του στο pride για να... γιορτάσουν την "ελευθερία των ανθρώπων"!!!

* Γιώργο, ελευθερία είναι να απαλλαγεί ο άνθρωπος από τα πάθη του και ότι άλλο είναι αφύσικο στη ζωή. Αυτά να διδάξεις στο παιδί σου.

Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία.

 


Το υπουργείο Παιδείας, νομίζει ότι έλυσε όλα τα προβλήματα και τώρα θέλει να επιβάλει το μάθημα της «Ολοκληρωμένης ή Συμπεριληπτικής» Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης στα σχολεία από την νηπιακή ηλικία, λες και τόσα χρόνια που δεν υπήρχε αυτό το "μάθημα" στα σχολεία οι μαθητές απέτυχαν στη ζωή τους και δεν έγιναν καλοί οικογενειάρχες, ή δεν ήξεραν να κάνουν παιδιά. Λες και οι γονείς δεν είναι ικανοί να διαπαιδαγωγήσουν και να ελέγξουν τα παιδιά τους, αλλά πρέπει να τα διδάξουν σεξουαλικά όλοι αυτοί που βγάζουν και ψηφίζουν ανώμαλους και δολοφόνους νόμους, που από την μία είναι υπέρ των εκτρώσεων και από την άλλη θέλουν να το παίξουν προστάτες των παιδιών. Λες και δεν έχουν οι γονείς των παιδιών μυαλό, αρχές και αξίες....

Τι έλεγε ο Κεμάλ, πριν και μετά την Μικρασιατική καταστροφή.

 Πριν την Μικρασιατική καταστροφή ο Κεμάλ Ατατούρκ βλέποντας το αήττητο και την παλικαριά των Ελλήνων, καθώς και την προδιαγραφόμενη πανωλεθρία του τουρκικού στρατού σε όλα τα μέτωπα, δήλωνε: «Αν ηττηθούμε, Έλληνες θα μας έχουν νικήσει»

Μετά την Μικρασιατική καταστροφή αναγνώρισε ότι: «…στη Μ. Ασία δεν ηττήθη ο γενναίος Ελληνικός στρατός. Η πολιτική ηγεσία του ηττήθη…»

Άγιος Παΐσιος: Βρε παιδιά έχετε λίγη εμπιστοσύνη στο Χριστό… Ξέρει Ο Θεός....

(της Τόνιας Τζαφέρη)

Άγιος Παΐσιος: ” Έχετε εμπιστοσύνη στον Χριστό, όλα για καλό γίνονται”
Τα λόγια του και η διδασκαλία του έχουν βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους να ξαναβρούν την πίστη και τον δρόμο τους στην ζωή. Γι’ αυτό και εμείς σου παραθέτουμε κάποια από τα λόγια του, τα οποία έχουν μείνει στην ορθόδοξη ιστορία:
«Ξέρει ο Θεός. Έχει πρόνοια για το πλάσμα Του.” Άμα κάνη κανείς υπομονή, έρχονται τα πράγματα στην θέση τους. Τα οικονομάει ο Θεός. Χρειάζεται όμως υπομονή χωρίς λογική. Αφού ο Θεός βλέπει, παρακολουθεί, να παραδίνεται εν λευκώ στον Θεό.
Βλέπεις, ο Ιωσήφ (Γεν 37,20) δεν μίλησε, όταν τον πούλησαν οι αδελφοί του για δούλο. Μπορούσε να πη: “Είμαι αδελφός τους”.
Δεν μίλησε όμως, και μετά μίλησε ο Θεός και τον έκανε βασιλιά. Άμα όμως κανείς δεν κάνη υπομονή, είναι βάσανο.
Έχω δει ψυχές που αδικήθηκαν. Αλλά υπέμειναν την αδικία με καλούς λογισμούς και τους έλουσε η Χάρις σ’ αυτήν την ζωή.

11 Σεπτεμβρίου 2021

ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ(Κείμενο από το έντυπο «Ορθοδοξία και αίρεσις» της Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινείας και Κυνουρίας, τεύχ. 73, Μαρτ. – Απρ. 2011).
π. Σωτήριος Αθανασούλιας
Εισαγωγικά: Μια πολύ διαφωτιστική εισήγηση
Όπως είναι γνωστό, στη χώρα μας έχει εμφανισθεί τα τελευταία χρόνια το κίνημα της αρχαιολατρίας, που δραστηριοποιείται έντονα με διάφορες ομάδες και οργανώσεις, επιδιώκοντας την κατάργηση του Χριστιανισμού και την επαναφορά της αρχαίας (ειδωλολατρικής) ελληνικής θρησκείας. Στα πλαίσια της προπαγάνδας, που ασκείται από το κίνημα αυτό, αλλά και στο κλίμα της έντονης εχθρότητας και αντιπαράθεσης με τον Χριστιανισμό, εξιδανικεύεται ο αρχαίος ελληνισμός στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένης και της θρησκείας. Έτσι, ο μεν Χριστιανισμός παρουσιάζεται ως σκοταδισμός, φανατισμός, μισαλλοδοξία, κατάπτωση και οπισθοδρόμηση, αλλά και ως υπεύθυνος για ο,τιδήποτε κακό ή αρνητικό έχει εμφανισθεί στον κόσμο, η δε αρχαία ειδωλολατρία εμφανίζεται ως η, δήθεν, τελειότερη θρησκεία, «η πιο εξευγενισμένη θρησκεία, που υπήρξε ποτέ στην ιστορία», «η γνησιότερη θρησκευτική έκφραση του ελληνισμού», η θρησκεία του φωτός, της αρμονίας και της τελειότητας και πολλά άλλα παρόμοια.

8 Σεπτεμβρίου 2021

Η άθλια διάσταση της μουσικής.....

Ο συγχωρεμένος καλλιτέχνης Mad Clip ήταν ο βασικότερος εκπρόσωπος μιας κουλτούρας βιασμού, πορνείας και φαλλοκρατίας, με γυναίκες πάντοτε διαθέσιμες, ως θέαμα και ως σάρκα, για άντρες εραστές-μαστροπούς, που τις «τιμούν» με σεξ και ακριβά δώρα.

Κομμάτια mainstream με καταφανή σεξισμό στον στίχο και υποψία (ή απουσία) μουσικής ξεσηκώνουν 10χρονα, 13χρονα και 14χρονα, που μαθαίνουν πώς να βλέπουν τη γυναίκα ως έπαθλο, ως κτήμα ηδονής, και συχνά σαν απειλητικό σκουπίδι.
Στο you tube μεσουρανούν «ραπάδες» και «τραπάδες» ινδάλματα της πιτσιρικαρίας, όπως ο Tus, ο Sin boy, ο Mad Clip ή ο Snik με το φοβερό ιδανικό του: «έχω λεφτά, τρώω καλά και έχω μουν@ρα γκόμενα». Υφάκι επιδεικτικό, τατουάζ παντού (όχι τίποτα ανθάκια της δεκαετίας του '70 αλλά σχέδια με μαχαίρια, νεκροκεφαλές, φίδια, νυχτερίδες, σκορπιούς, θολά μάτια και άλλα τέτοια ψυχεδελικά) και βίντεο κλιπ με προβολή της βωμολοχίας, της σωματεμπορίας, του σεξισμού, της διάχυτης βίας, της διακίνησης ναρκωτικών και της πρόσκαιρης χλιδής του υποκόσμου.

Η Εκκλησία διέσωσε τα συγγράμματα των αρχαίων Ελλήνων!

 


Αφιερωμένο σε αυτούς που ψευδώς διαδίδουν ότι η Εκκλησία κατέστρεψε τα βιβλία των αρχαίων Ελλήνων.

Αν δεν ήταν η Εκκλησία, σήμερα δεν θα είχαμε να διαβάσουμε συγγράμματα των αρχαίων. Η Εκκλησία τα διέσωσε με μεγάλη δυσκολία.....
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
-Στον 3ο αι. υπήρχε μια χριστιανική βιβλιοθήκη στην Καισάρεια, που βασίστηκε στις βιβλιοθήκες του Ωριγένη και του Πάμφυλου, οι οποίες περιείχαν πολλά ειδωλολατρικά φιλοσοφικά και κλασσικά κείμενα, και που χρησιμοποιήθηκε εκτενώς από τον Ευσέβιο. (Books and Readers in the Early Church, Harry Y. Gamble, Yale: 1995)
-Μεταξύ 212 και 250, ο πάπας Αλέξανδρος ίδρυσε μια παρόμοια βιβλιοθήκη στην Ιερουσαλήμ, η οποία περιείχε και κλασσικά έργα (π.χ. την Οδύσσεια ). (Books and Readers in the Early Church, Harry Y. Gamble, Yale: 1995)
-Πριν το 215, ο Κλήμης της Αλεξάνδρειας είχε αναφέρει 248 διαφορετικούς συγγραφείς, πολλοί από τους οποίους ήταν κλασσικοί (History of Libraries in the Western World, Michael H. Harris, Scarecrow:1995. ).

Που είδατε τους χριστιανούς ταλιμπάν;

 Κάποιοι μπερδεμένοι "τύποι" πολεμώντας με μίσος την πίστη των Πατέρων και των Μητέρων τους, χαρακτηρίζουν ανυπόστατα τους χριστιανούς ως ταλιμπάν.

Είδατε ποτέ τους χριστιανούς να ζωστούν εκρηκτικά και να ανατινάζονται σκοτώνοντας αθώους ανθρώπους, εν ονόματι του Χριστού, όπως κάνουν οι ισλαμιστές χρησιμοποιώντας ακόμα και μικρά παιδιά;
Είδατε ποτέ τους χριστιανούς να μπαίνουν ένοπλοι σε δημόσιους χώρους και να πυροβολούν αδιακρίτως, φωνάζοντας ότι ο Θεός τους είναι μεγάλος;

24 Αυγούστου 2021

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και τα σχολεία.....

 


Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, βγήκε από το Άγιον Όρος και περιερχόταν την ύπαιθρο χώρα (Ήπειρο, Αλβανία, Μακεδονία) για να σταματήσει τους υπόδουλους Έλληνες που δεν άντεχαν τα βάσανα και τουρκεύανε. Με βαθυτάτη λύπη διαπίστωνε ότι Ελληνικά σχολεία δεν υπήρχαν. Όλοι σχεδόν οι Χριστιανοί, άνδρες και γυναίκες, ήσαν αγράμματοι και στα δάκτυλα της μιας χειρός σε κάθε χωριό μετριόταν οι γνωρίζοντες ανάγνωση και γραφή. Με θερμότητα μιλούσε στον λαό περί της αξίας των γραμμάτων, της αναγκαιότητας της χριστιανικής παιδείας και ανατροφής της νέας γενιάς, η οποία αργότερα δημιούργησε το θαύμα της επαναστάσεως του 1821. Κηρύττοντας έλεγε: «Ανοίξατε σχολεία. Να σπουδάζετε και σεις, αδελφοί μου, να μανθάνετε γράμματα, όσον ημπορείτε. Και αν δεν εμάθατε οι πατέρες, να σπουδάζετε τα παιδιά σας να μανθάνουν τα Ελληνικά, διότι και η Εκκλησία μας είναι εις την Ελληνικήν. Και αν δεν σπουδάσεις τα Ελληνικά αδελφέ μου, δεν ημπορείς να καταλάβεις εκείνα όπου ομολογεί η Εκκλησία μας. Καλύτερον, να έχεις Ελληνικόν σχολείον εις την χώραν σου, παρά να έχεις βρύσες και ποτάμια, και ωσάν μάθει το παιδί σου γράμματα, τότε λέγεται άνθρωπος…».

Τι πρόσφερε η Εκκλησία στις φωτιές και στους πυρόπληκτους;

 


Τι πρόσφερε η Εκκλησία στις φωτιές και στους πυρόπληκτους ρωτάνε μερικοί.

Η Εκκλησία, δηλαδή όλοι όσοι πιστεύουμε στον Χριστό, δεν περιμένουμε να μας πει κάποιος πότε να βοηθήσουμε, βοηθάμε κάθε μέρα. Η Εκκλησία ανέκαθεν βοηθάει με κάθε τρόπο πολλούς ανθρώπους, διατηρώντας σήμερα πανελλαδικά: 10 ορφανοτροφεία, 21 οικοτροφεία, 69 γηροκομεία, 12 ιδρύματα χρονίως πασχόντων, 4 ιδρύματα ΑΜΕΑ, 9 κέντρα ψυχικής υγείας, 9 προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι», 8 νοσοκομεία-ιατρεία, 1 άσυλο ανιάτων, 63 κατασκηνώσεις, 1 κατασκήνωση ΑΜΕΑ, 2145 ενοριακά φιλόπτωχα ταμεία, 78 γενικά φιλόπτωχα ταμεία, 324 συσσίτια, 20 βρεφονηπιακούς σταθμούς, 12 παιδικούς σταθμούς, 29 σχολεία, 166 σχολές διαφόρων ειδικοτήτων, 188 φροντιστήρια σχολικών μαθημάτων, 157 υποτροφίες, 16 ξενώνες, 6 φοιτητικές εστίες, 319 πνευματικά κέντρα, 251 κοινωνικά παντοπωλεία, 100 τράπεζες ρούχων/διαφόρων ειδών, 15 κοινωνικά ιατρεία, 19 κοινωνικά φαρμακεία, 191 τράπεζες αίματος, 93 λοιπά ιδρύματα, διανέμει τρόφιμα αξίας 1,7 εκατ. €, και βοηθιούνται ετησίως 1.200.000 συνάνθρωποί μας, στις 4.336 δομές φιλανθρωπίας της Εκκλησίας, με συνολικές δαπάνες 124 εκατ. € μ.ο. κατά έτος, χωρίς να υπολογίζονται οι ανιδιοτελείς και ανώνυμες βοήθειες, καθώς και η προσφορά των 15.000 εθελοντών...

Η γυναίκα στον χριστιανισμό....

 Τώρα που αποκαλυπτονται όσα τραβάνε καθημερινά οι γυναίκες στον ισλαμικό κόσμο, βγήκε η άλλη (Ελληνις γαρ) να κατηγορήσει τον χριστιανισμό ότι κάνει τα ίδια επειδή "η γυναίκα απαγορεύεται να πατήσει στο Άγιο Όρος".

Στο Άγιον Όρος μαντάμ τιμάται πρώτη μετά τον Θεό μια γυναίκα, η Παναγία, γι αυτό και λέγεται Περιβόλι της Παναγίας, και καθημερινά τιμώνται ένα σωρό Άγιες γυναίκες και οι μοναχοί προσεύχονται για όλες τις γυναίκες του κόσμου και για εσένα. Όπως είναι άβατο το Άγιον Ορος για τις γυναίκες, είναι άβατα για τους άνδρες και κάποια γυναικεία μοναστήρια και αυτό γίνεται για να έχουν σκληρότερη άσκηση. Εσύ μαντάμ στο σπίτι και στην κρεβατοκαμαρα σου δεν έχεις άβατο; μπαίνει ο καθένας;

Οι Ορθόδοξοι χριστιανοί δεν έχουν κάνει ποτέ κακό σε κανέναν.....

 


Όσοι εχθρεύονται τον χριστιανισμό, αντί να δουν τι εγκλήματα και διωγμούς έχουν διαπράξει οι ειδωλολάτρες κυρίως της ρωμαϊκής εποχής, οι ρωμαιοκαθολικοί σταυροφόροι, οι Φράγκοι, οι αποικιοκράτες, οι Εβραίοι, οι Τούρκοι, οι ισλαμιστές, οι της σημερινής νέας τάξης που υπηρετούν την παγκοσμιοποίηση και οι ανά τον κόσμο βάρβαροι, κάθονται και πλάθουν ψεύδη για να κατηγορήσουν τους Ορθοδόξους Χριστιανούς που δεν έχουν κάνει ποτέ κακό σε κανένα, ποτέ δεν επιτέθηκαν σε άλλο λαό, ή αλλόπιστο, πάντα αμύνονταν σε βάρβαρα στίφη και ήταν μια ζωή θύματα όλων αυτών, άλλοτε πολιορκούμενοι, πολεμούμενοι, σκλάβοι, διωγμένοι, ή και μάρτυρες για την πίστη τους στον Χριστό και όλα όσα ψευδώς τους αποδίδουν είναι συκοφαντίες και προπαγάνδα αθέων καί πλανεμένων.

Σιίτες μουσουλμάνοι αυτομαστιγώνονται στον Πειραιά για τον Αλλάχ τους....

 


Σιίτες μουσουλμάνοι αυτομαστιγώνονται στον Πειραιά για τον Αλλάχ τους....

Είναι καιρός, κυρίως οι νέοι σε ηλικία Έλληνες, άνδρες και γυναίκες που είναι βαπτισμένοι Χριστιανοί, να αφήσουν τους εγωϊσμούς, να μην παρασύρονται σε ψευτοθεωρίες, καί να πιστέψουν συνειδητά στον Αληθινό Θεό μας τον Ιησού Χριστό, να διαλαλούν και να διατρανώνουν εμπράκτως την πίστη τους, με την πνευματική ζωή και τη συμμετοχή τους στα Μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Διότι έχουμε την Αληθινή πίστη που δεν χρειάζεται μαστιγώσεις, βιαιότητες και ουρλιαχτά, αλλά προσευχή, υμνολογίες, ψαλμωδίες, αγάπη και μετάνοια που φέρνουν τη Χάρη του Θεού και οδηγούν στη Σωτηρία.
Εμείς κάνουμε το Σταυρό μας. Ούτε χτυπάμε, ούτε χτυπιομαστε.

Συγκρίνουν τον Χριστό με τον Μωάμεθ....

 


Και ενώ συνεχίζουν να καταφθάνουν Αφγανοί κ.α. μουσουλμάνοι στην Ελλάδα, βγαίνουν "δικοί μας" ανόητοι που δράττονται της "ευκαιρίας" για να πολεμήσουν για άλλη μια φορά τον χριστιανισμό και γράφουν με μπόλικο αντιχριστιανικό μίσος ότι χριστιανισμός και μουσουλμανισμός είναι το ίδιο πράγμα.

Ας δούμε όμως, τι είπε ο Χριστός και τι ο Μωάμεθ!
Ο Χριστός είπε: «ΑΓΑΠΑΤΕ…»
Να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να δίνετε ευχές σ’ αυτούς που σας καταρώνται, να ευεργετείτε αυτούς που σας μισούν και να προσεύχεσθε για όσους σας κακομεταχειρίζονται και σας καταδιώκουν (Ματθ. 5,44 κ΄ Λουκ. 6,27).
Εάν αγαπάτε μόνο όσους σας αγαπούν, ποια αμοιβή περιμένετε από τον Θεό; (Ματθ. 5, 46-47 κ΄ Λουκ. 6, 32-33).
Να αγαπήσεις τον Κύριο τον Θεό σου… και τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου (Ματθ. 22, 39 κ΄ Μαρκ. 12, 30-31).
Το αγαπάν (τον Θεόν) εξ’ όλης της καρδίας σου και εξ’ όλης της συνέσεως και εξ’ όλης της ψυχής και εξ’ όλης της ισχύος και το αγαπάν τον πλησίον ως σεαυτόν πλείον εστί πάντων των ολοκαυτωμάτων και θυσιών (Μαρκ. 12, 33).

Πως θα είναι οι άνθρωποι των δύσκολων καιρών....

 


Ο Απόστολος Παύλος απέδιδε τους δύσκολους καιρούς που θα έρθουν στο ότι: ''... οἱ ἄνθρωποι θά εἶναι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, ἀπειθεῖς στούς γονεῖς τους, ἀχάριστοι, ἀσεβεῖς, ἄστοργοι, ἀδιάλλακτοι, συκοφάντες, ἄσωτοι, ἄγριοι, ἐχθροί τοῦ καλοῦ, προδότες, αὐθάδεις, φουσκωμένοι ἀπό ἐγωισμό.

Θ΄ ἀγαπᾶνε πιό πολύ τίς ἡδονές παρά τόν Θεό.
Θά δείχνουν ὅτι ἔχουν εὐσέβεια, ἀλλά θά ἔχουν ἀρνηθεῖ τή δύναμή της μέ τίς πράξεις τους.
Κι αὐτούς νά τούς ἀποφεύγεις...''
(Τιμ. Β´ επιστολή, κεφ. γ´, στίχοι 1-6)

Ποιοι κατέστρεψαν τους αρχαίους ναούς;

Πρωτοπρ. Κυριακός Τσουρός

Γραμματεύς της Σ. Ε. Επί των Αιρέσεων
Από το περιοδικό «Διάλογος», τ. 53, σσ. 1-3.
Οι Ρωμαίοι δεν κατέστρεψαν τους αρχαίους ναούς αφήνοντας «μόνον τους λίθους»; Οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες δεν αποκεφάλιζαν τα αγάλματα για να αντικαταστήσουν τις κεφαλές τους με τα ομοιώματα των δικών τους «άμυαλων» κεφαλών; Δεν έκαψαν βιβλία και βιβλιοθήκες[1], δεν έφεραν «ες έδαφος» τα αριστουργήματα της ελληνικής τέχνης, αλλά και αυτόν τον ίδιο τον ελληνικό πολιτισμό; Και όλα αυτά τα έκαναν μόνον οι βυζαντινοί αυτοκράτορες και οι Χριστιανοί; Αν είναι δυνατόν αυτό να λέγεται ιστορία και αντικειμενικότητα!
Και δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οι Χριστιανοί, μέχρι και τις ημέρες του Μ. Κωνσταντίνου, όχι μόνον βρίσκονταν κάτω από φρικτούς και αιματηρούς διωγμούς, που ανέδειξαν 11 εκατομμύρια μάρτυρες της Πίστεως μέσα στους τρεις πρώτους Χριστιανικούς αιώνες, αλλά και αποτελούσαν τον 4ο μ. Χ. αιώνα το 5% μόνον του πληθυσμού της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, ποσοστό που δεν άλλαξε σημαντικά ακόμη και τους πρώτους χρόνους μετά την επικράτηση του Χριστιανισμού.

14 Αυγούστου 2021

Η Παναγία εἶναι τὸ πνευματικὸ στόλισμα τῆς ὀρθοδοξίας.

Γιὰ μᾶς τοὺς Ἕλληνες εἶναι ἡ πονεμένη μητέρα, ἡ παρηγορήτρια κ᾿ ἡ προστάτρια, ποὺ μᾶς παραστέκεται σὲ κάθε περίσταση. Σὲ κάθε μέρος τῆς Ἑλλάδας εἶναι χτισμένες ἀμέτρητες ἐκκλησιὲς καὶ μοναστήρια, παλάτια αὐτηνῆς τῆς ταπεινῆς βασίλισσας, κι᾿ ἕνα σωρὸ ρημοκλήσια, μέσα στὰ βουνά, στοὺς κάμπους καὶ στὰ νησιά, μοσκοβολημένα ἀπὸ τὴν παρθενικὴ καὶ πνευματικὴ εὐωδία της. Μέσα στὸ καθένα ἀπ᾿ αὐτὰ βρίσκεται τὸ παληὸ καὶ σεβάσμιο εἰκόνισμά της μὲ τὸ μελαχροινὸ καὶ χρυσοκέρινο πρόσωπό της, ποὺ τὸ βρέχουνε ὁλοένα τὰ δάκρυα τοῦ βασανισμένου λαοῦ μας, γιατὶ δὲν ἔχουμε ἄλλη νὰ μᾶς βοηθήσει, παρεκτὸς ἀπὸ τὴν Παναγία.
Φώτης Κόντογλου

Είναι μακρυά ο Θεός;

 


Που είναι ο Θεός;

 " Που είναι ο Θεός σε όλα αυτά που συμβαίνουν;

Εκεί που τον αφήσαμε... Στην άκρη! "
(Μακαριστός Σιατίστης Παύλος)

Ελλάδα να ζήσεις....

 
Ευχαρίστησε τον Κύριο.....

 


Γιατί δεν σε προστάτεψε ο Θεός;

 


Ο Άρθουρ Ας, ο μόνος μαύρος τενίστας που πήρε πρωτάθλημα μεσα στο Γουίμπλεντον πριν 30 χρόνια.

Αγαπούσε πολυ τον Χριστό και τηρούσε το Ευαγγέλιο!!!
Πέθανε από AIDS μετά απο εγχείρηση καρδιάς. Του κάνανε μετάγγιση μολυσμένο αίμα...
Ενας δημοσιογράφος του πήρε συνέντευξη λίγο πριν πεθάνει και του έκανε την εξής ερώτηση .
-Γιατί αφού είσαι τόσο πιστός διάλεξε εσένα ο Θεός να πεθάνει ;; Γιατί δεν σε προστάτεψε;; Γιατί εσένα ;;
Διάβασε τι του απάντησε ο τενίστας:

Που είναι ο Θεός;


Ρωτάνε (εκ του πονηρου) που είναι ο Θεός να μας βοηθήσει....

Τον έδιωξαν οι βλασφημίες, η πορνεία, η κακία, τα μίση, η αθεία, οι εκτρώσεις, η ομοφυλοφιλία, οι κλεψιες, όλες οι αμαρτίες μας...
Μετανοιωσες για όλα αυτά; Τον καλεσες να σε βοηθήσει καιδεν ήρθε; Προσευχηθηκες ποτέ για να σε βοηθήσει; Αναλογιστηκες πόσες φορές στη ζωή σου, σε έσωσε; Είπες ένα ευχαριστώ; Ένα ήμαρτον;
Κι όμως, Αυτός ήταν και είναι πάντα δίπλα σου. Απλά, εσύ δεν Τον θέλεις.... Εσύ απομακρύνεσαι από Εκείνον...

6 Αυγούστου 2021

"Μια αληθινή ιστορία από το Αϊβαλί".


Γράφει η Μάρω Σιδέρη.

...Όταν έφυγε από το σπίτι της ήταν 5 ετών και
η μάνα της 22. Λίγα πράγματα θυμόταν από εκείνη την εποχή, οι αναμνήσεις είχαν τη μορφή ξεθωριασμένων καρτ-ποστάλ, ασύνδετων μεταξύ τους: Ένα δέντρο στην αυλή με μια μεγάλη κούνια δεμένη σ’ ένα χοντρό κλαδί, ένα μωρό ντυμένο στα λευκά, ενα μαγαζί που μύριζε κανέλα, τη μάνα να κλαίει, χιλιάδες ανθρώπους συγκεντρωμένους, μια βάρκα, τέτοια. Το μεγαλύτερο κομμάτι των αναμνήσεών της είχε διαμορφωθεί αργότερα, μέσα από τις διηγήσεις και τον θρήνο που δεν σταμάτησαν ποτέ. Μπορούσε να πει την ιστορία του ξεριζωμού με κάθε λεπτομέρεια, επειδή την είχε ακούσει τόσες φορές, τη ζούσε κάθε μέρα στο σπίτι του θείου της όπου εγκαταστάθηκαν, την έβλεπε στα μαύρα ρούχα της μάνας της και στα πάντα πρισμένα της μάτια.
.
Όλες οι ιστορίες που είχε ακούσει έτσι άρχιζαν:
« Όταν έφτασαν οι Τούρκοι στο Αϊβαλί…».

Tι έγραψε ένας παπικός για την Παναγία και τους Έλληνες!

Η πίστη των ραγιάδων στην Παναγία

(από την έκθεση του Ιησουΐτη ιερωμένου Φρανσουά Ρισιάρ, που ήρθε στην Ελλάδα τον ΙΖ΄ αιώνα σταλμένος από τον πάπα Παύλο)
Ο Ιησουίτης Ρισιάρ έστησε το ορμητήριό του στη Σαντορίνη. Από εκεί σε έκθεσή του προς τον Πάπα δίνει πλήθος πληροφορίες για το νησί. Ενώ όμως είναι έντονα προκατειλημμένος απέναντι της Ορθοδοξίας, εν τούτοις δεν κρύβει τον θαυμασμό του για το θάρρος, τη γενναιότητα και την αντίσταση των Ελλήνων κατά του Τούρκου. Ο Ρισιάρ αποδίδει την απίθανη αυτή εγκαρτέρηση των ραγιάδων στην αγάπη τους προς την "Θεόνυμφον Παναγίαν". Γράφει:

Τσαβούσογλου: "Πετάξαμε τους Έλληνες στη θάλασσα...."


 Αυτούς που πετάξατε στη θάλασσα το '22, ήταν άμαχοι, γυναικόπαιδα και ηλικιωμένοι. Στα πεδία των μαχών, εκεί που φαίνεται η παλικαριά του καθενός, ΧΑΣΑΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΑΧΕΣ. Για την "νίκη" σας χωρίς μια νίκη, ας όψονται οι Δυτικοί, οι Ρώσοι και οι εδώ εθνοπροδότες. Τα ίδια θα παθαινατε και το '74. Θα θυμάσαι τι σας έκαναν μόνο 900 Έλληνες κομάντος, μόνοι και αβοήθητοι, εναντίον όλου του τουρκικού στρατού, του ναυτικού και της αεροπορίας; Μην τα ξαναλέμε και ντρέπεστε. Ας όψονται και εκεί, οι "μια από τα ίδια".....

Άκου άξεστε, γεμάτε μίσος ανθρωποειδή... Αυτούς που καυχιέσαι ότι έπνιξαν αμάχους Ελληνες, ξέρεις τώρα που κολυμπάνε; Κολυμπάνε στα Τάρταρα..... Ετοιμάσου....

30 Ιουλίου 2021

Τι έκαναν οι περισσότεροι αυτοκράτορες του Βυζαντίου, που δεν κάνουν οι σημερινοί άχρηστοι πολιτικοί;

 Κύριοι της πολιτικής, ξέρετε γιατί η Βυζαντινή αυτοκρατορία επέζησε πάνω από χιλια χρόνια, ενώ για εσάς η κάθε ημέρα που περνάει είναι ένα βάσανο για τους πολίτες της χώρας;

Γιατί οι πιο σημαντικοί αυτοκράτορες ήταν Χριστιανοί Ορθόδοξοι....
" Σταυρός νικά", διαλαλούσαν στις μάχες και συνέτριβαν τα στίφη των ασεβών.
Η προσευχή ήτανε η ζωή τους….
Λέει ο π. Ευάγγελος Παπανικολάου:
"... Ο Νικηφόρος Φωκάς έκανε κάθε μέρα την προσευχή του και στον πόλεμο φορούσε από μέσα, κάτω από τον θώρακά του, ένα παλιόρασο του θείου του Γεωργίου του εν Μαλεώ, που είχε αγιάσει, για να τον φυλάγει.

Πως έθαψαν τον Ιωάννη Καποδίστρια....

 Σήμερα διάβασα το εξής συγκλονιστικό για τον Κυβερνήτη, Ιωάννη Καποδίστρια: Τον έθαψαν με τα ίδια ρούχα που φορούσε όταν δολοφονήθηκε γιατί δεν είχε άλλα καλά ρούχα! Τα είχε εκποιήσει και αυτά μαζί με κάποια τελευταία του προσωπικά αντικείμενα για να πληρωθούν μερικά φορτία τροφίμων που είχαν φθάσει στο Ναύπλιο και ήταν να μοιραστούν σε χήρες και ορφανά της Επανάστασης....Μέχρι τώρα γνώριζα ότι αυτοί που εκτελούνταν από τους Γερμανούς στην Καισαριανή θάβονταν με τα ίδια ρούχα που φορούσαν όταν τους δολοφονούσαν. "Γηράσκω αεί διασκόμενος"

(από Constantine Lagos)

Άκου παιδάκι μου....Το χειρότερο είναι, να μας εγκαταλείψει η Χάρη του Θεού (π. Ανανίας Κουστένης)


 Δεν πά’ να μας έγκαταλείψουν όλοι, και συγγενείς και φίλοι και γνωστοί;

Δεν πά’ να μας πάρουν τη θέση που έχομε;
Δεν πά’ να μας πάρουν τα αγαθά και τα υπάρχοντα όλα;
Δεν πά’ να μας βρίζουν και να μας κατηγορούν όλοι;
Δεν πά’ να ’χουν όλοι τα προσωπικά δεδομένα μας;
Και τι έγινε;