12 Δεκεμβρίου 2022

Άγιος Σπυρίδων: "Ειρήνη κόρη μου, που έκρυψες το κόσμημα της γειτόνισσας;"

 Επιστρέφοντας στην επισκοπική του επαρχία ο Άγιος Σπυρίδωνας από την Α' Οικουμενική Σύνοδο το 325 μ.Χ. του αναγγείλαν με λύπη ότι η θυγατέρα του η Ειρήνη, η Ρηνούλα είχε πεθάνει όσο αυτός έλειπε και την ενταφίασαν. Μια δοκιμασία ακόμη τον περίμενε και αυτή η είδηση του έφερε πολλά συναισθήματα αλλά την υπέμεινε με καρτερία και υπομονή όπως άλλωστε έκανε σε όλη του την ζωή.

Λίγες μέρες μετά τον επισκέφθηκε μια γειτόνισσα και του ανέφερε πως είχε εμπιστευθεί προς φύλαξη στην Ρηνούλα ένα πολύτιμο κόσμημα το οποίο δεν πρόλαβε να της το επιστρέψει ούτε και γνώριζε η ίδια τον τόπο όπου το είχε φυλάξει και το ζήτησε πίσω από τον Άγιο. Πράγματι ο Άγιος δίχως δεύτερη σκέψη έψαξε ολάκαιρο το σπίτι, κάθε πιθανή κρύπτη μα δεν βρήκε τίποτε.

Άγιος Σπυρίδων. Ο του Χριστού φίλος γνήσιος....

 Άγιε Σπυρίδων σοφέ, άνθρωπε επουράνιε, επίγειε Άγγελε, ο του Χριστού φίλος γνήσιος.... ο νους ο θείος, ο πραύς και ακέραιος, ο απλότητι.... ο πολύφωτος, το του Πνεύματος όργανον.... των θαυμάτων πηγή, της αγάπης κλέος των Ορθοδόξων.... της Εκκλησίας προστάτης γενόμενος, αιρεσιάρχας εξώθησας το βλάσφημον.... θαυματουργών εν έργω και λόγω, ο της Τριάδος το δόγμα ανακηρύξας τρανώς.... αυτού μιμησώμεθα το πράον, το άκακον, το απλούν, το φιλάνθρωπον, το περί πάντας σοφόν....

Η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι η ιστορία των Εβραίων. Είναι η προϊστορία του Ιησού Χριστού.

 Πατέρα Επιφάνιε, λένε μερικοί ότι δεν πρέπει να μελετάμε την Παλαιά Διαθήκη είναι των Εβραίων

Και απαντά ο Γέροντας:
<<Δεν είναι η ιστορία των Εβραίων. Είναι η προϊστορία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού! Αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι μας! Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, και ο Ιακώβ, μπορεί να είναι κατά σάρκα πρόγονοι των Ισραηλιτών, αλλά κατά πνεύμα είναι δικοί μας!
Αυτό το λέγει ο Απόστολος Παύλος: «Γινώσκετε ἄρα ὅτι, οἱ ἐκ πίστεως, οὗτοί εἰσιν υἱοὶ Ἀβραάμ. Προϊδοῦσα δὲ ἡ γραφὴ ὅτι ἐκ πίστεως δικαιοῖ τὰ ἔθνη ὁ Θεός, προευηγγελίσατο τῷ Ἀβραὰμ ὅτι ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πάντα τὰ ἔθνη. Ὥστε οἱ ἐκ πίστεως εὐλογοῦνται σὺν τῷ πιστῷ Ἀβραάμ» (Γαλ. Γ’,7-9’)!!!

Ο Παράδεισος τι είναι; (Γέροντος Εφραίμ Αριζόνας)

 

Ω, και να ξέραμε τι είναι ο Παράδεισος! Ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί να συλλάβει το μέγεθος της ωραιότητας του! Εκεί ψάλλουν οι χοροί των αγγέλων και των αγίων ψυχών! Ένα Πάσχα αιώνιο, ατελείωτο! Εκεί οι ψυχές συνομιλούν με αγαλλίαση, συζητούν το πώς πέρασαν σε αυτήν την μάταια ζωή και πόσο ο Θεός τους βοήθησε και διέφυγαν την κόλαση…

Ατελείωτες ευχαριστίες στον Θεό για την τεράστια αυτή ελεημοσύνη Του!
Ο Παράδεισος τι είναι;....

Ο Χριστός είναι το παν.... (Άγιος Πορφύριος)

 "....Όταν έρθει ο Χριστός στον άνθρωπο, όταν έρθει στην ψυχή μας, όταν πάει στον άνθρωπο ο Χριστός, όταν μπει στην ψυχή, η ψυχή γίνεται αλλιώς. Ζει παντού, ζει στ’ άστρα, ζει στον κόσμο τον πνευματικό, ζει στο χάος, ζει στο σύμπαν, ζει.... Ζωή χωρίς Χριστό δεν είναι ζωή... Αν δεν βλέπεις το Χριστό σε όλα σου τα έργα και τις σκέψεις, είσαι χωρίς Χριστό...... Να βλέπουμε το Χριστό. Είναι φίλος μας, είναι αδελφός μας, είναι ό,τι καλό και ωραίο. Είναι το παν....