31 Μαρτίου 2012

ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ E΄ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Αγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς
Ἰδού ἡ πέμπτη Κυριακή τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἡ Κυριακή [πού σφραγίζει τήν ἑβδομάδα] τῶν μεγάλων ἀγρυπνιῶν καί τῶν μεγάλων ἀσκήσεων, τήν ἑβδομάδα τῶν μεγάλων θρήνων καί ἀναστεναγμῶν, ἡ Κυριακή τῆς πιό μεγάλης μεταξύ τῶν ἁγίων γυναικῶν Ἁγίας, τῆς ὁσίας μητρός ἡμῶν Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας…

30 Μαρτίου 2012

Την ωραιότητα της Παρθενίας Σου...PLOYTARXITSAFOREVER

Τη υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια...


Επί βασιλείας του Ηρακλείου (610-641), το Βυζάντιο αφού προηγουμένως είχε δεχθεί επιθέσεις των Περσών (Χοσρόης Β΄) κατά τις οποίες αιχμαλωτίστηκαν 100.000 Χριστιανοί που πουλήθηκαν στους Εβραίους και θανατώθηκαν, δέχθηκε νέες επιδρομές από τους Πέρσες που είχαν στρατηγό τον Σάρβαρο, λεηλατώντας, κατακαίγοντας, σφάζοντας και αιχμαλωτίζοντας πολλούς Χριστιανούς. Τα στρατεύματά τους έφθασαν ως την Χαλκηδόνα, απέναντι από την Κωνσταντινούπολη, σχεδιάζοντας πλέον πως θα κυριεύσουν την Πόλη. Τότε ο Βασιλεύς Ηράκλειος, συγκεντρώνοντας μικρό στράτευμα, πήγε στην Περσία και επετέθη εκεί για αντιπερισπασμό ώστε να αναγκάσει τον Σάρβαρο να επιστρέψει. Όμως, εκτός από τους Πέρσες, την Κωνσταντινούπολη πολιόρκησε από την άλλη πλευρά της Πόλης δια ξηράς και θαλάσσης, με σκοπό να την καταλάβει, ο ηγεμόνας των Μυσών και των Σκυθών, ο Χαγάνος, εκμεταλλευόμενος την απουσία του Ηράκλειου...

29 Μαρτίου 2012

Ο Θεός να μας δώσει φώτιση

Ανάγνωσμα Προφητείας Ησαΐου (κεφ. γ΄ 1-14)

Τό δίδαγμά μας άς τό λάβωμε από τόν στίχο' «Επιστήσω νεανίσκους άρχοντας αυτών και εμπαίκται κυριεύσουσιν αυτών», θά βάλω, λέγει ο Θεός, νεανίσκους νά τους κυβερνήσουν, και άνθρωποι που εμπαίζουν τά πάντα θά τους κυριεύσουν και θά τους τυραννούν. Ποιους; Τους ασεβείς, όπως ήσαν τήν εποχή του Προφήτου Ησαΐου οι Ιουδαίοι, πού δεν ήθελαν τόν Θεό κύριο και κυβερνήτη των. Θά αφήσω αυτούς νά τούς κυριεύσουν και νά καθίσουν εις τό κεφάλι των σαν κυβερνήτες των άμυαλα καί κακοκέφαλα παιδιά, παιδιά χωρίς κρίση και πείρα, παιδιά αθεόφοβα και αδιάντροπα. Και τούτο γιά νά βασανισθούν από τους εμπαίκτες αυτούς και νά καταλάβουν τί φοβερό είναι νά απολακτίζει ο άνθρωπος τόν Θεό του και νά αρνείται τήν κηδεμονία και διακυβέρνησή του...

Η μεταστροφή στην Ορθοδοξία του γνωστού ηθοποιού Jonathan Jackson!

Είναι αλήθεια συναρπαστικό να βλέπεις ανθρώπους διαφορετικής κουλτούρας και τρόπου ζωής να βρίσκουν στην Ορθοδοξία έναν κοινό παρανομαστή.Όταν οι άνθρωποι αναζητούν τον Χριστό με ανοιχτή καρδιά και ταπείνωση, Εκείνος τους οδηγεί στην Αλήθεια...

Ἡ Ἑλλάδα δέν ἔχει μόνο μπαχαλάκηδες

τοῦ Δημήτρη Καψάλα

Οἱ εἰκόνες πού μεταδίδονται καθημερινά ἀπό τά ἑλληνικά Μέσα Παραπληροφόρησης (καί ἀναμεταδίδονται ἀπό τά διεθνῆ) δείχνουν μία Ἑλλάδα τῆς δυστυχίας καί τῆς κακομοιριᾶς. Καί φυσικά, ἀφορμή παίρνουν ἀπό καταστροφικές πράξεις μιᾶς ἀσήμαντης μειονότητας, τήν ὁποία χρησιμοποιεῖ -ἤ ἐκμεταλλεύεται- τό σύστημα γιά νά κατευθύνει καταστάσεις πρός τά ἐκεῖ πού ἐξυπηρετεῖται. Οἱ πατεράδες καί οἱ παπποῦδες μᾶς ἔζησαν πολύ χειρότερες μέρες, μέ τήν μπότα τοῦ μαύρου ἤ κόκκινου κατακτητῆ ἀνά πάσα στιγμή νά τούς ἀπειλεῖ. Πάλεψαν ὅμως, ἐναντίον τοῦ ξένου ἐπιβουλέα, ἀλλά καί κατά τῆς Πέμπτης Φάλαγγας, καί σήκωσαν ψηλά τό κεφάλι...

28 Μαρτίου 2012

Ο Μεγάλος Κανόνας

Τον Μεγάλο και κατανυκτικό Κανόνα συνέθεσε και συνέγραψε ο Άγιος Ανδρέας, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, καθώς καί άλλα πολλά ψυχωφελή συγγράμματα, λόγους και κανόνες. Ο Κανόνας αυτός ονομάζεται Μέγας για τα μεγάλα, πολλά και υψηλά νοήματα, αλλά κυρίως επειδή περιλαμβάνει 250 τροπάρια που αποστάζουν άρρητη ηδονή...

27 Μαρτίου 2012

Τα “ονόματα” του ΧΡΙΣΤΟΥ (κατά τον Ιερό Χρυσόστομο)!!!!!

Γιατί ὁ Χριστὸς μέσα στὸ Εὐαγγέλιο λέγεται Ὁδός; Γιὰ νὰ μάθεις ὅτι μέσω Αὐτοῦ ἀνεβαίνουμε στὸν Πατέρα.
Γιατί λέγεται Θεμέλιος Λίθος; Γιὰ νὰ μάθεις ὅτι Αὐτὸς ὅλα τὰ βαστάει.
Γιατί λέγεται Ρίζα; Γιὰ νὰ μάθεις ὅτι χάρη σ’ Αὐτὸν ἀνθίζουμε.
Γιατί λέγεται Ποιμήν; Γιὰ νὰ μάθεις ὅτι Αὐτὸς μας τρέφει.
Γιατί λέγεται Ἀμνός; Γιὰ νὰ μάθεις ὅτι θυσιάστηκε γιά μας καὶ μᾶς ἔσωσε.
Γιατί λέγεται Ζωὴ ; Γιατί ἐνῶ εἴμαστε νεκροὶ στὴν ἁμαρτία, μᾶς ἀνέστησε.
Γιατί λέγεται Φῶς; Γιατί μᾶς ἀπάλλαξε ἀπὸ τὸ σκοτάδι.
Γιατί λέγεται Ἱμάτιο; Γιατί Τὸν ντυθήκαμε μὲ τὸ Βάπτισμα.
Γιατί λέγεται Τράπεζα; Γιατί Τὸν ἐσθίουμε μὲ τὰ Ἅγια Μυστήρια.
Γιατί λέγεται Οἴκος; Γιατί ζοῦμε μέσα σ’ Αὐτόν.
Γιατί λέγεται Ἔνοικος; Γιατί εἴμαστε ναοί Του.!!!!!!!!!!!!
Ἱερός Χρυσόστομος.
leimwnas.blogspot.com

Πρέπει νά εὐχαριστοῦμε τούς Ἕλληνες ποῦ δέν μιλᾶμε σήμερα γερμανικά...


 του Μάϊκλ Χάνλον («Daily Mirror») 
«Τό 1941 μόνο ἕνα ἔθνος ὑποστήριζε τή βρετανική αὐτοκρατορία ἐναντίον τῶν ναζί… Ἡ Ἑλλάδα… Τή διετία 1942-43 περισσότεροι ἀπό 300.000 Ἕλληνες πολίτες ἔχασαν τή ζωή τους… Τό 1944, ἡ ἑλληνική βιομηχανία ἦταν κατεστραμμένη, ὁ πλοῦτος τοῦ ἔθνους εἶχε λεηλατηθεῖ, ἑκατομμύρια ἄνθρωποι πεινοῦσαν… Κι ἄς μήν ξεχνᾶμε τόν Ἐμφύλιο καί τή χούντα… Μεγάλη ἱστορία σέ πολύ μικρό χρόνο… Δέν πρέπει νά μᾶς ἐκπλήσσει ἡ κατάσταση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας… Μήν ξεχνᾶτε, ὅμως, ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἀντιστάθηκε στόν Χίτλερ, καθυστερώντας τόν νά εἰσβάλει στή Ρωσία -πρέπει νά εὐχαριστοῦμε τούς Ἕλληνες ποῦ δέν μιλᾶμε σήμερα γερμανικά. Τούς χρωστᾶμε περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι αὐτοί σέ ἐμᾶς».
Πηγή: Ἐφημερίδα «Ὁ Κόσμος τοῦ Ἐπενδυτῆ»
(www.orthodoxia-ellhnismos.gr)

ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ...

«ἡ δική μας παράδοση δὲν εἶναι οὔτε καπιταλιστική, οὔτε σοσιαλιστική, οὔτε μαρξιστική. Εἴμαστε πιὸ ἀριστεροὶ καὶ ἀπὸ τὸν πιὸ ἀριστερό. Γιατί ἡ παράδοση ἡ δική μας, ἡ ἑλληνική, εἶναι κοινοβιακὴ-ἀσκητική, ποὺ προϋποθέτει ὀρθόδοξη πνευματικότητα καὶ τὸ ἦθος τῆς καθ’ ἠμᾶς Ἀνατολῆς. Αὐτὸ εἶναι τὸ δικό μας Πολίτευμα.» 
Κώστας Σαρδελῆς

Γονείς καί παιδιά

του Γέροντος Πορφυρίου
Ο σοφός Γέροντας που με τη χάρη του Θεού γνώριζε την κατάσταση των γονιών και των παιδιών τους πριν καν γεννηθούν έλεγε: «Επειδή δεν αγαπιέστε, το παιδί σας που θα γεννηθεί θα έχει προβλήματα»! «Εσείς φέρετε εξ ολοκλήρου την ευθύνη γι’ αυτό… με τις κακές μεταξύ σας σχέσεις, όλα αυτά τα ψυχικά τραύματα που θα κουβαλά σ’ όλη του τη ζωή». Διαβλέποντας έτσι ότι η έλλειψη αγάπης μεταξύ των συζύγων δημιουργεί προβληματικούς χαρακτήρες παιδιών, τονίζοντας ότι οι γονείς πρέπει να προσέχουν τη συμπεριφορά τους, ακόμη και μπροστά στα νήπια. «Ούτε μια φορά δεν πρέπει να σας ακούσουν τα παιδιά σας να τσακώνεστε ή έστω να υψώνεται τον τόνο της φωνής σας ο ένας στον άλλο»...

Ο διάβολος κάνει το παν για να μη βοηθηθεί ο άνθρωπος

του Γέροντος Παϊσίου

Ο διάβολος είναι τεχνίτης. Αν φέρει λ.χ. την ώρα της Θείας Λειτουργίας σε έναν πνευματικό άνθρωπο έναν ελεεινό λογισμό, εκείνος θα τον καταλάβει, θα τιναχθεί και θα τον διώξει. Γι' αυτό του φέρνει έναν πνευματικό λογισμό. «Το τάδε βιβλίο, του λέει, γράφει αυτό για την Θεία Λειτουργία». Μετά θα του τραβήξει την προσοχή λ.χ. στον πολυέλαιο. Θα αναρωτηθεί ποιος άραγε να τον έφτιαξε. Ή θα του θυμίσει έναν άρρωστο που πρέπει να πάει να τον δει. «Α! έμπνευση, λέει, την ώρα της Θείας Λειτουργίας», ενώ είναι ο διάβολος που μπαίνει ενδιάμεσος και πιάνει ο άνθρωπος την συζήτηση με τον λογισμό του. Οπότε ακούει τον ιερέα να λέει «Μετά φόβου ...;» και τότε καταλαβαίνει ότι τελείωσε η Θεία Λειτουργία και εκείνος δεν συμμετείχε καθόλου...

26 Μαρτίου 2012

Για τον Χριστό και την πατρίδα πολέμησαν και ελευθέρωσαν την Ελλάδα οι Ήρωες του '21

Σε αντίθεση με τα "ιδεώδη" των εκάστοτε πολιτικών μας -καί των κομματικών συνεργατών τους-, που διέλυσαν και διέσυραν την Ελλάδα μας και τους υπερήφανους πολίτες της, οι  ηρωϊκοί πρόγονοί μας έδωσαν τη ζωή τους πολεμώντας για να την ελευθερώσουν. Επιλεκτικά, αναφέρουμε για πιο λόγο οι Ήρωες της Επανάστασης του 1821 ξεσηκώθηκαν και ελευθέρωσαν τη χώρα μας:...

Λόγος Αγίου Μαξίμου του Γραικού κατά των βλασφημούντων την Παναγία Θεοτόκο

Όλη η θεόπνευστη Γραφή διδάσκει και διατάσσει να προσκυνούμε και να απονέμουμε κάθε τιμή όχι μόνο στην πάναγνη εικόνα του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού και της Παναγίας Θεοτόκου και των άλλων εναρέτων και θεαρέστων ανδρών Του, αλλά και σε όλα τα άλλα που ως προσφορές αφιερώθηκαν στον Σωτήρα Χριστό, όπως τα λειτουργικά εκκλησιαστικά σκεύη η τα διάφορα αντικείμενα για την διακόσμηση και την ευπρέπεια της πάναγνης εικόνας Του η της αγίας Τραπέζης...

25 Μαρτίου 2012

Η κλίμαξ του Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου

Η «Κλίμαξ», οι πνευματικές πλάκες, που κατά πολλούς είναι το Ευαγγέλιο των Ασκητών, είναι βιβλίο που συνέγραψε ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης, χαρακτηριζόμενο ως το πολυτιμότερο έργο της μοναστικής διανοίας, και θεόπνευστο προϊόν αρετής και μαθήσεως. Περιέχει 30 λόγους, και ο κάθε ένας συμβολίζει τα έτη της κατά σάρκας ηλικίας του Χριστού. Απεικονίζεται στην αγιογραφία, ως πραγματική κλίμακα με τριάντα βαθμίδες – σκαλιά, που η βάση τους βρίσκεται στη γη και η κορυφή τους στους ουρανούς. Στην γη και στην αρχή των βαθμίδων αγιογραφείται πλήθος μοναχών που ετοιμάζεται να ανεβεί την κλίμακα και κάποιων που ανεβαίνουν ήδη. Στην πορεία όμως υπάρχει ο πόλεμος των δαιμόνων, που άλλοι τον αντέχουν και καταπολεμούν μέχρι τέλους την αμαρτία και άλλοι αμαρτάνουν και κρημνίζονται από την Κλίμακα. Στην κορυφή της, εικονίζεται ο Θεός που περιμένει διά να στεφανώσει τους αξίους...

Ας μείνουμε πιστοί στο Χριστό

Ας μείνουμε πιστοί στο Χριστό, ας είμαστε καυχόμενοι μόνο για το Χριστό και για τίποτε άλλο. Το ουράνιο φως θα φανερώσει το δρόμο μας, θα μας βοηθήσει να δούμε τον σωστό δρόμο.
Ας αρχίζουμε να δοξάζουμε τον Χριστό, όπως παλιά έκαναν οι πρόγονοί μας.
Αν πράξουμε κατά αυτό τον τρόπο δεν θα ντροπιάσουμε τους εαυτούς μας.
Ας είμαστε ευλογημένοι από το Χριστό και ας Τον δοξάζουμε. Δόξα τω Θεώ, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς Επίσκοπος Αχρίδος

"Αὐτή εἶναι ἡ ἱστορική ἀλήθεια..."

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ προς τον ευσεβή λαό για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου: "Αὐτή εἶναι ἡ ἱστορική ἀλήθεια..."
Μέ ἰδιαίτερη συγκίνηση καί λαμπρότητα οἱ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι ἑορτάζουμε καί ἐφέτος τήν διπλή θρησκευτική καί ἐθνική πανήγυρη, τήν 25η Μαρτίου. Ἡ Ἐκκλησία μας πανηγυρίζει τόν Εὐαγγελισμόν τῆς Θεοτόκου, τό μέγα τοῦτο θαῦμα κατά τό ὁποῖον «ὁ υἱός τοῦ Θεοῦ υἱός τῆς Παρθένου γίνεται καί Γαβριήλ τήν χάριν εὐαγγελίζεται». Τό δέ Γένος τῶν Ἑλλήνων ἑορτάζει τήν Ἐθνική μας Παλιγγενεσία, τήν Ἀνάσταση τοῦ Ἑλληνισμοῦ μετά ἀπό δουλεία πολλῶν αἰώνων μετά ἀπό ἀγῶνες καί θυσίες τῆς γενιᾶς τοῦ 1821...

24 Μαρτίου 2012

Η σύλληψη του Ιησού από την Παρθένο Μαρία - Το υπέρλογο καί υπερφυσικό μυστήριο.

του Επισκόπου Αχελώου, Ευθυμίου
«…Είναι ένα θαύμα. Καί όπως σ' όλα τα θαύματα γίνεται αναστολή των νόμων της φύσεως, έτσι καί στην περίπτωση της συλλήψεως του Ιησού «εκ Πνεύματος Αγίου καί Μαρίας της Παρθένου» «η φύσις εκαινοτόμησεν», έγινε δηλαδή κάτι καινούργιο, «το μόνον καινόν υπό τον ήλιον», όπως λέει ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, κάτι ασυνήθιστο, ένα θαύμα με άμεση επέμβαση του Δημιουργού. Η Ενσάρκωση ήταν ένα θαύμα! Διότι «όπου Θεός βούλεται νικάται φύσεως τάξις». «Εν τη συλλήψει του Υιού του Θεού οι φυσικοί νόμοι της συλλήψεως παρέμειναν ανενέργητοι» (Αγ. Θεοδώρου).

Η «υπέρ φύσιν» σύλληψη του Ιησού από την Παρθένο αναφέρεται, ειδικότερα, στο γεγονός ότι έγινε «άνευ σπέρματος» (ανδρός) ή, όπως λέει ο ιερός Δαμασκηνός «ούκ εκ συνάφειας ανδρός»…

Η αγιασμένη επανάσταση

του Φώτη Κόντογλου
«Η ελληνική Επανάσταση είναι η πιο πνευματική επανάσταση που έγινε στον κόσμο. Είναι αγιασμένη»

Η σκλαβιά που έσπρωξε τους Έλληνες να ξεσηκωθούνε καταπάνω στον Τούρκο δεν ήτανε μονάχα η στέρηση κι η κακοπάθηση του κορμιού, αλλά, απάνω απ’ όλα, το ότι ο τύραννος ήθελε να χαλάσει την πίστη τους, μποδίζοντάς τους από τα θρησκευτικά χρέη τους, αλλαξοπιστίζοντάς τους και σφάζοντας ή κρεμάζοντάς τους, επειδή δεν αρνιότανε την πίστη τους για να γίνουνε μωχαμετάνοι...

23 Μαρτίου 2012

Στους νέους μας την αλήθεια

Έξοδος από το χρέος
Εφέτος γιορτάζουμε την επέτειο της Ελληνικής Επαναστάσεως, που μας χάρισε την ελευθερία μετά από τετρακόσια καί πλέον χρόνια σκλαβιάς βάρβαρης μέ ποικίλες καταπιέσεις, βασανισμούς καί εξευτελισμούς, μέσα σέ ατμόσφαιρα πού μας γεμίζει προβληματισμούς.
Από τη μιά υπάρχουν σήμερα κάποιοι Έλληνες ιστορικοί καί επιχειρηματίες των Μ.Μ.Ε., που μέσα από εκπομπές καί συζητήσεις δοκιμάζουν νά μας πείσουν ότι οι προγονοί μας του 1821 αγωνίσθηκαν όχι γιά τις ιδέες τής πίστεως, της πατρίδας, της ελευθερίας («υπέρ βωμών καί εστιών» έλεγαν oι αρχαίοι Έλληνες), αλλά γιά νά αποκτήσουν δική τους γη καί περιουσία. Κι όμως η Ιστορία του Αγώνα εκείνου βεβαιώνει ότι στην άνιση αναμέτρηση πρόκριτοι, πλούσιοι Έλληνες των Ηγεμονιών της Βαλκανικής, όπως οι Υψηλάντηδες, καπετανέοι καί καπετάνισσες των νησιών, όπως η Μπουμπουλίνα καί η Μαντώ Μαυρογένους, διακεκριμένοι άνδρες, όπως ο Ιωάννης Καποδίστριας, ανώτατοι καί κατώτεροι κληρικοί, όπως ο Γρηγόριος ο Ε', ο Παπαφλέσσας καί ο Αθανάσιος Διάκος, έδωσαν τα πάντα -περιουσίες, πλοία, θέσεις, τά παιδιά τους- όχι γιά νά πάρουν βέβαια, αλλά λέγοντας «η Πατρίδα μου νά ελευθερωθεί, άδιάφορον εγώ τί θά απογίνω». Καί πέθαναν μαχό¬μενοι ή επέζησαν πάμπτωχοι, μόνο καί μόνο γιά νά ελευθερωθεί η κοινή Πατρίδα...

22 Μαρτίου 2012

Την Ελλάδα o Θεός την έχει σπίτι δικό Του. H Ελλάδα είναι το καλύτερο μέρος του κόσμου. Είμαστε ευλογημένοι...

Ο ΓΕΡΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:
Την Ελλάδα ο Θεός την έχει σπίτι δικό Του. Η Ελλάδα είναι το καλύτερο μέρος του κόσμου. Είμαστε ευλογημένοι. Αλλά οι κυβερνήτες τα μπερδεύουνε μερικές φορές. Οι κυβερνήτες πρέπει να είναι χριστιανοί εν επιγνώσει, γιατί αλλιώς μπερδεύουν το κράτος.
Κατάληψις της Ελλάδος από ξένο κράτος δεν θα γίνει ποτέ! Τόση δύναμη δίνει στην Ελλάδα ο Κύριος τον καιρό του πολέμου, που δεν λέγεται. Δεν θα έρθουν αυτοί μέσα. Το σώμα της Ελλάδος δεν μπορεί να το πάρει κανένα κράτος και να το πάει όπου θέλει. Είναι από πάνω γραμμένα αυτά, δεν είναι από ανθρώπους...
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΕΡΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ. Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΔΑΔΙΟΥ. ΤΟΜΟΣ Β. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΚΡΙΤΑΣ
Αναρτήθηκε από PROSKINITIS

Οι ήρωες του 1821 και οι σύγχρονοι γραικύλοι


του Αρχιμανδρίτη Ιωήλ Κωνστάνταρου Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης
Θα πρέπει να διαθέτει κανείς αρκετή αφέλεια για να δεχθεί ότι η προσπάθεια που καλλιεργείται τελευταίως από διαφόρους γνωστούς-αγνώστους κύκλους, περί αναθεωρήσεως της Ελληνικής Ιστορίας, κινείται από αγνά ελατήρια και κατευθύνεται από αγαθές διαθέσεις.

Φυσικά, μόνο αυτό δε συμβαίνει. Και τούτο φαίνεται ξεκάθαρα, σ’ όσους τουλάχιστον θέλουν να βλέπουν τα πρόσωπα και τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Αρκεί και μόνο το να δει κανείς ποιοι είναι αυτοί που κινούν την όλη διαδικασία, αλλά και τους διαύλους επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε. = Μέσα Μαζικής Εξαχρειώσεως) που χρησιμοποιούνται, μέσω των οποίων προβάλλονται ευκαίρως ακαίρως και συστηματικώς οι οθνείες αντιλήψεις που ροκανίζουν τα θεμέλια του Ελληνικού μας Έθνους...

Ελληνορθοδοξία, το μόνιμον πρόβλημα των Δυτικών

του Πρωτοπρ. Γεωργίου Μεταλληνού
Ὁ Ἑλληνισμός ἡττᾶται μόνον μέ Ἐφιάλτας
ΜΕΓΑΛΟ σάλο προκάλεσε πρίν ἀπό κάποια χρόνια ἡ γνωστή δήλωση τοῦ κ. Χένρυ Κίσιγκερ, πρώηνὙπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ, γιά τόν τρόπο, μέ τόν ὁποῖο μπορεῖ νά τιθασευθῆ ὁ Ἑλληνισμός.
Σημασία ὅμως ἔχει ὅτι μέ τήν δήλωσή του ὁ κ. Κ διετύπωσε μέ ἄλλο τρόπο κάτι, πού εἶχε συλλάβει ὁ συμπατριώτης του Γιάκομπ Φιλίπ Φαλλμεράγερ (1790-1861) στά μέσα τοῦ 19ου αἰῶνος...

Ὁ τελευταῖος ἀπό τον Ἰούλιο τοῦ 1840 ὥς τον Μάϊο τοῦ 1842 ταξίδευσε σέ πολλά μέρη τῆς “καθ᾽ ἡμᾶς Ἀνατολῆς”, μεταξύ τῶν ὁποίων συμπεριέλαβε καί το Ἅγιον Ὄρος...

Πόσες μερίδας φαγητοῦ ἔδωσαν τά κόμματα καί οἱ πολιτικοί;

Γράφει ὁ Συμεών Σκαρμοῦτσος

Ἡ Ἐκκλησία μοιράζει 250.000 μερίδας ἡμερησίως. Οἱ πολιτικοί καί τά κόμματα εἶναι ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας. Τήν βλέπουν ὡς ἀντίπαλον δέος, διότι παρά τήν πολεμικήν, τήν ὁποίαν δέχεται παραμένει ὑψηλά εἰς τάς ἐκτιμήσεις τῆς κοινωνίας. Ἡ Ἐκκλησία «ἀγκαλιάζει» καί τούς ἐχθρούς της. Ἑνώνει τόν λαόν, ἐνῶ τά κόμματα τόν διχάζουν καί δημιουργοῦν κομματικήν ἀντιπαλότητα καί φανατισμόν...

Θαυμαστή διήγηση για την αξία του σαρανταλείτουργου από την Ιερά Μονή Αγίου Ραφαήλ Γουμένισσας

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ
613 00 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ τηλ 2343020270
Προ ετών, ένας νεαρός ιερέας διηγήθηκε τα εξής τρομερά:
«Η μητέρα μου στον τρίτο χρόνο από τη χειροτονία μου, πέθανε. Στο θάνατο της, ως ιερέας εγώ ο γιος της, δεν είχα δώσει μεγάλη σημασία. Έκανα όσα είναι απαραίτητα και τίποτα περισσότερο απ αυτό.
Ένα απογευματάκι, προς το σούρουπο, περνούσα έξω από το Κοιμητήριο. Σκέφθηκα λοιπόν: «Δεν πάω να της ανάψω το καντηλάκι;» Πράγματι το άναψα και κάθισα σε μια πέτρα. Δεν είχα μαζί μου όμως το πετραχήλι κι έτσι δεν της διάβασα Τρισάγιο. Σαν να ζαλίστηκα όμως λίγο και ξαφνικά νόμισα ότι άρχισαν να ανοίγουν οι τάφοι, να σηκώνονται τα νεκρά σώματα των ανθρώπων και να φωνάζουν!...
-ΒΟΗΘΕΙΑ! ΒΟΗΘΕΙΑ, ιερείς του Υψίστου, βοήθεια..., ορθόδοξοι χριστιανοί, βοήθεια!.. Λειτουργίες, προσευχές, μνημόσυνα, τρισάγια... ΒΟΗΘΕΙΑΑΑ, χριστιανοί!!!

Σε λίγο τρομαγμένος βλέπω και τη μάνα μου:...

21 Μαρτίου 2012

...Έχω αποθάνει!

Ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος εδώ στην Αθήνα, πνευματικό τέκνο του Γέροντος Πορφυρίου, πού για χρόνια, όποιο πρόβλημα κι αν είχε, πήγαινε στο Γέροντα ή του τηλεφωνούσε για να τον συμβουλευτεί, τις ημέρες που εκοιμήθη ο Γέρων Πορφύριος, έλειπε στο εξωτερικό κι έτσι δεν πληροφορήθηκε την κοίμησή του.
Όταν, λοιπόν, επέστρεψε στην Αθήνα, αντιμετώπισε ένα οικογενειακό πρόβλημα και θέλησε να συμβουλευτεί, όπως πάντα, το Γέροντα. Σήκωσε το τηλέφωνο, σχημάτισε τον αριθμό του τηλεφώνου, πού ήταν στο δωμάτιο του Γέροντος, και ακούει να του απαντά ο ίδιος ο Γέρων Πορφύριος.
Αφού τον χαιρέτησε και ζήτησε την ευχή του, του μίλησε για το πρόβλημά του και του ζήτησε τη συμβουλή του. Ο Γέρων Πορφύριος του είπε τι έπρεπε να κάνει καί τι ν' αποφύγει. Το πνευματικό αυτό τέκνο του τον ευχαρίστησε και του είπε: «Θα έρθω, Γέροντα, να σας δω μόλις μπορέσω». Του λέει τότε ο Γέρων Πορφύριος: «Να μη με ξαναπάρεις στο τηλέφωνο, διότι έχω αποθάνει»!
Από το βιβλίο «Ο Γέρων Πορφύριος» του Κλ. Ιωαννίδη

Γέροντα, γιατί στις γιορτές συνήθως συμβαίνει κάποιος πειρασμός;

- Δεν ξέρεις; Στις γιορτές ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι έχουν χαρά και κερνούν, δίνουν ευλογίες, δώρα πνευματικά στους ανθρώπους. Εδώ οι γονείς κερνούν, όταν γιορτάζουν τα παιδιά, οι βασιλείς χαρίζουν ποινές, όταν γεννιέται κανένα βασιλόπουλο, οι Άγιοι γιατί να μην κεράσουν;
Μάλιστα η χαρά που δίνουν κρατάει πολύ και βοηθιούνται πολύ οι ψυχές. Γι’ αυτό ο διάβολος, επειδή το ξέρει αυτό, δημιουργεί πειρασμούς, για να στερηθούν οι άνθρωποι τα θεία δώρα και να μη χαρούν ούτε να ωφεληθούν από την γιορτή. Και βλέπεις, μερικές φορές στην οικογένεια, όταν σε μια γιορτή ετοιμάζονται όλοι να κοινωνήσουν, τους βάζη ο πειρασμός να μαλώσουν, και όχι μόνο δεν κοινωνούν, αλλά ούτε στην εκκλησία πηγαίνουν...

20 Μαρτίου 2012

Γέροντας Παΐσιος: "Τὰ χρόνια ποὺ περνοῦμε εἶναι πολὺ δύσκολα καὶ πολὺ ἐπικίνδυνα, ἀλλὰ τελικὰ θὰ νικήση ὁ Χριστός"

Ὁ περισσότερος κόσμος τῆς ἐποχῆς μας εἶναι μορφωμένος κοσμικὰ καὶ τρέχει μὲ τὴν κοσμικὴ μεγάλη ταχύτητα. Ἐπειδὴ ὅμως τοῦ λείπει ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ «ἀρχὴ σοφίας φόβος Κυρίου», λεί­πει τὸ φρένο, καὶ μὲ ταχύτητα, χωρὶς φρένο, καταλήγει σὲ γκρεμό. Οἱ ἄνθρωποι εἶναι πολὺ προβληματισμένοι καὶ οἱ περισσότεροι πολὺ ζαλισμένοι. Ἔχουν χάσει τὸν προσανατολισμό τους.
Σιγά σιγὰ κατευθύνονται πρὸς τὸ νὰ μὴν μποροῦν νὰ ἐλέγχουν τὸν ἑαυτό τους. Ἂν αὐτοὶ ποὺ ἔρχονται στὸ Ἅγιον Ὄρος εἶναι τόσο πολὺ συγχυσμένοι, τόσο μπερδεμένοι, μὲ τόσο ἄγχος, σκεφθῆτε οἱ ἄλλοι ποὺ εἶναι μακριὰ ἀπὸ τὸν Θεό, ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, πὼς θὰ εἶναι!...

Δεν κατέκρινα ποτέ μου άνθρωπο

Ένας μοναχός σ' ένα Κοινόβιο, αμελής στα πνευματικά, έπεσε βαριά άρρωστος κι' ήλθε η ώρα του να πεθάνει. Ο Ηγούμενος κι’ όλοι οι αδελφοί τον περικυκλώσανε για να του δώσουν θάρρος στις τελευταίες του στιγμές. Παρατήρησαν όμως έκπληκτοι, πως ο αδελφός αντίκριζε τον θάνατο με μεγάλη αταραξία και ψυχική γαλήνη.

— Παιδί μου, του είπε τότε ο Ηγούμενος, όλοι εδώ ξεύρομε πως δεν ήσουν και τόσο επιμελής στα καθήκοντά σου. Πώς πηγαίνεις με τόσο θάρρος στην άλλη ζωή;...

19 Μαρτίου 2012

Μνήμη των Οσίων Πατέρων ημών των εν τη Μονή του Αγίου Σάββα αναιρεθέντων

του Αγίου Στεφάνου του Μελωδού
Διήγηση για τους φονευθέντες Αββάδες στην Ιερά Λαύρα του Αγίου Σάββα.
Την εποχή αυτή πέθαναν στη Λαύρα του Αγίου Σάββα Πατέρες, με μαρτυρικό θάνατο, τον οποίο περιέγραψε σαν αυτόπτης μάρτυρας ο Άγιος Στέφανος ο Μελωδός, που υπήρξε Αγιοπολίτης και Σαββαϊτης ( + 807), με προτροπή του Ηγουμένου της Λαύρας Βασιλείου, ο οποίος απουσίαζε τον καιρό της επιδρομής των βαρβάρων...

18 Μαρτίου 2012

Από που προέρχεται η σημερινή κρίση;

του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς
Tό κείμενο εγράφη πρίν ογδόντα σχεδόν χρόνια! Τότε που η Αμερική καί ο κόσμος όλος συγκλονίζεται από τό οικονομικό κραχ του 1929. Τό κείμενο του Σέρβου τότε Ιεράρχη, Μητροπολίτου Αχρίδος, του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς είναι σάν νά γράφηκε σήμερα.
Από που προέρχεται η σημερινή κρίση;...

Το σημείο του Σταυρού και η σημασία του

Αγίου Κοσμά του Αιτωλού
Βλέπετε, αδελφοί μου, ο τίμιος και άγιος, Σταυρός πόσο βοηθά τον άνθρωπο. Και όποιος τον κάμνει τον Σταυρό, ποτέ δεν έχει ζημία, αλλά τον φυλάγει από κάθε λογής φαρμακερό πράγμα και από κάθε δαιμονική πείραξη. Καί ο άνθρωπος τον έχει σημαδεμένο απάνω του. Να ανταμώσει τα τρία δάκτυλα της δεξιάς χειρός του και να τα βάλει πρώτον στο μέτωπο, ύστερα στον ομφαλό, έπειτα στο δεξιό βυζί, ύστερα στο ζερβί βυζί, και να σκύπτει έως χαμηλά και πάλι να σηκώνεται...

17 Μαρτίου 2012

Ο Σταυρός του Χριστού

Η εν Χριστώ ζωή δεν είναι ζωή ανέμελη, ανεύθυνη, ζωή ξεγνοιασιάς, χωρίς κόπο. Έχει την πραγματική ευτυχία, μεγάλες καί ουσιαστικές χαρές, ειρήνη πολλή καί βαθύτατη, που όμως επιτυγχάνονται σιγά-σιγά καί διατηρούνται καί επαυξάνονται μέσα από μία σταυρική ζωή.

Ο Σταυρός τον Χριστού ενυπάρχει καί επαναλαμβάνεται στην ζωή των Αγίων, στην ζωή των πιστών, των μαθητών του Χριστού καί σήμερα. Αυτός ομορφαίνει την ζωή μας, μας μορφώνει εν Χριστώ, μας ωριμάζει, μας ετοιμάζει για την Ανάσταση, την αιώνιο ζωή...

14 Μαρτίου 2012

Η ΚΑΘΑΡΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Διδαχή Αγίου Κοσμά του Αιτωλού
Αν θέλετε να ιατρεύσετε την ψυχήν σας, αδελφοί μου, τέσσερα πράγματα σας χρειάζονται.
ΠΡΩΤΟΝ: Όταν θέλετε νά εξομολογηθείτε, το πρώτον θεμέλιον είναι, ΝΑ ΣΥΓΧΩΡΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΣΑΣ, καί όσοι ηδικήσατε νά δίδετε τά άδικα οπίσω.
ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Νά ευρίσκετε Πνευματικόν καλόν, γραμματισμένον, ενάρετον, νά εξομολογήσθε καί νά λέγετε όλα σας τά αμαρτήματα. Εάν έχεις 100 αμαρτίας καί ειπείς μόνον τάς 99 εις τόν Πνευματικόν σου καί ΜΙΑΝ ΔΕΝ ΦΑΝΕΡΩΣΕΙΣ, ΟΛΑΙ ΣΟΥ ΑΣΥΓΧΩΡΗΤΟΙ ΜΕΝΟΥΝ. Όταν κάμνης την αμαρτίαν, τότε πρέπει νά εντρέπεσαι, καί όταν εξομολογήσαι, πρέπει νά μην έχεις καμμίαν εντροπήν.
ΤΡΙΤΟΝ: Όταν εξομολογήσαι, θά σέ ερώτηση ο Πνευματικός: «Διατί παιδί μου, νά κάμης αυτά τά αμαρτήματα;» Συ νά προσέχεις νά μή κατηγορήσης άλλον, αλλά τόν εαυτόν σου καί νά ειπείς: «ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΚΑΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΗΝ ΜΟΥ ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΝ».
ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Όταν σου δώσει συγχώρησιν ο Πνευματικός καί αναχώρησης, ν’ αποφασίσεις μέ στερεάν γνώμην καί απόφασιν, καλύτερον νά χύσεις τό αίμα σου, παρά ν' αμαρτήσεις.
ΜΗΝ ΠΕΙΣ ΠΟΤΕ: «Ε αυτό είναι μικρό ας μην τό εξομολογηθώ».
Διότι λέγει ο Απόστολος Ιάκωβος: «ΟΣΤΙΣ ΟΛΟΝ, ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΤΑΙΣΗ ΔΕ ΕΝ ΕΝΙ, ΓΕΓΟΝΕ ΠΑΝΤΩΝ ΕΝΟΧΟΣ».

Να είσαι έτοιμος για το ταξίδι…

της Βιργινίας Κρητικού - Ζούρου
Ο έρωτας έχει μοναξιά. Η φιλία θέλει προσευχή. Η νίψη ισοδυναμεί με εγρήγορση. Να είσαι ξύπνιος, νηφάλιος, έτοιμος για το ταξίδι προς την Ιθάκη…
Το καράβι από παλιά είναι ένα σύμβολο που περνάει μέσα μας μαζί με την αίσθηση του ταξιδιού, της ιστορίας του πηγαιμού σε χώρες και χώρους καινούργιους. Πορεία μετάβασης και μεταφοράς. «Άψυχο, ψυχή δεν έχει και ψυχές παίρνει και φεύγει. Τι είναι;» Πόσο μας άρεσε να παίζουμε με αυτό το αίνιγμα όταν ήμασταν παιδιά! Τότε που όλα μας φαίνονταν μεγάλα, ιδανικά…

13 Μαρτίου 2012

Η Ευχή του Ιησούmishasarov

Η προσευχή απομακρύνει τα πονηρά πνεύματα


Πηγαίνοντας μια Κυριακή στην Εκκλησία της σκήτης ο Αββάς Μακάριος, πού είχε χάρισμα από τον Θεό να διακρίνει με τα μάτια της ψυχής, όσα οι άλλοι δεν έβλεπαν με τα σωματικά τους μάτια, είδε την καλύβα κάποιου Μοναχού τριγυρισμένη από πονηρά πνεύματα. Πολλά είχαν τη μορφή παιδιών, πού έκαναν κάθε λογής αταξία. Άλλα έμοιαζαν με άσεμνες γυναίκες. Χόρευαν, πηδούσαν κι έκαναν διάφορα ανόητα καμώματα...

12 Μαρτίου 2012

Συγχωρείς τους άλλους;

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
Αν σου πω, νήστεψε, πολλές φορές μου προβάλλεις ως δικαιολογία την ασθένεια του σώματος. Αν σου πω, δώσε στους φτωχούς, μου λες ότι είσαι φτωχός καί έχεις να αναθρέψεις παιδιά. Αν σου πω, να έρχεσαι τακτικά στις Συνάξεις της Εκκλησίας, μου λες, έχω διάφορες μέριμνες.
Αν σου πω, πρόσεχε αυτά πού λέγονται στην Εκκλησία καί κατανόησε το βάθος των λόγων του Θεού, μου προβάλλεις ως δικαιολογία την έλλειψη μορφώσεως...

«Θέλουμε να ζήσουμε ελληνικά!» Ελλάδα χωρίς ζωή ελληνική, είναι Ελλάδα πεθαμένη.

Χωρίς ελληνικότητα - Ο εξευρωπαϊσμός της Ελλάδας
του Φώτη Κόντογλου

Λένε πολλοί πως η παράδοση πέθανε, πως μάταια κοπιάζουμε όσοι πιστεύουμε σ' αυτή κι αγωνιζόμαστε για να μην πεθάνει, καί πως πρέπει να το πάρουμε απόφαση, πως θα ζει στην Ελλάδα μοναχά το κορμί μας, ενώ το πνεύμα, η ψυχή μας, η καρδιά μας, θα ζούνε με ξένα διανοήματα καί με ξένα αισθήματα. Μ' ένα λόγο, πως πνευματικά, θα 'μαστε πεθαμένοι, γιατί τί το όφελος να ζει κανένας στην Ελλάδα καί να μην έχει στη ζωή του τίποτα ελληνικό; Τί το όφελος να μη σε βάλουνε στο κοιμητήριο αλλά να σε βαστάνε με τη νεκρόκασσα στο σπίτι σου, ενώ είσαι πεθαμένος καί συγχωρεμένος;...

11 Μαρτίου 2012

Η νηστεία αφανίζει τους δαίμονες

Ανέβασαν κάποτε στη σκήτη των Πατέρων ένα δαιμονισμένο νέο, για να τον θεραπεύσουν με την προσευχή τους. Εκείνοι όμως, από ταπείνωση, απόφευγαν. Πολύ καιρό βασανιζόταν έτσι ο δυστυχισμένος άνθρωπος, ώσπου κάποιος Γέρων τον λυπήθηκε, τον σταύρωσε με τον ξύλινο σταυρό, που είχε στη ζώνη του, κι' έδιωξε το πονηρό πνεύμα.
— Αφού με βγάζεις από την κατοικία μου, του είπε εκείνο, θα μπω μέσα σου.
— Έλα, του αποκρίθηκε θαρραλέα ο Γέροντας...

10 Μαρτίου 2012

Πως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς κατατρόπωσε τον πλανεμένο λατινόφρονα Βαρλαάμ

Περί του 14ου μ.Χ. αιώνος, ήρθε από την Καλαβρία ο Βαρλαάμ, κατηγορώντας τους Λατίνους, προσποιούμενος ότι συμφωνεί με τους Ορθοδόξους. Αρχικά, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς απέδειξε ότι ήταν δόλια η συμπεριφορά του, αναγκάζοντας τον υποκριτή Βαρλαάμ να καταφύγει στην Κωνσταντινούπολη, μετέπειτα και στην Θεσσαλονίκη, όπου βρήκε μερικούς απλοϊκούς μοναχούς και προσπαθούσε να τους διαβάλλει προφορικώς και γραπτώς, συκοφαντώντας και κατηγορώντας τους θεοσόφους Ορθοδόξους Πατέρες και Διδασκάλους ότι ήταν πλάνη η νοερά προσευχή, η νήψη και η μυστική θεωρία των Ορθοδόξων μοναχών με την οποία δύναται, σύμφωνα με τον Μέγα Αντώνιο, η μετά ησυχίας του νοός προσευχή, να καθαρίζει το νοερό όμμα της ψυχής και να καταξιώνει τον άνθρωπο να φθάσει στη θεία αποκάλυψη των απορρήτων!...

Μόνο ο Θεός θεραπεύει αληθινά

Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου
Ανόητε άνθρωπε, καταφεύγεις στους μάγους για να γιατρευτείς; Καί πιστεύεις πως ο διάβολος θα γιατρέψει πραγματικά την αρρώστια σου; Εκείνος «εξαρχής ήταν ανθρωποκτόνος» (Ιω. 8:44) καί θανάτωσε όλο το γένος των ανθρώπων. Πώς τώρα θα γίνει γιατρός σου; Δεν είδες πώς οι δαίμονες δεν μπόρεσαν να γιατρέψουν ούτε τους δικούς τους μάγους από τις πληγές, που τους προξένησε ο Μωϋσής στην Αίγυπτο (Εξ. 9:11);...

9 Μαρτίου 2012

Χαίρε Νύμφη, Ανύμφευτε

«…Ο Ακάθιστος Ύμνος αποτελεί σπάνιο σε δύναμη καί ομορφιά κομμάτι της εκκλησιαστικής μας ποιήσεως, στο οποίον ιδιαίτερα αρέσκεται η ευσεβούσα καρδία της Ορθοδοξίας, καί στο οποίο το Έθνος ψαύει τη συνείδηση του καί αφουγκράζεται τους ιστορικούς του παλμούς. Είναι Ύμνος κατ' εξοχήν χριστολογικός, στον οποίον ιστορείται το γεγονός της θείας του Λόγου ενανθρωπήσεως, κυρίως στα προοίμια των Οίκων των Χαιρετισμών (γίνεται μνεία του Πρωτοστάτη Αγγέλου που εκόμισε το μήνυμα στην Παρθένο, ο διάλογος πού είχε μαζί τον η Μαρία, η επίσκεψη της Μαρίας στην Ελισάβετ, η επίσκεψη των Μάγων, η φυγή στην Αίγυπτο κ.ά.). Παράλληλα όμως είναι καί Ύμνος θεομητορικός, στον οποίον εξυμνούνται τα μεγαλεία της Παρθένου, η πάλλευκη καθαρότητα καί αγιότητά της καί το ύψιστο προνόμιο της να γίνει Μητέρα του Θεού χωρίς να αποβάλει την παρθενία της, όπως δοξολογείται καί το απερινόητο θεομητορικό θαύμα της, πού την ανεβάζει πιο ψηλά καί από αυτές τις νοερές φύσεις των Αγγέλων…

Δριμύς ο χειμών, αλλά γλυκύς ο Παράδεισος


Γράφει ο συναξαριστής των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, αναφερόμενος στην απόφαση του ειδωλολάτρη ηγεμόνα Αγρικόλαου, να ριχθούν γυμνοί οι Άγιοι στην παγωμένη από το δριμύ ψύχος λίμνη της Σεβάστειας, δεδομένου ότι ο βόρειος άνεμος έκανε ακόμα πιο δυσβάσταχτο το μαρτύριό τους, που όμως υπέμειναν για την αγάπη του Χριστού: «…Μη νομίσετε ευλογημένοι Χριστιανοί, ότι είναι λίγη τιμωρία αυτή του να ρίψουν άνθρωπο γυμνό εντός του πάγου και μάλιστα εν καιρώ νυκτός…

8 Μαρτίου 2012

Μια υπέροχη ευχή...

Ευχή λεγομένη κατόπιν του Μεγάλου Αποδείπνου
Τοῖς μισοῦσι καί ἀδικοῦσιν ἡμᾶς συγχώρησον, Κύριε• τοῖς ἀγαθοποιοῦσιν ἀγαθοποίησον• τοῖς ἀδελφοῖς καί οἰκείοις ἡμῶν, χάρισαι τά πρός σωτηρίαν αἰτήματα, καί ζωήν τήν αἰώνιον• τούς ἐν ἀσθενείᾳ ἐπίσκεψαι, καί ἴασιν δώρησαι• τούς ἐν θαλάσσῃ καί ἀέρι κυβέρνησον• τοῖς ἐν ὁδοιπορίαις συνόδευσον• τῷ βασιλεῖ συμμάχησον• τοῖς διακονοῦσι καί ἐλεοῦσιν ἡμᾶς, ἁμαρτιῶν ἄφεσιν δώρησαι• τοῖς ἐντιλαμένοις ἡμῖν τοῖς ἀναξίοις εὔχεσθαι ὑπέρ αὐτῶν, συγχώρησον καί ἐλέησον κατά τό μέγα σου ἔλεος. Μνήσθητι, Κύριε, πάντων τῶν προκεκοιμημένων πατέρων καί ἀδελφῶν ἠμῶν καί ἀνάπαυσον αὐτούς, ἔνθα ἐπισκοπεῖ τό φῶς τοῦ προσώπου σου. Μνήσθητι, Κύριε, τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν αἰχμαλώτων, καί λύτρωσαι αὐτούς ἀπό πάσης περιστάσεως. Μνήσθητι, Κύριε, τῶν καρποφορούντων καί καλλιεργούντων ἐν ταῖς ἁγίαις σου Ἐκκλησίαις, καί δός αὐτοῖς τά πρός σωτηρίαν αἰτήματα, καί ζωήν τήν αἰώνιον. Μνήσθητι, Κύριε, καί ἡμῶν τῶν ταπεινῶν καί ἁμαρτωλῶν καί ἀναξίων δούλων σου καί φώτισον τόν νοῦν ἡμῶν τῷ φωτί τῆς γνώσεώς σου καί ὁδήγησον ἡμᾶς ἐν τῇ τρίβῳ τῶν ἐντολῶν σου• πρεσβείαις τῆς Παναχράντου σου Μητρός, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας, καί πάντων σου τῶν Ἁγίων• ὅτι εὐλογητός εἶ, εἰς πάντας τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

7 Μαρτίου 2012

Πιστεύουν στο Θεό οι πολιτικοί μας;

Δεν χωράει αμφιβολία ότι οι πολιτικοί της σύγχρονης 'Ελλάδος όχι μόνο δεν πιστεύουν στο Θεό και δεν διέπονται άπό τα 'Ορθόδοξα χριστιανικά ιδεώδη, άλλα αντιθέτως πολεμούν τήν Εκκλησία και θεωρούν τους πιστούς χριστιανούς, ανθρώπους με χαμηλή νοημοσύνη, φανατικούς καί μισαλλόδοξους.
Όμως δέν γνωρίζουν φαίνεται ότι η σημερινή άθλια οικονομική, πολιτική, πολιτιστική καί κοινωνική κατάσταση της χώρας θα είχε αποφευχθεί, αν εκείνοι πίστευαν στο Θεό και κυβερνούσαν κάτω άπό το πρίσμα των Ορθόδοξων χριστιανικών αξιών...

Ο ελληνικός λαός θα πληρώσει 9.943.697 ευρώ στο Ισραηλιτικό Συμβούλιο, το οποίο δεν αποδίδει ούτε ένα λεπτό φόρο στην Ελλάδα!

Ενώ ήδη με βάση το υπ’ αριθμόν 182 Προεδρικό Διάταγμα (22-3-1978), βάσει του οποίου το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο, όντας Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου(!) έχει (και ασκεί) δικαιώματα, τα οποία μόνο το Κράτος κατέχει. Ειδικότερα, με αυτό το Π.Δ.!

«Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο (Ελλάδος) δικαιούται να εισπράττει φόρους, για δική του χρήση, από τους εβραίους που διαμένουν στην Ελλάδα, αντί του ελληνικού κράτους»!!! Με απλά λόγια, κανένας εβραίος δεν πληρώνει φόρο στο ελληνικό δημόσιο, αλλά μόνο στο Κ.Ι.Σ.!!! Επειδή όμως ο νόμος «επεκτάθηκε», αργότερα, αποφασίσθηκε πως και οι χριστιανοί που μετέχουν στο Κ.Ι.Σ. απαλλάσσονται της καταβολής φόρων στο ελληνικό δημόσιο. (βλέπε εδώ και εδώ)...

Η ωφέλεια της νηστείας

«Νηστεύοντες αδελφοί σωματικώς, νηστεύσωμεν και πνευματικώς… ουκ έστιν η Βασιλεία του Θεού βρώσις και πόσις, αλλά δικαιοσύνη και άσκησις συν αγιασμώ…» Εκκλησιαστικοί ύμνοι.
Η νηστεία είναι: «όπλο μέγα κατά των πειρασμών» (Άγ. Θεοφύλακτος), «αρχή της χριστιανικής ζωής, μητέρα της προσευχής, πηγή σωφροσύνης, και φρόνησης. Αύτη διδάσκει την ησυχία και προηγείται όλων των καλών έργων… Δρόμος μέγας εις παν αγαθόν… προστατεύει κάθε αρετή. Είναι η αρχή του πνευματικού αγώνα» (Άγ. Ισαάκ ο Σύρος),...

Καταπολέμηση των παθών

του Ευάγριου μοναχού
«Το νου που περιπλανιέται τον σταματά η ανάγνωση, η αγρυπνία και η προσευχή. Την επιθυμία όταν ανάβει, την μαραίνει πείνα και κόπος και αποτράβηγμα από τους ανθρώπους. Το φρενιασμένο θυμό τον καταπαύει η ψαλμωδία, η μακροθυμία και το έλεος. Τα υπερβολικά και παράκαιρα είναι λιγόκαιρα, βλάπτουν μάλλον και δεν ωφελούν».
Από την Φιλοκαλία

6 Μαρτίου 2012

Όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα, είναι μεθοδευμένα για να επιβάλλουν το "χάραγμα" με το 666..

του Στρατή Ανδριώτη
Στην Ελλάδα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, όλοι οι κρατούντες που αναρριχήθηκαν για να κυβερνήσουν την ιστορική χώρα μας, στην οποία έχουμε την μεγάλη τιμή να είμαστε πολίτες της, έχουν επιδοθεί μανιωδώς να την καταστρέψουν, σκοπεύοντας όπως όλα ξεκάθαρα αποδεικνύουν σήμερα, στη διάλυση της πατρίδας μας. Δεν είναι τυχαίο ότι σε όλα απέτυχαν, σε τίποτα δεν προόδευσε η χώρα, τίποτα δεν λειτουργεί σωστά και όλα τείνουν να πηγαίνουν μεθοδευμένα από το κακό στο χειρότερο, παρά τους κομπασμούς των πολιτικών, που δυστυχώς, κάνοντας ρουσφέτια και λέγοντας ψέματα, βρίσκονται περιέργως στην επιφάνεια, καθορίζοντας με αποτυχία τις τύχες του υπερήφανου ελληνικού λαού. Αξιοπερίεργο είναι ότι ενώ όλες οι προσπάθειές τους απέτυχαν παταγωδώς, εκείνοι επιμένουν εγωϊστικά να συνεχίζουν να κάνουν κακό στη χώρα, χωρίς να έχει κανένας απ' αυτούς την ευθιξία να παραδεχθεί όλα όσα τους καταλογίζονται ή τουλάχιστον να αποσυρθεί να μην τον βλέπει ο κόσμος...

Η εύρεση του Τιμίου Σταυρού από την Αγία Ελένη

Πώς βρέθηκε και υψώθηκε ο Τίμιος Σταυρός
Πότε υψώνεται αληθινά ο Τίμιος Σταυρός
του κ. Π. Μ. Σωτήρχου
Δυο φορές τον χρόνο εορτάζει πανηγυρικά η Εκκλησία μας τον Τίμιον Σταυρόν. Μια για την ανεύρεση του την 6ην Μαρτίου του 326 μ.Χ. και μία κατά την Ύψωση του την 14ην Σεπτεμβρίου, στα εγκαίνια του Ναού της Αναστάσεως, που υπάρχει μέχρι σήμερα. Το σημαντικόν, και όχι πολύ γνωστόν, στον διπλόν αυτόν έορτασμόν είναι το γεγονός ότι αποκαλύπτεται άλλο ένα μέγα μυστήριον της απερίγραπτης αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο και μάλιστα κατά την θεία λατρεία, που ενώνει την γη με τον ουρανό...Το γεγονός αυτό εκφράζει επιγραμματικά την σωτηρία του εκπεσμένου ανθρώπου, τον όποιον παίρνει από την Κόλαση της πτώσεως του και τον θρονιά­ζει πάλι μέσα στο Παράδεισο της αιώνιας αγάπης. Πιο συγκεκριμένα, παίρνει με την σταυρική του θυσία τον προδότη Ιούδα τον Ισκαριώτη, πού αντιπροσωπεύει όλην την προδοσία του ανθρωπίνου γένους και την αμέτρητη αγνωμοσύνη του έναντι του Σωτήρος Χριστού, και οδηγεί σε άλλον Ιούδα, επίσης Εβραίον, που έγινε οδηγός στην ανεύρεση του Τιμίου Σταυρού και φανερώνει την μεταστροφή και την μετάνοια του ανθρώπου και την πορεία του στην αγιότητα. Όπως ακριβώς έγινε και με τον δεύτερον αυτόν Ιούδα, που πίστεψε, μετανόησε και έγινε Χριστιανός με το όνομα Κυριάκος. Αργότερα έγινε κληρικός και Επίσκοπος Ιεροσολύμων, μετά τον Πατριάρχην Μακάριον, και αφού μαρτύρησε, μαζί με την μητέρα του Άννα, μπήκε στο Αγιολόγιον της Εκκλησίας και η ετήσια μνήμη του εορτάζεται την 28ην Οκτωβρίου.

5 Μαρτίου 2012

Έλληνες Μάρτυρες στις φυλακές μωαμεθανικών κρατών

Μας είχαν συλλάβει οικογενειακώς με το πρόσχημα μη πληρωμής των φόρων. Κάθε πρωί σηκωνόμασταν πριν φέξει για την δουλειά. Η μητέρα καθάριζε τα γραφεία της φυλακής. Έπρεπε πριν τις 8 να λάμπουν όλα. Νά είναι τα τζάμια καθαρά, τα κομπιούτερ, οι ναργιλέδες καί ειδικά το γραφείο του διευθυντού.
Μία μέρα, δεν θα την ξεχάσω ποτέ, πήγα μαζί της νά την βοηθήσω, επειδή είχε πυρετό. Έκαιγε ολόκληρη καί έτρεμε. Με μία κουβέρτα σκεπαζόμασταν όλοι, κι' αυτή ήταν καί τρύπια. Εκείνη έκανε την ηρωίδα, δήθεν ότι δεν κρύωνε, για νά σκεπαζόμαστε εμείς...

4 Μαρτίου 2012

Παπα Φώτης Λαυριώτης - Για την Ορθοδοξία καί την Ελλάδα

* Ο Παπα Φώτης το 1997 συμμετείχε στην πρώτη Θεία Λειτουργία που έγινε μετά την Μικρασιατική καταστροφή του 1922, στο Ναό του Ταξιάρχη στα Μοσχονήσια. Όσες φορές επισκέφτηκε τη Μικρασία δεν έβγαλε ποτέ το ράσο του, ούτε το καλυμμαύχι του. Περιφερόταν άφοβα ανάμεσα στους Τούρκους και δεν δίστασε να ψάλλει το Εθνικό μας Ύμνο στην Έφεσο!!!
* Ένα τρύπιο ράσο είχε πάντα ο Παππούλης, και άλλο τίποτα δεν φορούσε από μέσα. Πριν από χρόνια που τα πράγματα στην γείτονα χώρα ήταν πολύ πιο αυστηρά για το πώς θα κυκλοφορούν οι Ορθόδοξοι Ιερωμένοι και έπρεπε οπωσδήποτε να φοράς κουστούμι σαν παπάς, πήγε που λες ο παπα Φώτης στον Τσεσμέ, φυσικά χωρίς κουστούμι. Ποιο κουστούμι; Τον σταμάτησαν οι Τούρκοι στο τελωνείο και του είπαν πως δεν μπορεί να περάσει έτσι. Τον διέταξαν να βγάλει το ράσο του… Χωρίς κανένα πρόβλημα ο ίδιος το έβγαλε… Ε, βλέποντάς τον γυμνό εφρίαξαν οι Τούρκοι και του είπαν, καλά, καλά, βάλτο και πέρνα!
Την άλλη μέρα οι τουρκικές εφημερίδες έγραφαν: Στην Τουρκία μόνο ο Πατριάρχης και ο παπα Φώτης κυκλοφούν με ράσο! Μικρασιάτης άνθρωπος ήτανε, μεγάλο καημό είχε κι αυτός για κείνα τα χώματα… συχνά γι’ αυτά μιλούσε…

ΓΕΡΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ: "Αυτά πού θα δουν τα μάτια μας και θ' ακούσουν τ' αυτιά μας από εδώ και πέρα δεν θα τα έχουμε ποτέ ξαναδεί ούτε ξανακούσει"

Αυτά πού θα δουν τα μάτια μας και θ' ακούσουν τ' αυτιά μας από εδώ και πέρα δεν θα τα έχουμε ποτέ ξαναδεί, ούτε ξανακούσει. Μέσα στην επόμενη εικοσαετία θα γίνουν φοβερά πράγματα. Οι Ευρωπαίοι (για παράδειγμα) θα πάνε να καταργήσουν το άβατο του Άγιου Όρους.
• Να μας φυλάει ο Θεός από σεισμό. Γιατί αυτά πού βλέπεις, τα παλάτια, στους έσχατους καιρούς θα σωριαστούνε, δεν θα μείνει ένα όρθιο.
• Θα έρθει περίοδος, πού εμείς οι άνθρωποι θα πατάμε ένα κουμπί και θα πετάμε. Δεν θα έχουμε ανάγκη από μεταφορικά μέσα, ούτε αυτοκίνητο, ούτε τίποτα...

3 Μαρτίου 2012

Πως άρχισαν οι διωγμοί κατά των Αγίων Εικόνων

Διηγείται ο Δαμασκηνός Στουδίτης ότι τον 7ο αιώνα μ.Χ. βασίλευε στην Περσία ο ειδωλολάτρης και εχθρός των Χριστιανών Ιζήθ, τον οποίον επισκέφτηκαν τρεις Εβραίοι μάγοι, διαβάλλοντάς τον ότι εάν προστάξει τους Χριστιανούς να βγάλουν τις Εικόνες από τις Εκκλησίες τους, τότε εκείνος θα ζήσει υγιής για πολλά χρόνια. Όμως, αν και όρισε ο βασιλιάς να μην προσκυνούνται οι Εικόνες, μετά από έναν χρόνο απέθανε και στη θέση του ανήλθε ο ειδωλολάτρης γιος του, τον οποίο πληροφόρησαν οι Χριστιανοί ότι η μόνη αιτία του ξαφνικού θανάτου του πατρός του ήταν ότι άκουσε τους Εβραίους και απαγόρευσε την προσκύνηση των Εικόνων...

Το λιοντάρι του Οσίου Γερασίμου

Οικοδομώντας ο Όσιος Γεράσιμος περί τα τέλη του 4ου αιώνα μεγίστη Λαύρα, που απείχε περίπου ένα μίλι από τον Ιορδάνη ποταμό, η φήμη της αρετής και της ενθέου βιωτής του, είλκυσε από πολλούς τόπους μοναχούς που ασκούντο υπό την πνευματική καθοδήγησή του. Από τον θαυμαστό βίο του, που συνέγραψε ο Συναξαριστής του Οσίου, αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση του άγριου λέοντα που υπετάγη και αυτός, υπηρετώντας τον Όσιο, ακολουθώντας αυτόν, ακόμα καί όταν εκοιμήθη...

Ιδού τι έπαθε μουσουλμάνος μετανάστης που απαίτησε να κατεβεί εικόνα της Παναγίας από νοσοκομείο!!!

Μουσουλμάνος (λαθρο)μετανάστης σχετικά πρόσφατα μετέφερε τη γυναίκα του σε μαιευτήριο της Πάτρας για να γεννήσει. Δεν γνωρίζουμε αν ήταν δημόσιο μαιευτήριο ή κάποιο Κέντρο Υγείας της ευρύτερης περιοχής των Πατρών (οι μετανάστες συνηθίζουν και πηγαίνουν σε Κέντρα Υγείας ακόμα και σε Αγροτικά Ιατρεία και δέχονται να ξεγεννήσουν τις γυναίκες τους ακόμα και γιατροί άσχετων ειδικοτήτων π.χ. οφθαλμίατροι! αρκεί να θεωρηθεί έκτακτο περιστατικό για να μην πληρώσουν τίποτα απολύτως).....

Πορεία προς τη χαρμολύπη

της Βιργινίας Κρητικού - Ζούρου
Η Καθαρή Δευτέρα ήταν μέσα στα δάκρυα φέτος. Βροχή και μουντάδα σ’ όλη τη διάρκεια της μέρας. Λες και συνέπλεε με το βαθύτερο νόημα των ημερών. Γιατί, η Καθαρή Δευτέρα στην ουσία της δεν είναι, μόνο, ο ταραμάς και η λαγάνα, η φασολάδα, το τουρσί, τα θαλασσινά και ο χαλβάς, αλλά η αρχή μιας περιόδου αυτοσυγκράτησης, άσκησης και καρδιακής σχέσης με το Θεό...

Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ!

του π. Βασιλείου Ε. Βολουδάκη

Ποιά εἶναι ἡ Ἑλλάδα σήμερα καί ποῦ βρίσκεται; Ὅλοι γι’ αὐτήν μιλοῦν, γι’ αὐτήν, ὑποτίθεται, κόπτονται καί πασχίζουν, ἀλλά κανείς δέν μπορεῖ πιά νά τήν προσδιορίση.
Δέν μιλοῦμε γιά τούς ξένους, τούς ἀλλοεθνεῖς. Αὐτοί οὐδέ­ποτε κατάλαβαν τί σημαίνει Ἑλλάδα, οὔτε τί εἶναι αὐτό πού τήν κάνει νά ξεχωρίζη ἀπό ὅλα τά ἔθνη, ἀπό καταβολῆς τῆς Ἱστορίας. Αὐτοί, τήν παρακολουθοῦν στό διάβα τῶν αἰώνων καί ἄλλοτε τήν ζηλεύουν –γι’ αὐτά τά ἐπιφανειακά πού μποροῦν νά διακρίνουν– τήν φθονοῦν καί ἐκστρατεύουν ἐναντίον της γιά νά τήν κατακτήσουν, νά τήν λεηλατήσουν καί νά πλουτίσουν τά Μουσεῖα τους μέ τά κλοπιμαῖα τους καί, ἄλλοτε, ὅπως σήμερα –πού δείχνει τό χειρότερο πρόσωπο τῆς Ἱστορίας της– τήν χλευάζουν καί τήν εἰρωνεύονται...

Omerta

του Σαράντου Καργάκου
ιστορικού, φιλολόγου και δοκιμιογράφου από την εφημερίδα «Εστία», 3/2/2012

Ἡ λέξη ἔχει γίνει τίτλος στό τελευταῖο μυθιστόρημα πού ἔγραψε ὁ Mario Puzo, ὁ συγγραφέας τοῦ θρυλικοῦ –περισσότερο ὡς κινηματογραφικῆς ταινίας– «Νοννοῦ», πού «γύρισε» ὁ Φράνσις Κόπολλα. Omerta στή σημερινή διάλεκτο, ἤ μᾶλλον ἀργκό, εἶναι ὁ νόμος τῆς σιωπῆς ἤ ἕνας κώδικας σιωπῆς πού ἔχει ἐπιβληθεῖ ἐδῶ καί πολλούς αἰῶνες στή Σικελία (ἀλλά καί στίς προεκτάσεις τῆς Σικελίας ὅπου ἡ μαφία ἀποτελεῖ τόν ὑπέρτατο νόμο). Φύλακας-ἄγγελος τῆς omerta εἶναι ὁ φόβος. Στήν omerta στηρίζεται ἡ μαφία ἀλλά καί ἡ μαφία ἐπιβάλλει τήν omerta. Ὅσο κρατεῖ κάποιος τό στόμα του κλειστό γιά ὅσα εἶδε, ἄκουσε, γνωρίζει, τόσο περισσότερο νιώθει ἀσφαλής. Οἱ Ἰταλοί μπορεῖ νά εἶναι πολύλαλοι καί στωμύλοι, ὅπως τούς ἔλεγε ὁ Ροΐδης, ἀλλ᾽ οἱ Σικελοί εἶναι ἰδιαίτερα σιωπηλοί. Κι ἄν ἐρωτηθοῦν γιά πράγματα ὑπόπτου καταγωγῆς, ἀπαντοῦν «λοξῶς», δηλαδή μέ τόν τρόπο πού ἔδινε τούς χρησμούς ὁ Ἀπόλλων, πού καί γι᾽ αὐτό λεγόταν «Λοξίας»...

2 Μαρτίου 2012

Ο Ακάθιστος Ύμνος

Με την Ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου εκδηλώνονται ευχαριστίες και εγκώμια στο πρόσωπο της Παναγίας. Αποτελείται, κατά βάση, από τον Ακάθιστο Ύμνο και τον Κανόνα του Ακάθιστου Ύμνου, πλαισιωμένα με ψαλμούς, απολυτίκια και ευχές. Και τα δύο χαρακτηρίζονται ως αριστουργήματα της Βυζαντινής υμνολογίας , που εξαίρουν το έργο και το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου , με θεολογικό βάθος, κομψότητα λόγου, μουσικό κάλλος, αγιοπνευματική έμπνευση...

1 Μαρτίου 2012

Τα ξόρκια


Ένα από τα θλιβερά αποτελέσματα της παρακοής των πρωτοπλάστων υπήρξε καί η αρρώστια, πού οδηγεί τον άνθρωπο στη φθορά καί στο θάνατο. Μερικοί, λοιπόν, για ν' απαλλαγούν από τις αρρώστιες, καταφεύγουν στα ξόρκια, πού νομίζουν ότι είναι προσευχές. Όμως τα ξόρκια είναι συνηθέστατα μαγικά μέσα, πού ποτέ δεν μπορεί να φέρουν καλό, αφού ο σατανάς ποτέ δεν θέλει το καλό των ανθρώπων...

Ο πόλεμος της σάρκας

Ένας μοναχός ρώτησε τον Γέροντά του, από ποια αφορμή γεννιέται στον άνθρωπο ο πόλεμος της σαρκός.
- Από την πολυφαγία και την πολυϋπνία κυρίως, του αποκρίθηκε εκείνος. Και η φύσις μεν επιθυμεί την ηδονή, η άσκησις όμως μαραίνει την επιθυμία.
Γεροντικό