28 Δεκεμβρίου 2021

Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ (Ἁγ. Ιουστίνου Πόποβιτς)

 Κατὰ τὴν ἡμέραν τῶν Χριστουγέννων ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο ( Ἰωάν. 1, 14). Αὐτὴ εἶναι ἡ πρώτη καὶ ἡ μεγαλυτέρα χαρμόσυνος ἀγγελία, τὸ πιὸ μεγάλο «εὐαγγέλιον», ποὺ ἦτο δυνατὸν νὰ δώσῃ ὁ Θεὸς εἰς τὸν ἄνθρωπον καὶ ὁ οὐρανὸς εἰς τὴν γῆν. Ἐὰν θέλετε, ὁλόκληρον τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς ἀποτελεῖται ἀπὸ τέσσαρες λέξεις: «ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο». Ἔξω ἀπὸ αὐτὸ καὶ χωρὶς αὐτό, ἄλλος εὐαγγελισμὸς δὲν ὑπάρχει διὰ τὸν ἄνθρωπον, οὔτε εἰς αὐτὸν οὔτε εἰς τὸν ἄλλον κόσμον.

Ἐδῶ εὑρίσκεται κάθε τί, τὸ ὁποῖον εἶναι αἰωνίως ἀναγκαῖον διὰ τὴν ἀνθρωπίνην ὕπαρξιν εἰς ὅλους τοὺς κόσμους. Μοναδικὸν χαρμόσυνον μήνυμα διὰ τὴν ὕλην εἰς ὅλας τὰς μορφάς της. Ἀπὸ τὴν πλέον σκληρὰν καὶ πυκνὴν ὕλην τοῦ ἀδάμαντος, μέχρι τὴν πλέον λεπτὴν καὶ ἀφανὴ τοῦ ἠλεκτρονίου καὶ φωτονίου. «Ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο». Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ Λόγος ἔγινε Θεοσάρξ, οὕτως ὥστε οὔτε ὁ Θεὸς παύει νὰ εἶναι Θεός, οὔτε ἡ σὰρξ νὰ εἶναι σάρξ. Μόνον ποὺ ἡ σὰρξ ἐν τῇ μυστικῇ ἀλλὰ πραγματικῇ ἑνώσει της μὲ τὸν Θεὸν ζῇ καὶ ἀκτινοβολεῖ ὅλας τὰς τελειότητας τοῦ Θεοῦ. «Ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο» σημαίνει: ὁ Λόγος ἔγινε ψυχή, Θεο-ψυχή, ἀλλὰ παρὰ ταῦτα ὁ Θεὸς παραμένει Θεὸς καὶ ἡ ψυχὴ ψυχή. Μόνον ποὺ ἡ ψυχὴ περιπατεῖ εἰς τοὺς δρόμους τῶν αἰωνίων καὶ χαροποιῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ εἰς ὅλους τοὺς ὁρατοὺς καὶ ἀοράτους κόσμους.

4 Δεκεμβρίου 2021

Η Ευρώπη ας κάνει το σταυρό της και ας επιστρέψει στον Ορθόδοξο δρόμο του Χριστού.

 


Ή Ευρώπη ας κάνει το σταυρό της και ας επιστρέψει στο δρόμο του Χριστού. Ας προσευχηθεί  στην Παναγία, ας θυμηθεί τούς δώδεκα αποστόλους και τότε τα λέπια από τα μάτια της θα πέσουν. Θα γίνει πάλι όμορφη όπως ήταν πριν από χίλια χρόνια. Θα γίνει πάλι Ορθόδοξη Ευρώπη. Θα γίνει και αυτή ευτυχισμένη και εμείς μαζί της.
Θα χαρούνε μαζί της οι δακρυσμένοι λαοί της Ευρώπης και θα ψάλλουνε μαζί τον αιώνιο ύμνο στο Θεό: Άγιος, άγιος, άγιος, Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ό ουρανός και ή γη της δόξης Σου. Αμήν.

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ,

«Ουδέν μίσος έχουμε με τους αδελφούς Χριστιανούς της Δυτικής Εκκλησίας, αλλά θέλουμε την αγάπη και επιθυμούμε και εμείς την ένωση περισσότερο από εσάς. Είναι έτοιμη δε, με ανοιχτές τις αγκάλες, η Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία, να δεχθεί όλα τα παιδιά της και να γίνουμε «Μία Ποίμνη» υπό ένα και τον αυτόν «Ποιμένα», τον Δεσπότη Χριστό, αρκεί να αφήσετε τις διαφορές, που μόνοι σας δημιουργήσατε, οι οποίες είναι οι εξής:...

Ο φανατικός άνθρωπος (Αγίου Ισαάκ του Σύρου)

 «Ο φανατικός άνθρωπος ποτέ δεν φτάνει στην ειρήνη του νου και όποιος έχει αποξενωθεί από την ειρήνη, αυτός έχει αποξενωθεί και από τη χαρά. Η ειρήνη του νου λέγεται και είναι τέλεια (ψυχική) υγεία, ενώ ο φανατισμός είναι αντίθετος στην ειρήνη. Αυτός λοιπόν που έχει φανατισμό, είναι βαριά άρρωστος. Ο φανατισμός δεν είναι γνώρισμα σοφίας, αλλά αρρώστια της ψυχής, γιατί φανερώνει στενή και περιορισμένη αντίληψη, που οφείλεται στην πολλή άγνοια. Αυτός λοιπόν που έχει φανατισμό, είναι βαριά άρρωστος.»

~ Άγ. Ισαάκ ο Σύρος

Τι θα περιλαμβάνει η νέα δομή στη Λέσβο (εάν και εφόσον γίνει).

 


Ακούσατε, ακούσατε!!!! Τι περιλαμβάνει η νέα δομή στη Λέσβο (εάν και εφόσον γίνει) κατά τον εκλαμπρότατο κ. Μηταράκη:

240 στρέμματα περιφραγμένα.
41 στρέμματα δόμησης.
29 κτίρια διαμονής.
25 εστιατόρια.
57 κτίρια διοίκησης.
2 κτίρια φρουράς.
18 αναρρωτήρια-ιατρεία.
20 καταστήματα.
3 κτίρια για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΛΙΙΓΑ! ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ: 87.532.962 ΕΥΡΏ. ΚΙ ΟΛΑ ΑΥΤΆ ΓΙΑ .....3000 ΑΤΟΜΑ που θα στείλει παράνομα ο Τούρκος!!! ΚΆΠΟΙΟΙ ΝΟΜΊΖΟΥΝ ΠΩΣ ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΎΟΥΝ...
(Από Stratis Gelagotis)

Yπάρχουν και άλλα μεγάλα προβλήματα.Εκτός του κορονοϊού, ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα, αυξανόμενη λαθρομετανάστευση, δηλαδή αβέβαιο εθνολογικό μέλλον. Αύξηση φτώχειας, ανεργίας, κατανάλωσης ναρκωτικών και αγχολυτικών χαπιών, πολλά τροχαία δυστυχήματα, αύξηση ψυχιατρικών διαταραχών κατά 35%, αυτοκτονίες, αύξηση κακοποίησης παιδιών, διόγκωση δημοσίου και ιδιωτικού χρέους, μεγάλη διαφθορά στη Δημόσια Διοίκηση, έλλειψη παιδείας και καλής συμπεριφοράς, διόγκωση κοινωνικών προβλημάτων κ.α.