28 Μαΐου 2024

Ένα πραγματικό γεγονός ποὺ ἔλαβε χώρα πρὶν χρόνια στην Κρήτη.

Λοιπόν. Σε κάποια ἀπὸ τις Θεῖες Λειτουργίες τοῦ μακαριστοῦ πλέον παπά-Σταύρου Τσαγκαρακη που εκοιμήθη +2018, προσῆλθε γιὰ νὰ κοινωνήσει καὶ ἕνας Ελληνοαμερικανικός κάπου στα 40 του.

Ὅταν έφτασε ή σειρά του Έλληνα ὁμογενῆ γιὰ νὰ λάβει τὴν Θεία Κοινωνία συνέβη κάτι που συντάραξε τὸν κεκοιμημένο πλέον παπά-Σταῦρο: Προσπάθησε 2-3 φορές νὰ βγάλει τὴν Ἁγία Λαβίδα ἀπὸ τὸ Ἅγιο Δισκοπότηρο, χωρὶς ἐν τούτοις αὐτὸ νὰ εἶναι δυνατό!
Ἡ Ἁγία Λαβίδα είχε κυριολεκτικά «κολλήσει» μέσα στο Άγιο Δισκοπότηρο.
Ὁ μακαριστὸς καὶ έμπειρος ἱερέας τοῦ Ὑψίστου μὲ ἀπλότητα, πραότητα καὶ πατρικό λόγο λέει ψιθυριστά στον Ελληνοαμερικανό: -«Στάσου λίγο πιο πέρα, περίμενε, μή φύγεις».
Ἀφοῦ κοινώνησαν οἱ ἐκκλησιαζόμενοι, ὁ παπά-Σταῦρος είπε στόν Έλληνα όμογενή: -«Πέρασε μέσα στὸ Ἱερὸ καὶ περίμενε».
Στη συνέχεια καὶ ἀφοῦ τελείωσε ή Θεία Λειτουργία καὶ τὴν κατάλυση τοῦ Ἁγίου Ποτηρίου, ὁ π. Σταῦρος έβαλε το πετραχήλι του καὶ ἄρχισε νὰ ἐξομολογεῖ τὸν ὁμογενή. -«Πές παιδί μου γιὰ τὴ ζωή σου. Μὲ τί ἀσχολεῖσαι;
Ποῦ ἐργάζεσαι; κλπ..». Όμογενής: «Πάτερ ἐργάζομαι σε μία διάσημη εταιρεία πληροφορικής στὴν Ἀμερική. Παίρνω έναν καλό μισθό πού έχει ἐπίσης καὶ πολλά άλλα οίκονομικά κίνητρα, παροχές καὶ ἐξτρά ἀνταμοιβές. Είμαστε πρωτοπόροι στον κλάδο μας καὶ εἰδικά σε θέματα παρακολούθησης, έλέγχου καὶ ἐμφυτευμάτων τσίπ σὲ ἀνθρώπους. Καὶ φυσικά έχω καὶ ἐγὼ ἔνα τέτοιο εμφύτευμα στο χέρι μου..».
Παπά-Σταῦρος:
-«Άκουσε παιδί μου, αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ τὸ Πανάγιο Σῶμα καὶ τὸ Πανακήρατο Αίμα τοῦ Κυρίου μας δὲν ήθελε να έρθει στο δικό σου σῶμα! Εἶναι ἐμπόδιο αὐτὸ τὸ τσίπ ποὺ φέρεις στο χέρι σου. Διότι, παιδί μου, ὅταν οἱ ἄνθρωποι λάβουν αὐτὸ τὸ τσὶπ ἢ σφράγισμα τοῦ ἀντιθέτου, ἀρνοῦνται τὸν Κύριο!
Ὅταν ἐπιστρέψεις στην Αμερική, πρέπει να φροντίσεις νὰ ἀφαιρεθεῖ ἀπὸ τὸ σῶμα σου αὐτό τὸ τσίπ.
Το συντομότερο δυνατό. Διότι, παρά το γεγονός
ὅτι εἶσαι βαπτισμένος Ὀρθόδοξος Χριστιανός, παραταῦτα, ἔχει ήδη φύγει ἀπὸ ἐπάνω σου ή Θεία Χάρις μὲ αὐτὸ τὸ ἐμφύτευμα τοῦ ἀντιθέτου. Κλπ.. ».
Το επόμενο καλοκαίρι, ὁ ἴδιος Ελληνοαμερικανικός πάει πάλι στὸν Ἱερὸ Ναό καὶ στὸν παπά -Σταῦρο γιὰ νὰ λειτουργηθεῖ καὶ να κοινωνήσει.
Αὐτή τη φορά όλα γίνονται κανονικά, χωρὶς προβλήματα καὶ ἐκπλήξεις. Στο τέλος τῆς ἱερᾶς Ἀκολουθίας ὁ παπά-Σταῦρος ρώτησε τὸν ὁμογενή:
-«Τί έκανες παιδί μου μὲ τὸ τσίπ καὶ σήμερα όλα πῆγαν κατὰ τὴν εὐχὴ τοῦ Θεοῦ;».
Έλληνας ομογενής:
-«Πάτερ, πέρυσι, μὲ τὸ ποὺ ἐπέστρεψα στις ΗΠΑ πῆγα ἀμέσως καὶ ὑπέβαλα τὴν παραίτησή μου στὴν ἑταιρεία ὅπου έργαζόμουν καὶ στὴ συνέχεια, μετά από χειρουργεῖο, ἀφαιρέθηκε τὸ τσιπάκι ἀπὸ τὸ χέρι μου.
Πλήρωσα γι' αὐτὴ τὴν ἐπέμβαση πολλές χιλιάδες δολάρια.
Το δικό μου τσιπάκι ήταν τύπου τατουάζ μὲ μικροβελόνες καὶ γιὰ αὐτὸ τὸ λόγο χρειάσθηκε πολύωρη χειρουργική επέμβαση γιὰ νὰ μοῦ ἀφαιρεθεῖ, μαζὶ καὶ μὲ ἕνα κομμάτι ἀπὸ τὸ σῶμα μου!
Μετέπειτα, έψαξα καὶ βρῆκα μία άλλη έργασία μὲ πολὺ λιγότερα χρήματα.
Καὶ ὅπως μου είπατε, έκανα γενική ἐξομολόγηση, κρατῶ τὰ ἱερά μυστήρια καὶ τοὺς ἱεροὺς κανόνες τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀκολουθώ μία πνευματική ζωή.
Δόξα τῷ Θεῷ, είμαι πολύ χαρούμενος που ζῶ πλέον κοντά στον Κύριο.
Τὴν εὐχή σας πάτερ μου. Νά άσπασθῶ τὴν δεξιά σας....

Δεν υπάρχουν σχόλια: