28 Μαρτίου 2024

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΗΡΩΕΣ ΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΑΝ ΤΟ '21.


Τι πίστη είχαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι!!!
«Είναι θέλημα Θεού. Είναι κοντά μας και βοηθάει, γιατί πολεμάμε για την πίστη μας, για την πατρίδα μας, για τους γέρους γονιούς, για τα αδύνατα παιδιά μας, για την ζωή μας, την λευτεριά μας… όταν επιάσαμε τα άρματα, είπαμε πρώτα υπέρ ΠΙΣΤΕΩΣ και έπειτα υπέρ ΠΑΤΡΙΔΟΣ… Παναγία μου είπα από τα βάθη της καρδιάς μου και τα μάτια μου δάκρυσαν. Παναγία μου βοήθησε και τούτη τη φορά τους Έλληνες να ψυχωθούν. Έκανα το Σταυρό μου, ασπάσθηκα την εικόνα της… Για να ἰσάσετε την πατρίδα, πρέπει να ἔχετε θεμέλια τῆς πολιτείας, την Ομόνοια, την Θρησκεία και την Φρόνιμη Ἐλευθερία... και μη στηρίζεστε στους ξένους, ἀλλά στον ἑαυτό σας και στον Θεό» (Θεόδωρος Κολοκοτρώνης).
«Μάχου υπέρ πίστεως και Πατρίδος… δια να υψώσωμεν το σημείον δι’ ου πάντοτε νικώμεν, λέγω τον Σταυρόν…» (Αλέξανδρος Υψηλάντης)...
«…Έλληνες ποτέ μην ξεχνάτε το χρέος σε Θεό και σε Πατρίδα! Σ’ αυτά τα δύο σας εξορκίζω ή να νικήσουμε ή να πεθάνουμε κάτω από την Σημαία του Χριστού» (Γρηγόριος - Δικαίος Παπαφλέσσας).
«Χωρίς αρετή και πόνο εις την πατρίδα και πίστη εις την θρησκεία τους έθνη δεν υπάρχουν… αν πεθάνωμεν πεθαίνομεν δια την Πατρίδα μας, δια την Θρησκείαν μας… κι’ ο Θεός βοηθός…» (Στρατηγός Μακρυγιάννης).
«Ορκίζομαι… να διαμείνω πιστός εις την Θρησκείαν μου και εις την Πατρίδα μου. Ορκίζομαι να χύσω και αυτήν την υστέρα ρανίδα του αίματός μου υπέρ της Θρησκείας και της Πατρίδος μου. Να χύσω το αίμα μου, ίνα νικήσω τους εχθρούς της Θρησκείας μου ή να αποθάνω ως Μάρτυς δια τον Ιησούν Χριστόν…» (Όρκος των Ιερολοχιτών).
«...διά να λάμψη πάλιν ὁ Σταυρός και να λάβη πάλιν ἡ Ἑλλάς... την ἐλευθερίαν της» (Ἄνθιμος Γαζῆς).
«Ελπίζω… με την βοήθειαν του Τιμίου Σταυρού και των θεοπειθών της πατρίδος ευχών…» (Ανδρέας Μιαούλης).
«Ἐλᾶτε μ᾿ ἕνα ζῆλο σ᾿ ἐτοῦτον τον καιρό, να κάμωμεν τον ὅρκον ἐπάνω στον Σταυρόν» (Ῥήγας Βελεστινλῆς).
«Βοήθησέ μας, Ἁϊ Σεραφείμ, νὰ διώξωμε τὸν Κιουτάγια ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, νὰ γλυτώσωμε τοὺς κλεισμένους χριστιανοὺς καὶ νὰ κάμωμε ’σ τοὺς Τούρκους δεύτερη Ἀράχωβα, καὶ νὰ σοῦ φέρω χρυσὸ καντήλι ’σ τὸν τάφο σου καὶ λαμπάδες ἑκατὸ ἴσα μὲ τὸ κορμί μου καὶ νὰ στολίσω σὰν παλάτι τὸ μοναστῆρι σου!»
(Καραϊσκάκης)
«Η Ιστορία και το μέλλον της Ελλάδος στηρίζονται πάνω σε τρεις λέξεις: Θρησκεία, Ελευθερία, Πατρίς» (Παλαιών Πατρών Γερμανός).
"Ας είμεθα αδέρφια βέβαιοι, πως ο Χριστός μας ο πολυαγαπημένος θα βάλει το χέρι του επάνω μας..." (Οδυσσέας Ανδρούτσος)
"Οι Τούρκοι ήσαν τόσοι ώστε εάν έπτυον επάνω μας θα μας έπνιγαν αναμφιβόλως. Αλλ' ο Μεγαλοδύναμος Θεός δεν το επέτρεψε και μας έσωσε.
(Κωνσταντίνος Κανάρης).
Όταν απένειμαν δάφνινο στεφάνι στον Κωνσταντίνο Κανάρη, πήγε στην Εκκλησία και το απέθεσε στην εικόνα της Παναγίας λέγοντας ταπεινά: "Δικο σου είναι Παναγία μου...".
«Η αγάπη στην πατρίδα μου, η πίστη στη θρησκεία μου, η δίψα στην εκδίκηση, εξήραν την ψυχή μου και μου ενέσπειραν τον πόθο των μαχών»
(Μαντώ Μαυρογένους)
Ο Μάρκος Μπότσαρης, πριν φονευθεί, πήγε στο μοναστήρι της Παναγίας Προυσιώτισσας, προσκύνησε και παρέδωσε τα γρόσια του να τα μοιράσουν για την ψυχή του.
«Ἔχασα τόν σύζυγό μου.
Εὐλογητός ὁ Θεός!
Ὁ πρεσβύτερος υἱός μου ἔπεσε μέ τά ὅπλα ἀνά χεῖρας. Εὐλογητός ὁ Θεός!
Ὁ δεύτερος καί ὁ μόνος υἱός μου, δεκατετραετής τήν ἡλικία μάχεται μετά τῶν Ἑλλήνων καί πιθανῶς νά εὔρη ἔνδοξον θάνατον. Εὐλογητός ὁ Θεός!
Ὑπό τήν σημαίαν τοῦ Σταυροῦ θά ρεύση ἐπίσης τό αἷμα μου. Εὐλογητός ὁ Θεός!
Ἀλλά θά νικήσωμεν ἤ θά παύσωμεν μέν ζῶντες, ἀλλά θά ἔχωμεν τήν παρήγορον ἰδέαν, ὅτι ἐν τῷ κόσμω δέν ἀφήσαμεν ὄπισθεν ἠμῶν δούλους Ἕλληνες».
(Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα)
Με τέτοια πίστη μεγαλούργησαν η πατρίδα και οι υπερασπιστές της ελευθερίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: