7 Ιανουαρίου 2023

Τα προβλήματά μας....

Μερικοί βασανίζονται από τριών ειδών προβλήματα...

'Από εκείνα που είχαν κάποτε, από εκείνα που έχουν τώρα,
και από εκείνα που περιμένουν ότι θα έχουν....
Αφήστε το παρελθόν στο έλεος του Θεού, το παρόν στην αγάπη Του, και το μέλλον στην Πρόνοια Του'.
-Αββάς Ησύχιος-

Δεν υπάρχουν σχόλια: