13 Ιουνίου 2011

Τριάς Αγία δόξα σοι

Αγίου Κοσμά του Αιτωλού

«Ο Πανάγαθος αδελφοί μου, και πολυέλεος Θεός είναι ένας, και όποιος λέγει ότι είναι πολλοί θεοί, είναι διάβολος. Είναι δε και Τριάς, Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα, μία φύσις, μία δόξα, μία βασιλεία, ένας Θεός. Είναι δε ακατάληπτος, Κύριος ανερμήνευτος, όλος φως, όλος χαρά, όλος ευσπλαχνία, όλος αγάπη. Δεν έχουμε κανένα παράδειγμα να παρομοιάσουμε την Αγία Τριάδα, επειδή και δεν ευρίσκεται άλλο εις τον κόσμο. Μα διά να λάβει παραμικρή βοήθεια ο νους μας, φέρνουν μερικά παραδείγματα οι θεολόγοι της Εκκλησίας...
Σιμά εις τα άλλα μας φέρνουν και τον ήλιο. Ο ήλιος ξέρουμε όλοι πως είναι ένας, ένας είναι και ο Θεός και καθώς ο ήλιος φωτίζει τούτον τον κόσμο τον αισθητό, έτσι και η Αγία Τριάς, ο Θεός φωτίζει τον νοητό. Είπαμε αδελφοί μου, πως ο ήλιος είναι ένας, μα είναι και τρία μαζί. Έχει ακτίνες, οπού έρχονται στα όμματά μας σαν γραμμές, σαν κλωστές. Έχει και φως, οπού εξαπλώνεται σ’ όλο τον κόσμο. Με τον ήλιο ομοιάζουμε τον άναρχο Πατέρα, με τις ακτίνες τον συνάναρχο Υιό, και με το φως το ομοούσιο Πνεύμα. Είναι και άλλος τρόπος να καταλάβετε την Παναγία Τριάδα. Πως; Να εξομολογηθείτε καθαρά, να μεταλάβετε τα Άχραντα Μυστήρια με φόβο και με ευλάβεια, και τότε θα σας φωτίσει η χάρις του Παναγίου Πνεύματος να καταλάβετε καλύτερα.

Αυτήν την Παναγία Τριάδα εμείς οι ευσεβείς και Ορθόδοξοι Χριστιανοί δοξάζουμε και προσκυνούμε. Αυτός είναι ο Αληθινός Θεός, και έξω από την Αγία Τριάδα όσοι λέγονται θεοί είναι δαίμονες. Και όχι μόνο εμείς πιστεύουμε, δοξάζουμε, προσκυνούμε την Αγία Τριάδα, αλλά σαν άστρα του ουρανού, και σαν την άμμο της θαλάσσης, Προφήτες, Απόστολοι, Μάρτυρες, Ασκητές έχυσαν το αίμα τους διά την αγάπη της Αγίας Τριάδας και αγόρασαν τον Παράδεισο και χαίρονται πάντοτε. Ομοίως άνδρες και γυναίκες αρνήθηκαν τον κόσμο, πήγαν στις ερήμους και ασκήτευαν σ’ όλη τους την ζωή, και πήγαν στον Παράδεισο. Επίσης άνδρες και γυναίκες έζησαν μέσα στον κόσμο με σωφροσύνη και παρθενία, με νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες, με έργα καλά, και πέρασαν και εδώ καλά και πήγαν στον Παράδεισο να χαίρονται πάντα».

Δεν υπάρχουν σχόλια: