18 Ιουνίου 2011

Όταν τιμούμε τους Αγίους δοξάζουμε τον Θεό

Δαμασκηνού του υποδιακόνου και Στουδίτου

Αυτουνούς (τους Αγίους) εορτάζομε και εμείς σήμερα, ευλογημένοι Χριστιανοί, για τούτη την αιτία. Επειδή κατέβη το πανάγιο Πνεύμα την Κυριακή όπου επέρασε, και εφώτισε τους Αποστόλους, οι δε Απόστολοι εδίδαξαν τον κόσμο, καί κατέπεισαν τους ανθρώπους πολλά, όσο να καταφρονέσουν τον θάνατο δια την αγάπη του Χριστού...

δια τούτο και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας όρισαν να εορτάζουμε σήμερα την μνήμη τους, δια να γνωρίσομε τί καρπό καί διάφορο έκαμαν οι Απόστολοι προς τον Θεό. Άλλο δε, ότι επειδή ο πρώτος Άγγελος εκείνος, ο Εωσφόρος λέγω, εξέπεσε από την υπερηφάνειά του, η οποία υπερηφάνεια είναι πρώτο κακό, σήμερα πάλι εορτάζομε τους Αγίους, όπου δια την υπακοή τους, και δια να ταπεινωθούν ύστερα, και να μαρτυρήσουν, αναπλήρωσαν τον τόπο εκείνον του Εωσφόρου. Τρίτον δε, επειδή είναι μερικοί Άγιοι, όπου μαρτύρησαν σε διαφόρους τόπους, και είναι ανονόμαστοι και ανήξευροι στους ανθρώπους, εις δε τον Θεό έχουν μεγάλη τιμή, δια τούτο τους έθεσαν σήμερα όλους, να τιμούνται και αυτοί με τους ονομαστούς, ή ότι, επειδή και μετά από αυτά μέλλουν να γενούν Άγιοι, καί δεν θα έχουν ανθρώπους να τους επαινούν, καί να τους εορτάζουν, αντάμωσαν τους όλους σε μία ημέρα να πανηγυρίζονται, και καθώς επαινούνται οι στρατιώτες, επαινείται καί ο βασιλιάς, όπου τους έχει, ομοίως και την σήμερον, όπου επαινούνται οι Άγιοι, πολλώ μάλλον δοξάζεται καί τιμάται ο Θεός, όπου εδέχθη την μαρτυρία τους, καί τους ετίμησε' όπου τους εδυνάμωσε, καί ενίκησαν τον διάβολο' όπου τους έδωκε δύναμη, καί τον εδούλευσαν αξίως' καί άλλοι μεν τον άρεσαν με μαρτύριο, άλλοι δε με άσκηση, άλλοι με δικαιοσύνη, και άλλοι με ότι έφθασαν καί εδυνήθησαν

Δεν υπάρχουν σχόλια: