8 Απριλίου 2011

Ο Θεός να μας δώσει φώτιση

Ανάγνωσμα Προφητείας Ησαΐου (κεφ. γ΄ 1-14)

Τό δίδαγμά μας άς τό λάβωμε από τόν στίχο' «Επιστήσω νεανίσκους άρχοντας αυτών και εμπαίκται κυριεύσουσιν αυτών», θά βάλω, λέγει ο Θεός, νεανίσκους νά τους κυβερνήσουν, και άνθρωποι που εμπαίζουν τά πάντα θά τους κυριεύσουν και θά τους τυραννούν. Ποιους; Τους ασεβείς, όπως ήσαν τήν εποχή του Προφήτου Ησαΐου οι Ιουδαίοι, πού δεν ήθελαν τόν Θεό κύριο και κυβερνήτη των. Θά αφήσω αυτούς νά τούς κυριεύσουν και νά καθίσουν εις τό κεφάλι των σαν κυβερνήτες των άμυαλα καί κακοκέφαλα παιδιά, παιδιά χωρίς κρίση και πείρα, παιδιά αθεόφοβα και αδιάντροπα. Και τούτο γιά νά βασανισθούν από τους εμπαίκτες αυτούς και νά καταλάβουν τί φοβερό είναι νά απολακτίζει ο άνθρωπος τόν Θεό του και νά αρνείται τήν κηδεμονία και διακυβέρνησή του...
Πόσες φορές συνέβη αυτό μέ τούς Ιουδαίους, νά τούς κυριεύσουν κακοί και διεφθαρμένοι άρχοντες μέ παιδικά καί διεστραμμένα μυαλά! Πόσα έθνη έχουν ταλαιπωρηθεί και ταλαιπωρούνται από τήν κακή διακυβέρνηση μωρών ανθρώπων! Πόσες φορές καί τό δικό μας έθνος τό ελληνικό δεν υπέφερε πολλά καί δεν έφθασε εις τό χείλος της αβύσσου, διότι ανέβασε εις τήν εξουσία γηραλέους μεν ανθρώπους, αλλά λόγω της απιστίας, της ασεβείας και διαφθοράς των χειρότερους και από τους πλέον μωρούς νεανίσκους! Καί διατί τούτο; Διότι ο λαός απομακρυσμένος από τόν Θεό καί τόν νόμο του ηθέλησε κυβερνήτες κατά τις απαιτήσεις του, ασεβείς καί απίστους, ρουσφετολόγους καί συμφεροντολόγους, φαύλους καί απατεώνες, εμπαίκτας Θεού καί ανθρώπων. Καί απολαμβάνουν έτσι οι κακοί άνθρωποι καί μωροί λαοί τούς πικρούς καρπούς των κακών καί μωρών προτιμήσεων καί εκλογών των. Άραγε πότε θά βάλωμε γνώση οι Έλληνες πού είμεθα καί Ορθόδοξοι Χριστιανοί, γιά νά γλιτώσομε από τούς εκμεταλλευτές καί αποκτήσομε θρήσκους και ευσεβείς, τιμίους και δικαίους και με φόβο Θεού άρχοντες και κυβερνήτες; Πότε; Ο Θεός να μας δώσει φώτιση γρήγορα να ξυπνήσουμε, για να μη καταστραφούμε από μωρούς και κακούς άρχοντες, που κατά παραχώρηση Θεού μας κυριεύουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: