30 Νοεμβρίου 2010

Η καλή προαίρεση

Από τον βίο του Αγίου Ανδρέα
Όταν ο Άγιος Ανδρέας άκουσε ότι ο Πρόδρομος Ιωάννης κηρύττει την μετάνοια στην Ιουδαία και στα περίχωρα του Ιορδάνη, έτρεξε στον Ιωάννη και έγινε μαθητής του. Αφήνοντας τον κόσμο και τα του κόσμου, προσκολλήθηκε στον Ιωάννη καί στους προφητικούς του λόγους. Έχοντας την ψυχή του καθαρισμένη από τις αμαρτίες, γνώρισε ευθύς ότι η διδαχή και το κήρυγμα του Προδρόμου προέρχονται από το θέλημα του Θεού και ότι είναι αληθινός Πρόδρομος και πρόξενος σωτηρίας...
 Γι’ αυτό ακολούθησε με όλη του την καρδιά τον Πρόδρομο και αφοσιώθηκε σε εκείνον, που για να μην τον θεωρούν ως τον Χριστό, αλλά δούλο και κήρυκά Του, πήρε δύο μαθητές του, τον Ανδρέα και τον Ιωάννη και πήγε εκεί όπου ήταν ο Ιησούς Χριστός. Βλέποντας τον Χριστό είπε: «Ίδε ο αμνός του Θεού» (Ιωάν. α΄ 36) και ακούγοντας οι δύο μαθητές του την μαρτυρία αυτή, ακολούθησαν τον Χριστό. Όταν τους είδε ο Χριστός να τον ακολουθούν τους είπε: «Τι ζητείτε;» και καθώς οι μαθητές τον ρώτησαν που μένει, Εκείνος απήντησε: «Έρχεσθε και ίδετε». Πράγματι ήρθαν και είδαν που μένει και ο Ανδρέας προσκάλεσε τον αδελφό του τον Πέτρο και του είπε: «Ευρήκαμεν Μεσσίαν» (Ιωάν. α΄ 42), που σημαίνει Χριστός και αμέσως ξεκίνησε ο Πέτρος μαζί με τον Ανδρέα να πάνε προς τον Μεσσία, πιστεύοντας σ’ Εκείνον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: