29 Νοεμβρίου 2010

Το ελληνικό αλφάβητο είναι το πρώτο στην ιστορία του κόσμου

Αλφάβητον, Ελλήνων Εξεύρημα
Η Ελληνική, η αρχαιότερη γλώσσα απ’ όσες ομιλούνται και γράφονται σήμερα στην ευρωπαϊκή ήπειρο, είναι εντυπωσιακά αρχαιότερη από όσο εθεωρείτο στις αρχές του αιώνος μας. Τα ελληνικά καί πρωτοελληνικά φύλλα διέθεταν διάφορα συστήματα γραφής. Αυτό έγινε γνωστό από τις πήλινες πινακίδες πού τα «αρχεία» της ελληνικής γης διεφύλαξαν επί χιλιετίες καί ήρθαν στο φως κατά την διάρκεια του 20ου αιώνος, «γράμμα λίθων γαίας παναληθέος». Τα γραπτά αυτά μνημεία παρουσιάζουν κανονική εξέλιξη, πρώιμο εικονογραφικό στάδιο (ιερογλυφικό), συλλαβογραφικό, τέλος, φθογγογραφικό. Δύο από αυτά τα συστήματα, το Κυπριακό συλλαβογραφικό καί η Γραμμική γραφή Β, έχουν ήδη αποκρυπτογραφηθεί καί εκφράζουν ολοκάθαρα την ελληνική γλώσσα με αδιάσπαστη ενότητα μέχρι σήμερα...

Ο Έβανς ευθύς εξ αρχής είχε υποστηρίξει ότι τα συλλαβογράμματα της Γραμμικής Β δεν εκφράζουν γλώσσα ανατολικής προελεύσεως (όπως επιστεύετο προ της αποκρυπτογραφήσεως) αλλά μόνον ελληνικά. Ο Έβανς ακόμη είχε καταλήξει στο συμπέρασμα, βασιζόμενος σε παρατηρήσεις του επί της εξελίξεως των διαφόρων συλλαβογραμμάτων, ότι οι Φοίνικες παρέλαβαν την γραφή από Κρήτες αποίκους οι οποίοι κατά τον ΙΓ' π.Χ. αιώνα αποίκησαν τις ακτές της Παλαιστίνης ως Φιλισταίοι. («Η Γραφή της Κρήτης είναι η μήτηρ της Φοινικικής» - Αρθ. Έβανς».) Περίπου την ιδίαν εποχή ο Ρενέ Ντυσσώ διετύπωσε ανάλογη άποψη: «Οι Φοίνικες είχον παραλάβει πρωϊμώτατα το αλφάβητόν των παρά των Ελλήνων, οίτινες είχον διαμορφώσει τούτο εκ της Κρητομυκηναϊκής γραφής». Η διαφορά είναι ότι το φοινικικό σύστημα παρέμεινε συλλαβάριο, όπως ακριβώς το παρέλαβαν από τους Έλληνες, ενώ η ελληνική φυσιολογική εξέλιξις κατέληξε στο σημερινό γνωστό αλφαβητικό σύστημα γραφής, το πρώτο δηλαδή αλφαβητάριο στην ιστορία του κόσμου.
Αυτήν την γραφή επέτυχε να αποκρυπτογραφήσει το 1952 ο Άγγλος αρχιτέκτων Ventris με την συνεργασία του ελληνιστού ΤΣΑΝΤΓΟΥΙΚ, ο οποίος έχει γράψει σχετικώς: «Όλοι οι Έλληνες πρέπει να σέβονται το κομμάτι αυτό του μαυρισμένου πηλού γιατί αυτό κατ' εξοχήν έπεισε τον κόσμο ότι οι δημιουργήσαντες τον μυκηναϊκό πολιτισμό ήσαν οι Έλληνες. Η γλώσσα πού μιλούσαν 1700 χρόνια πριν να γεννηθεί ο Χριστός, είναι με μικρές διαφορές η ίδια γλώσσα με την ελληνική πού μιλιέται σήμερα. Καί... υπάρχουν ακόμη πολλά πού δε τα ξέρουμε για τις απαρχές της ελληνικής γλώσσας...».
Ο G. Murray, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, γράφει: «Η ελληνική είναι η τελειότερη γλώσσα... μια σκέψις μπορεί να διατυπωθεί με άνεση καί χάρι στην ελληνική, ενώ γίνεται δύσκολη καί βαρεία στην Λατινική, Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική... Η Ελληνική είναι η τελειότερη γλώσσα, επειδή εκφράζει τις σκέψεις τελειότερων ανθρώπων». «The value of Greece to the future of the World...»
Από το περιοδικό «Ελλήνων Ιστορία» τεύχος 25

Δεν υπάρχουν σχόλια: