5 Ιουλίου 2010

Σοφία εσωτέρα και πνευματική

του Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίλλου Λούκαρι (+1637)
Εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αν δεν έχουμε σοφία εξωτέρα (εξωτερική του κόσμου τούτου), έχουμε, χάριτι Θεού, σοφία εσωτέρα και πνευματική, η οποία στολίζει την ορθόδοξη πίστη μας, και σε τούτο πάντοτε ήμασταν ανώτεροι από τους Λατίνους στους κόπους, στις σκληραγωγίες και στο να σηκώνουμε τον σταυρό μας και να χύνουμε το αίμα μας για την πίστη και την αγάπη την προς το Κύριό μας Ιησού Χριστό.
Αν είχε βασιλεύσει ο Τούρκος στην Φραγκία δέκα χρόνους, χριστιανούς εκεί δεν εύρισκες. Και στην Ελλάδα, τώρα τριακόσιους χρόνους (ο Πατριάρχης Λούκαρις έζησε κατά τον ΙΖ΄ αιώνα) βρίσκεται, και κακοπαθούν οι άνθρωποι και βασανίζονται για να στέκουν στην πίστη τους, και λάμπει η πίστη του Χριστού και το μυστήριο της ευσεβείας, και εσείς μου λέγετε ότι δεν έχουμε σοφία; Την σοφία σου δεν θέλω, ομπρός στον σταυρό του Χριστού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: