4 Απριλίου 2010

Η Ανάσταση του Χριστού

Δαμασκηνού του υποδιακόνου και Στουδίτου
Χθες στον άδη, αλλά σήμερα εκτός του άδου, χθες πηγαίνοντας κάτω και σήμερα ερχόμενος άνω. Πάντα τα έθνη το λοιπόν κροτήσατε χείρας, και αν πράγματι όχι όλα, αλλά έστω όσα ελευθερώθηκαν από τα χέρια του διαβόλου κληρονομήσατε. Ευφράνθηκαν οι ουρανοί, δηλαδή οι Άγγελοι που είναι στον ουρανό, και αγαλλίασε η γη, δηλαδή οι άνθρωποι που είναι στην γη. Για ποιόν; γιατί; Διότι λύθηκε της παλαιάς έχθρας το μεσότοιχο, αφανίσθηκε η πρώτη κατάρα, και ήλθε η ευλογία, φθάρθηκε η αμαρτία και ήλθε η αγιοσύνη, θαρσείτε οι νεκροί, καί χαίρεσθε προπάτορες, εσάς ελευθέρωσε ο Χριστός, εσάς έδωκε την πρώτη πατρίδα τον Παράδεισο, εσάς χάρισε την αιώνιο ζωή, Αγαλλιάσθε δίκαιοι εν Κυρίω, καθώς λέγει και ο Δαυίδ. Πασά η γη, καί πάντες οι εν τη γη ευφραίνεσθε και σκιρτάτε, διότι σήμερα η απαρχή της σωτηρίας μας πεφανέρωται, σήμερα ο Χριστός ανέστη και η δύναμη του διαβόλου κατέπεσε, σήμερα ο Χριστός ανέστη και ο αντικείμενος εχθρός του γένους μας νικήθηκε, σήμερα ο Χριστός ανέστη και ο φθονερός Σατάν κατηργήθη, σήμερα ο Χριστός εβασίλευσε και ο διάβολος δουλώθηκε, ο Χριστός ανέστη και οι απ’ αιώνος νεκροί συναναστήθηκαν, ο Χριστός ανέστη και ο Αδάμ σώθηκε, ο Χριστός ανέστη και οι θανέντες αναστήθηκαν. Αλλ' ω της πωρώσεως των ανόμων Ιουδαίων! μηδέ τώρα καταπείθονται κάπως, αλλά πάσχουν να συκοφαντήσουν την ανάσταση, ω γνώμης πεπωρωμένης! ή πιστεύσατε, ω αγνώμονες Ιουδαίοι, ή παραστήσατε ως νεκρό τον ζώντα εις τους αιώνες, αλλά επειδή εσείς σιωπάτε, μάθετε από εμάς την αλήθεια, ότι ανέστη ο Χριστός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: