18 Ιουνίου 2019

Το Άγιο Πνεύμα αναδεικνύει Αγίους!

Όταν κάποιοι ψάχνουν τη θετική ενέργεια, ή προσπαθούν να αντισταθμίσουν την προβληματικότητά τους και να γεμίσουν τα κενά τους μάταια, ο Θεός τη ημέρα της Πεντηκοστής κατέπεμψε το Πνεύμα το Άγιον, Φως και Ζωή, και ζώσα πηγή νοερά, Πνεύμα σοφίας, Πνεύμα συνέσεως, Πνεύμα φόβου Θεού. Απεκάλυψε το μυστήριο της Αγίας και ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος, υποδείξας σ' εμάς την επιφοίτηση και παρουσία του Αγίου Πνεύματος.
Εμείς επιλέγουμε ποια ζωή θέλουμε. Αυτή του Αγίου Πνεύματος που αναδεικνύει Αγίους, ή την "ζωή" των ψευδαισθήσεων;

Δεν υπάρχουν σχόλια: