7 Φεβρουαρίου 2017

Eάν οι ανθρωποι γνώριζαν περί του διαβόλου...

Σχετική εικόνα

“Eάν οι άνθρωποι γνώριζαν περί του διαβόλου, θά εκτιμούσαν τήν Εκκλησία καί τά Μυστήριά Της, πού τόν προστατεύουν από αυτόν. ΄Ετσι οι άνθρωποι, μή έχοντας γνώση περί του θέματος του διαβόλου, πολιτεύονται αμέριμνοι, χωρίς νά ξέρουν ποιοί είναι οι εχθροί του, προχωρούν στή ζωή τους απροστάτευτοι καί τά αποτελέσματα είναι καταστροφικά...”

 Δημητρίου Παναγοπούλου†
https://proskynitis.blogspot.gr/
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: