23 Φεβρουαρίου 2017

Δεν υπάρχει ανώτερο πράγμα από αυτό που λέγεται μετάνοια και εξομολόγηση(Αγ.Πορφύριος)

Δεν υπάρχουν σχόλια: