6 Μαρτίου 2016

Ο αγώνας του π. Φώτη Λαυριώτη κατά των εκτρώσεων

Στο εξαίρετο βιβλίο του π. Αθανασίου Γιουσμά «παπα-Φώτης, ο διά Χριστόν σαλός» δημοσιεύεται μια σειρά επιστολών του παπα-Φώτη Λαυριώτη προς τους γυναικολόγους γιατρούς του Νοσοκομείου Μυτιλήνης, που σχετίζονται με το φοβερό αμάρτημα που το ξεπλένει το Μυστήριο της Μετανοίας και της Ιερής Εξομολογήσεως, την έκτρωση.
Σε μια από αυτές έγραφε ο παππούλης:...

«Προς τους ελλογιμοτάτους Κυρίους ιατρούς χειρούργους μαιευτήρας του Ιερού Βοστάνειου Νοσοκομείου.
Αυτός είναι ο τίτλος των επιστημόνων, αλλά σε σας ο πραγματικός τίτλος είναι σφαγείς του στηγερότατου εγκλήματος της ανθρωποκτονείας. Εάν ο οφθαλμός σου σκοτεινός ει, όλον το σώμα σου σκοτεινόν έσται. Η πληθώρα του εγκλήματος σας έχει σκοτίσει καί αντί επιστημόνων με τον όρκον του Ιπποκράτους μετεβλήθητε μυριάκις χειρότεροι του παιδοκτόνου Ηρώδου του θερίσαντος 14.000 αθώα βρέφη. Αυτός ήτο υπό την σκιάν του Μωσαϊκού Νόμου, εσείς βρεφοφονείς είσθε υπό το φως τον Ευαγγελίου, του τηλαυγούς φωτός της οικουμένης. Ο Αλέξιος Κοφέλ, όταν ανήλθε καί εξέτασε τον οργανισμό του ανθρωπίνου σώματος, έφριξε με την πανσοφία τον Δημιουργού καί έλεγεν ότι οι ιατροί πρέπει να είναι στάρετς καί θεολόγοι. Εισδύον εις την σύλληψιν του σπερματοωαρίου καί σπερματοζωαρίου έφριξε. Ο Άνθρωπος ξεκινά άμα τη συλλήψει. Η μιας ώρας ή ημέρας έμβρυον σκοτώσει ή έναν άνθρωπο μεγάλον, είναι το ίδιον.
Είναι θέλημα Θεού να ζήση ο νέος οργανισμός. Εάν αυτά τα ανθρωπόμορφα κτήνη δεν το θέλουν το σπλάγχνον τους, να τους συνιστάτε να το γεννήσουν και να το παραδώσουν εις το Ίδρυμα ή να το κρεμάσουν κατά τον όρθρον εις μίαν ενοριακή Εκκλησίαν ή εις ενός ατέκνου αλλουνού σπίτι .Υπάρχει τρόπος να απαλλαχθούν από αυτό καί ουχί να μολύνουν τα χέρια γονείς καί Ιατροί καί λοιποί. Αυτό το καθήκον εσείς πρέπει να το συστήσετε εις τα κτήνη αυτά τα λεγόμενα ανθρωπόμορφα».

Σε μια ακόμα επιστολή – καταπέλτη, ο παπα-Φώτης γράφει:
«Ο Αρχιμανδρίτης Φώτιος Λαυριώτης, προς τ' ανθρωπόμορφα τέρατα, τους διαπρεπείς Νηπιοκτόνους τον στυγερού εγκλήματος, τα όργανα του Διαβόλου, τα δυστυχισμένα όντα τον Νοσοκομείου, τους εκατομμύρια φοράς χειρότερους του Ηρώδου, τους επίορκους καί καταστροφείς της ανθρωπότητος καί της Ελλάδος καί ανωτέρους του Εωσφόρου.
Εν Κυρίω χαίρειν.
Εις το παιδοκτόνον Νοσοκομείον Μυτιλήνης.
Η αμοιβή του παιδοκτόνου Ηρώδου, ήτο να τον τρώγουν άσπροι σκώληκες εις όλην του την ζωήν ζωντανόν, εσάς θα σας τρώγουν όφεις τρομεροί αιωνίως εν μέσω της καιομένης λίμνης, πιο κάτω από τον Ιούδα τον Ισκαριώτην, αθεόφοβοι, αισχροκερδείς, ασυνείδητοι εις υπέρτατον βαθμόν, εκατομμύρια φοράς από τα θηρία καί όλα τα κτήνη. Τα κτήνη καί τα θηρία όταν το θήλυ ευρίσκεται έγκυον, το προστατεύουν καί το υποστηρίξουν καί το προσέχουν.
Εις μιαν συγκέντρωσιν 500 ιατρών, που παρέστην, όλοι έλεγαν ότι άμα τη συλλήψει καί η εμψύχωσις. Το έμβρυον κάθε λεπτόν αυξάνει καί μετέχει του προπατορικού αμαρτήματος, το οποίον έχει λάβει κάθε άνθρωπος εις τη σύλληψιν καί πρέπει να βαπτισθή διά να εξαλειφθή καί εν απολύτω ανάγκη δύναται καί λαϊκός να το βαπτίση εις τον αέρα με την επίκλησην της Αγίας Τριάδος.
Όταν ο Χριστός εσταυρώθη επί του σταυρού απέθανεν, η ψυχή του ως Θεός μετέβη είς τον Άδην καί εξήγεν όλο το ανθρώπινον γένος, τους δικαίους, τους προφήτας καί προπάτορας, τον Μέγαν Άγιον τον Πρόδρομον. Τί έκαναν καί πήγαν εις την κόλασιν; Είχον το προπατορικόν αμάρτημα. Τώρα δεν ξανακατεβαίνει. Τα έμβρυο, ως αβάπτιστα κολάζονται καί είσθε σείς αιτία. Καί τα διαβολοχρήματα αυτά είναι φωτιά' θα κάψουν εσάς καί σα τα πάρουν οι συγγενείς καί απόγονοί σας καί αυτών, ως διαβολομαζώματα, σα καούν αχλειά καί σκόνη θα γίνουν.
Το τέλος σας δε, θα είναι μέσα σε φρικτούς πόνους. Θα καίεσθε μέσα εις τα βασανιστήρια καί χειρότερα από τους σκωλήκους του Ηρώδου, ως περιφρονητός των νόμων του Θεού καί υπακοή εις νόμον ενός διεφθαρμένου καί άθεου Κυβερνήτου, που δια να δρέψη ψήφους καί να βρίσκεται στην εξουσία, καταπάτησε τον Νόμον τον Θεού καί έκαμε ιδικόν του Νόμον.
Όταν το αγκάθι ανέλθη είς την εξουσίαν θα κεντρώση. Σήμερα το μόνον σπουδαίον έθνος εις όλον τον κόσμον είναι το Ελληνικόν καί το κυβερνούν διεφθαρμένοι άνθρωποι, προδόται. καταστροφείς. Από αυτούς τι περιμένεις; Θα βλέπεις τί λέγει ο Νόμος του Θεού. Ο γάμος είναι συνδημιουργός με τον Θεόν καί οι επιστήμονες οι ασυνείδητοι τον καταπατούν».
Πηγή: Από το βιβλίο «παπα-Φώτης, ο διά Χριστόν σαλός» του π. Αθανασίου Γιουσμά – εκδ. Ορθοδόξου Κοινότητος «Η Οσία Θωμαΐς» Μυτιλήνη 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: