27 Μαρτίου 2015

Μήν ἀμελοῦμε τήν ἐξομολόγηση (Αγίου Πορφυρίου)

 

 http://www.porphyrios.net/wp-content/uploads/2011/08/osios-Porphyrios.jpg


Μο λεγε  Παππούλης:
σο πι μακρι π τ Θε εναι  νθρωπος, τόσο πι πολστενοχωριέται κα ταλαιπωρεται π διάφορα πράγματα.  Πρέπει νπηγαίνουμε στν πνευματικό μας ταν χουμε κάτι πο μς βασανίζει”.
“Ν ξομολογεσαι τακτικ κα καλά, γιατ κα Πατριάρχης ν εσαι, ν δν ξομολογεσαι, δν σώζεσαι”, μο επε μι λλη φορά...
λεγε ώς, μ τ μυστήριο τς ξομολογήσεως ,τι εναι πεσμένο χάμω νορθώνεται. Μς επε κάποτε τ συγκινητικ περίπτωση νς μοναχο,  ποος εχε πάει μικρς στ γιο ρος κα εχε πολλ χαρίσματα, ποτν καμναν ν νιώθει τι ζοσε μέσα στν παράδεισο.
Μι μέρα δν κανε πακο σ κάτι, πο το επε  Γέροντάς του, κατο φυγε τότε λη ατ  χαριτωμένη κατάσταση. ταν γύρισε Γέροντάς του κι κανε ξομολόγηση κα διαβάστηκε  συγχωρητικ εχή, μέσως πανλθε  κατάσταση κείνη τς χάριτος, τν ποία εχεπολέσει.

 
 
 
 
 

 Γέρων Πορφύριος τόνιζε πάντοτε τι, ταν εμαστε μέσα στνκκλησία, ταν συμμετέχουμε στ Μυστήρια τς κκλησίας, εμαστε μέσα στν παράδεισο. Κα τι, σο πι πολ συμμετέχουμε στΜυστήρια, τόσο πι πολ εμαστε στν αώνια ζωή. Γι’ ατ κα πάντοτε μς θύμιζε τ ρήση το Κυρίου μας: 
 πιστεύων ες τν Υἱὸν χει ζων αώνιον”.
 http://www.ecclesiaofperea.org/photos/Ioannis3-16sm.jpg

Δεν υπάρχουν σχόλια: