29 Οκτωβρίου 2014

Χαῖρε Ἑλλάδος ἡ προστασία

νωθεν φαπλοσα, τν γίαν σο Σκέπην, Παρθένε Θεοτόκε Μαρία, σκέπεις κα σζεις τν σν λαόν, καθ' ραν σε γν πιβομενοννν δ σου τ θαυμάσια, εγνωμόνως μνε κραυγάζων
Χαρε το κόσμου Σωτηρία 
Χαρε λλάδος προστασία.
Χαρε τν γγέλων παράδοξον θέαμα
Χαρε τν νθρώπων κλόνητον ρεισμα.
Χαρε Μήτηρ ειπάρθενος το Παντάνακτος Χριστο
Χαρε σκέπη κα ντίληψις το λαο σου το πιστο.
Χαρε τι φάνης σκέπουσα τ σν θνος
Χαρε τι παρέχεις νίκας τ στρατοπέδ.
Χαρε πηγ πλουσίας χρηστότητος
Χαρε λαμπς Θεο γαθότητος.
Χαρε δι' ς τος χθρος κνικμεν
Χαρε πρς ν καθ' κστην βομεν
Χαρε Σκέπη λόφωτε.
 
 
 
(Ο Οίκος - Απο την Ακολουθία του Όρθρου της Αγίας Σκέπης - 28/10)

Δεν υπάρχουν σχόλια: