24 Οκτωβρίου 2013

«Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει» ( Α’ Κορ. ιγ΄ )

Δέν χει τέλεια γάπη
κενος πού λλάζει διάθεση πρός τούς νθρώπους
 νάλογα μέ τόν χαρακτρα τους,
 τόν ναν π.χ. τόν γαπ καί τόν λλον τόν μισε,
  τόν διον νθρωπο λλοτε τόν γαπ
καί λλοτε τόν μισε γιά τίς διες ατίες.
 ( Α’ Ιωάν. δ’, 8 )
Μακάριος νθρωπος
πού μπορε νά γαπήσει κάθε νθρωπο στόν διο βαθμό.
γιος Μάξιμος μολογητής

( Κεφάλαια περί γάπης )

Δεν υπάρχουν σχόλια: