7 Μαρτίου 2013

Γέροντας Παΐσιος: "Στὴν Κατοχὴ γινόσουν ἥρωας, γιατί δὲν χαιρετοῦσες ἕναν Γερμανό. Τώρα γίνεσαι ἥρωας, γιατί δὲν χαιρετᾶς τὸν διάβολο"

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο "Μὲ πόνο καὶ ἀγάπη γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο, Λόγοι Α'
" Ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει νὰ γίνη τώρα ἕνα τράνταγμα γερό. Ἔρχονται δύσκολα χρόνια. Θὰ ἔχουμε δοκιμασίες μεγάλες... Νὰ τὸ πάρουμε στὰ σοβαρά, νὰ ζήσουμε πνευματικά. Οἱ περιστάσεις μᾶς ἀναγκάζουν καὶ θὰ μᾶς ἀναγκάσουν νὰ δουλέψουμε πνευματικά. Καλὸ ὅμως εἶναι νὰ τὸ κάνουμε χαρούμενα καὶ προαιρετικὰ καὶ ὄχι ἀπὸ θλίψεις, ἀναγκαστικά...
Πολλοὶ Ἅγιοι θὰ παρακαλοῦσαν νὰ ζοῦσαν στὴν ἐποχή μας, γιὰ νὰ ἀγωνισθοῦν. Ἐγὼ χαίρομαι ποὺ ἀπειλοῦν μερικοὶ νὰ μὲ ξεκάνουν, ἐπειδὴ μιλῶ καὶ τοὺς χαλῶ τὰ σχέδια. Ὅταν ἀργὰ τὸ βράδυ ἀκούω στὸ Καλύβι νὰ πηδοῦν μέσα ἀπὸ τὸν φράχτη, χτυπάει γλυκὰ ἡ καρδιά μου. Ἀλλὰ ὅταν φωνάζουν: “Ἦρθε τηλεγράφημα, νὰ κάνης προσευχὴ γιὰ τὸν τάδε ἄρρωστο”, λέω: “Αὐτὸ ἦταν; Πάει καὶ αὐτὴ ἡ εὐκαιρία!...” Ὄχι ὅτι βαρέθηκα τὴν ζωή μου, ἀλλὰ τὸ χαίρομαι. Νὰ χαιρώμαστε ποὺ μᾶς δίνεται αὐτὴ ἡ εὐκαιρία σήμερα. Εἶναι πολὺ μεγάλος μισθός. Παλιά, ὅταν γινόταν ἕνας πόλεμος, ἦταν ἐν ἀμύνη κανεὶς καὶ πήγαινε νὰ ἀγωνισθῆ, νὰ πολεμήση, γιὰ νὰ ὑπερασπιστὴ τὴν Πατρίδα του, τὸ ἔθνος του. Τώρα δὲν πᾶμε νὰ ὑπερασπίσουμε τὴν Πατρίδα μας ἢ νὰ ἀγωνισθοῦμε, γιὰ νὰ μὴ μᾶς κάψουν οἱ βάρβαροι τὰ σπίτια μας ἢ νὰ μὴ μᾶς πάρουν τὴν ἀδελφή μας καὶ μᾶς ἀτιμάσουν, οὔτε πᾶμε γιὰ ἕνα ἔθνος ἢ γιὰ μία ἰδεολογία. Τώρα πᾶμε ἢ γιὰ τὸν Χριστὸ ἢ γιὰ.... τὸν διάβολο. Εἶναι καθαρὸ μέτωπο. Στὴν Κατοχὴ γινόσουν ἥρωας, γιατί δὲν χαιρετοῦσες ἕναν Γερμανό. Τώρα γίνεσαι ἥρωας, γιατί δὲν χαιρετᾶς τὸν διάβολο. Πάντως θὰ δοῦμε φοβερὰ γεγονότα. Θὰ δοθοῦν πνευματικὲς μάχες. Οἱ Ἅγιοι θὰ ἁγιασθοῦν περισσότερο καὶ οἱ ρυπαροὶ θὰ γίνουν ρυπαρώτεροι (13). Νιώθω μέσα μου μία παρηγοριά. Μία μπόρα εἶναι καὶ ὁ ἀγώνας ἔχει ἀξία, γιατί τώρα δὲν ἔχουμε ἐχθρὸ τὸν Ἀλὴ Πασὰ ἢ τὸν Χίτλερ ἢ τὸν Μουσουλίνι, ἀλλὰ τὸν διάβολο. Γι' αὐτὸ θὰ ἔχουμε καὶ οὐράνιο μισθό. Ὁ Θεὸς ἂς ἀξιοποιήση τὸ κακὸ σὲ καλὸ σὰν Καλὸς Θεός. 
Ἀμήν.

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2013/03/blog-post_1.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: