12 Νοεμβρίου 2012

ΨΥΧΟΤΡΟΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΠΛΑ


Ὅλα σχεδιάζονται μέ σατανικό τρόπο, γιά τόν παγκόσμιο ἔλεγχο τῶν ἀνθρώπων!
Γιά "αὐτούς" ( τό κάθε ἐπίγειο ἀνθρωποειδές ὄργανο τοῦ σατανᾶ ), ὁ στόχος εἶναι ἕνας:                  ὁ ἀπόλυτος ἔλεγχος καί ἡ ἀπόλυτη ὑποδούλωση τῆς γῆς!
Χρησιμοποιοῦν 2 τρόπους:
α) τόν ἔλεγχο τοῦ νοῦ μέ διάφορες μεθόδους, γιά νά εἴμαστε ὑπάκουοι δούλοι τοῦ συστήματος ( τοῦ κοσμοκράτορος σατανᾶ ) καί μέ σκυμμένα συγκαταβατικά κεφάλια νά τούς ὑπηρετοῦμε ἀναντίρρητα σάν προγραμματισμένα ρομπότ!
β) ἄν δέν πιάσει τό "α" ὄμως, πᾶμε γιά βιολογική ἐξόντωση. Ὁ δοῦλος ὅταν δέν ὑπακούει, ....εἶναι ἄχρηστος, "πιάνει πολύτιμο χῶρο στόν πλανήτη" ( βλέπε τίς ἀποτυχημένες προσπάθειες μέ τά διάφορα ἐμβόλια "τῆς μαϊμοῦς" πού ἐπιχείρησαν, ἀλλά δέν τούς βγῆκαν Θεοῦ θέλοντος )!...

Καί μή φανταστεῖτε ὅτι ἡ ψυχοτρονική εἶναι τωρινή ὑπόθεση . Χρησιμοποιεῖται ἐδῶ καί χρόνια σάν κρυφός πόλεμος ἀνάμεσα σέ κράτη καί ἀνάμεσα σέ πράκτορες τοῦ συστήματος καί πολίτες, δηλαδή στήν κατασκοπεία.  Στήν ἐπιστημονική ὁρολογία, ἡ χρήση ψυχοτρονικῶν ὅπλων ἐναντίον ἀνυποψίαστων λαῶν καί πολιτῶν, ὀνομάζεται "Ψυχρός Πόλεμος".
Γιά τήν "ἐξάλειψη" μεμονωμένων προσώπων ἔχει χρησιμοποιηθεῖ, ἀλλά ὅχι ἰδιαίτερα ( λόγῳ ὑψηλοῦ κόστους ). Ἀλλά γιά τόν ἔλεγχο ἤ ἀφανισμό μεγάλων μαζῶν, συμφέρει γιά 2 λόγους;
α) γιατί γίνεται "ἀόρατα", χωρίς νά ἐντοπίζονται εὔκολα ( ἤ καί καθόλου ) οἱ ὕποπτοι θύτες κι ἔτσι νά μένουν ἀτιμώρητοι κι ἀνενόχλητοι, γιά νά συνεχίσουν νά ἀνακατεύουν μέ τό δάχτυλό τους τόν κόσμο.
β) γιατί δέν ὑπάρχουν οἱ ἐπιπτώσεις ἑνός πολέμου ( πυρηνική μόλυνση, φτώχεια, στέρηση καλῆς ζωῆς, ἀπώλεια στρατιωτικοῦ δυναμικοῦ  κλπ ).

Οἱ ἐπιστήμονες πού στρατολογοῦνται γιά νά σχολοῦνται μέ τά ψυχοτρονικά ὅπλα, ζοῦνε κάτω ἀπό ἀπόλυτο ἔλεγχο ( μέ ἀπειλή τῆς ζωῆς τους ), προκειμένου νά παρέχουν τίς γνώσεις καί ὑπηρεσίες τους καί νά κρατοῦν σάν πτασφράγιστο μυστικό ,τι κάνουν. Σέ κάποιες χῶρες μάλιστα ( Ρωσσία, Βουλγαρία κ.α. ), τούς κρατᾶνε "ἐσώκλειστους" ( φυλακισμένους στήν οὐσία ) στά μυστικά ἐργαστήρια πού δουλεύουν, προκειμένου νά μήν τούς ἀπαγάγουν ἀντίπαλα κράτη καί τούς χρησιμοποιήσουν αὐτά, ἤ προκειμένου νά μήν τούς σκοτώσουν, ἤ προκειμένου νάπεριορίσουν τήν διαρροή στοιχείων. Τά τελευταῖα χρόνια ὅμως, ἐπειδή ἔχουν πέσει οἱ ἀντιστάσεις ( λόγῳ τῆς  πτώσης τῶν ἠθῶν καί τοῦ βομβαρδισμο προβλημάτωνμεριμνῶν καί παραπληροφόρησης ) τῶν λαῶν καί τῶν ἀνθρώπων στά ἔκτροπα πού συμβαίνουν σχεδόν καθημερινά πιά στή ζωή μας, ἔχει χαλαρώσει κάπως ἡ ὑπερβολική ἐχεμύθεια καί κρυψίνοια. Τά ὄργανα τοῦ συστήματος, παρακολουθοῦν καί βολιδοσκοποῦν τά ἀντανακλαστικά τοῦ κόσμου στά "δολώματα πού μᾶς πετοῦν"  ἐσκεμμένα κατά καιροῦς κι ἀποφασίζουν πῶς καί πόσο θά κρύβονται, καθώς καί τί τούς παίρνει νά κάνουν μέ ἐμᾶς, ἀνάλογα μέ τίς ἀντιδράσεις μας.

Ἐν κατακλείδι νά ποῦμε, ὅτι ὑπάρχει κάτι χειρότερο ἀπό τό σκοτώσεις ἕναν ἄνθρωπο! Ποιό;
Τό νά τοῦ κάνεις "λωβοτομή". Νά τοῦ χειραγωγήσεις-ὑποδουλώσεις μέ δόλιους τρόπους τήν ἐλεύθερη βούλησή του, γνωρίζοντας ὅτι μέ αὐτήν καί μόνο ἀποφασίζει ἄν θά κινηθεῖ πρός τό καλό ἤ πρός τό κακό. Σ' αὐτήν, πού ἀκόμη κι ὁ ἴδιος ὀ Θεός δέν ἐπεμβαίνει, ἀλλά σέβεται ἀγαπητικά, γιά νά μᾶς ἀφήνει ἐλεύθερους νά ἐπιλέγουμε τήν ρότα τῆς ζωῆς μας. Ἄν δέν εἶναι ὁ διάβολος "ὁ μαέστρος" πού ἐνορχηστρώνει ὅλη αὐτήν τήν ἱστορία μέ τά ψυχοτρονικά ὑπερόπλα, ὁ ἀρχέκακος πού θέλει νά μᾶς στερήσει τήν  θεόσδοτη ἐλευθερία, ὥστε ἀκόμη κι αὐτοί πού ἐπιλέγουν τόν Θεό, νά ὐποστοῦν "ἐγκεφαλική βλάβη" καί νά μήν μείνουν πιστοί σ' Αὐτόν, τότε ποιός εἶναι;! Κούνια πού τόν κούναγε βέβαια, ἄν νομίζει ὅτι μέ "ἐνέργειες"καί μηχανήματα θά φυλακίσει τό πνεῦμα καί μάλιστα τό Ἅγιον πού ἔχουν οἱ βαπτισμένοιὈρθόδοξοι Χριστιανοί...


Ἡ πραγματικότητα τελικά, εἶναι πάντα πιό πέρα ἀπό τήν φαντασία,
 γιατί ἡ δεύτερη γεννᾶται ἀπό τήν πρώτη.
Ἀκόμη κι ἡ φαντασία ἔχει ὅρια.
Στήν πραγματικότητα ὅμως, ὅπως φαίνεται,...κάποιοι μισάνθρωποι ( ἐπίγειοι καί ἐναέριοι )...
δέν ἔχουν ὅρια!http://olympia.gr/

http://ena1.org/archives/10530

Δεν υπάρχουν σχόλια: