20 Σεπτεμβρίου 2012

Προσευχή Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου

Κύριε, αξίωσε όλους τους λαούς της γης να γνωρίσουν, ποια θαυμαστή ζωή χαρίζεις σε όσους πιστεύουν σε Σένα. 
Σέ ικετεύω, φιλεύσπλαχνε Κύριε, αξίωσε όλους τους ανθρώπους από τον Αδάμ μέχρι της συντέλειας των αιώνων, να Σε γνωρίσουν, να μάθουν ότι είσαι ελεήμων καί επιεικής.
Είθε όλοι οι λαοί να χαρούν την ειρήνη Σου καί είθε όλοι να δουν το φως του Προσώπου Σου. Το βλέμμα Σου, ιλαρό καί πράο. Ελκύει την ψυχή μου. Όταν η ψυχή πληρωθεί από την θεία αγάπη καί ενώ ζει μια άμετρη χαρά, θλίβεται καί προσεύχεται με δάκρυα για ολόκληρο τον κόσμο, ώστε όλοι οι άνθρωποι να μπορέσουν να γνωρίσουν τον Κύριο καί Ουράνιο Πατέ­ρα τους. Δεν γνωρίζει ανάπαυση, αλλά ούτε καί την επιθυμεί, όσο δεν βρίσκονται ακόμα όλοι μέσα στη χαρά της αγάπης του Κυρίου. 
Κύριε, αφού αξίωσες εμένα τον αμαρτωλό να Σέ γνωρίσω δια του Αγίου Πνεύματος, Σε  ικετεύω, δώσε να Σέ γνωρίσουν καί όλοι οι λαοί της γης. Ω, λαοί όλης της γης, πέφτω στα γόνατα μπροστά σας καί σας ικετεύω με δάκρυα: Ελάτε στον Χριστό. Γνωρίζω την αγάπη Του για σας. Τη γνωρίζω καλά γι' αυτό καί την φω­νάζω σε ολόκληρη τη γη. Πώς θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για κάτι πού δεν γνωρίζει; 
(Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης)

Δεν υπάρχουν σχόλια: