28 Ιουνίου 2012

Το έργο των ΑποστόλωνΑγίου Κοσμά του Αιτωλού
Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και Θεός, αδελφοί μου, ο γλυκύτατος αυθέντης και Δεσπότης, ο ποιητής των Αγγέλων και πάσης νοητής και αισθητής κτίσεως, παρακινούμενος ο Κύριος από την πολλή του αγαθότητα οπού έχει εις το γένος μας, σιμά σε άπειρα χαρίσματα οπού μας εχάρισε και μας χαρίζει καθ' εκάστην ημέραν καί ώραν καί στιγμή, εκαταδέχθη και έγινε και τέλειος άνθρωπος εκ Πνεύματος Αγίου και από τα καθαρότατα αίματα της Δεσποίνης ημών Θεοτόκου καί Αειπαρθένου Μαρίας, δια να μας κάμει να βγούμε από τα χέρια του διαβόλου, και να μας κάμει υιούς και κληρονόμους της βασιλείας Του, να χαιρόμαστε πάντοτε στον παράδεισο μαζί με τους Αγγέλους και να μη καιγόμαστε στην κόλαση με τους ασεβείς και τους διαβόλους...Καθώς ένας άρχοντας έχει αμπέλια καί χωράφια και βάνει εργάτες, έτσι και ο Κύριος ωσάν ένα αμπέλι έχει όλον τον κόσμο και επήρε δώδεκα Αποστόλους, καί τους έδωκε την χάριν Του και την ευλογία Του, και τους έστειλε σ’ όλον τον κόσμο να διδάξουν τους ανθρώπους πώς να ζήσουν και εδώ καλά, ειρηνικά, αγαπημένα, και μετά ταύτα να πηγαίνουν στον παράδεισο, να χαίρονται πάντοτε. Να μετανοούν, να πιστεύουν και να βαπτίζονται εις το όνομα του Πατρός, του Υιού καί του Αγίου Πνεύματος, καί να έχουν την αγάπη στον Θεό καί στον αδελφό των. Καί σε όποια χώρα πηγαίνουν οι Απόστολοι καί τους δέχονται οι άνθρωποι, τους παρήγγειλε ο Κύριος να ευλογούν την χώρα εκείνη, σε όποια χώρα πάλι πηγαίνουν οι Απόστολοι καί δεν τους δέχονται, τους παρήγγειλε ο Κύριος να τινάζουν και τα τσαρούχια των καί να φεύγουν. Έτσι οι Άγιοι Απόστολοι λαμβάνοντες την χάριν του Αγίου Πνεύματος, ως φρόνιμοι καί πιστοί δούλοι του Χριστού μας, έτρεξαν ωσάν αστραπή σε όλο τον κόσμο. Με εκείνη την χάριν ιάτρευαν τυφλούς καί κωφούς καί λεπρούς καί δαιμονισμένους, καί, το μεγαλύτερο: με το όνομα του Χριστού μας πρόσταζαν τους νεκρούς καί ανεσταίνοντο. Καί σε όποια χώρα πήγαιναν οι Άγιοι Απόστολοι καί τους εδέχοντο οι άνθρωποι, τους έκαμναν χριστιανούς, εχειροτόνουν αρχιερείς καί ιερείς, συνέστηναν Εκκλησίες, καί ευλογούσαν την χώρα εκείνη, καί εγίνετο ένας επίγειος παράδεισος, χαρά καί ευφροσύνη, κατοικία των Αγγέλων, κατοικία του Χριστού μας.
Σε όποια χώρα πάλι πήγαιναν και δεν τους εδέχοντο οι άνθρωποι, τους παρήγγειλε να τινάζουν και τα υποδήματα των, καί έμενε σε εκείνη την χώρα κατάρα και όχι ευλογία, κατοικία του διαβόλου και όχι του Χριστού μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: