12 Ιουνίου 2012

ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΗΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΩΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΛΟΙΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ!

Ἀπαράδεκτο βίντεο γιά μικρά…καί «μεγάλα» παιδιά, ἀπενοχοποιεῖ μέσα σέ «εὐχάριστο» κλίμα κινουμένων σχεδίων, τήν ὁμοφυλοφιλία!
Το βίντεο θά τό βρεῖτε ἐδῶ:

Ἐπειδή τό βίντεο δέν εἶναι μεταγλωττισμένο, παραθέτουμε τά βασικά μηνύματα πού περνᾶ, ἐπιγραμματικά:...1 ) «Ὅλως τυχαίως», ὁ πρωταγωνιστής τοῦ βίντεο, λέγεται Christian, δηλαδή Χριστιανός! Καί παρουσιάζεται νά ἀπορεῖ γιά τό ἄν ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι ἐπιλογή ( ὀρθή ἤ λανθασμένη )!

2 ) Παρουσιάζει τήν ὁμοφυλοφιλία ὡς φυσιολογική ἀνάμεσα σέ πληθώρα ζώων, ἐξομοιώνοντας ἐμέσως πλήν σαφῶς τόν ἄνθρωπο μέ αὐτά!

Αὐτό παραπέμπει στήν Πατερική ρήση: «νοῦς ἀποστάς τοῦ Θεοῦ, ἤ κτηνώδης ἢ δαιμονιώδης γίνεται»!

3 ) Παρουσιάζει τήν ὁμοφυλοφιλία νά ἐξαρτᾶται ἀπό τά γονίδια, τίς ὀρμόνες καί τήν ψυχοσωματική κατάσταση τῆς ἐγκύου μητέρας κατά τήν περίοδο κύησης τοῦ ἐμβρύου καί ὄχι ἀπό τήν ἐλεύθερη βούληση τοῦ ἴδιου τοῦ προσώπου γιά τόν σεξουαλικό του προσανατολισμό!

4 ) Παρουσιάζει τήν ὁμοφυλοφιλία ὡς μή μεμπτή, ὅπως δέν εἶναι ἀξιόμεμπτος κάποιος που γεννιέται ἀριστερόχειρας ἀντί γιά δεξιόχειρας!

5 ) Γελοιοποιεῖ τόν Χριστιανισμό πού μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἀποκαθιστᾶ τό κατ’ εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου καί τόν λυτρώνει ἀπό ἁμαρτωλές ἀποκλίσεις κι ἀπό πάθη, μέ τό νά ἀποκλείει ὅτι αὐτό πραγματικά γίνεται!

6 ) Τέλος, παρουσιάζει ἕνα κατεβατό ἀπό «ἐπιστημονικούς» ( ὁ Θεός νά φυλάγει ) συλλόγους ( ἰατρικούς, παιδιατρικούς, ψυχιατρικούς κλπ κλπ ), ὅπου ὅλοι ἐν ἑνί στόματι ἀποφαίνονται: πώς δέ γίνεται νά εἶναι ἐπιλογή ἡ ὁμοφυλοφιλία, ἀλλά καθορίζεται ἐκ γενετῆς! Ἄρα, τό τελικό μήνυμα πού περνᾶ τό κινούμενο σχέδιο εἶναι πώς ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι μή ἀναστρέψιμη, προϊόν ὄχι ἐλεύθερης ἐπιλογῆς καί κατά συνέπεια ὄχι μεμπτή καί ἀξιοκατάκριτη, ἀλλά ἀντίθετα χρήζει ἀποδοχῆς καί συμπάθειας !
«ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι; μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι»
( Α’ Κορινθ. κεφ.6, στίχ.9-10 )

Δεν υπάρχουν σχόλια: