20 Απριλίου 2012

Παγκόσμιος σάλος ἀπό τόν ραβίνο πού ἀποκάλυψε ὅτι ὁ ἀληθινός Μεσσίας εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός...

 Ὁ ὑπέργηρος Ραβίνος Γιτζάκ Καντούρι, μέ φήμη “ἁγίου” γιά τούς Ἰσραηλίτες, πού πέθανε στίς 28 Ἰανουαρίου 2006 σέ ἡλικία 111 ἐτῶν καί στήν κηδεία τοῦ μαζεύτηκαν πάνω ἀπό 200.000 Ἑβραῖοι, λίγο πρίν πεθάνει, εἰδοποίησε τούς μαθητές του ὅτι τοῦ φανερώθηκε σέ ὅραμα ὁ Μεσσίας! Ἔτσι ἄφησε ἰδιόχειρο σημείωμα ἀποκαλύπτοντας τό ὄνομά του Μεσσία, μέ τήν ἐντολή νά ἀνοιχτεῖ ἕνα χρόνο μετά τό θάνατό του! Πράγματι τό 2007, ἀνοίχτηκε τό σημείωμα, ὅπου ἀναγραφόταν:...
 “Σχετικά μέ τή συντομογραφία τοῦ ὀνόματος τοῦ Μεσσία, Αὐτός θά σηκώσει τό λαό καί θά ἀποδείξει ὅτι ὁ λόγος του καί ὁ νόμος τοῦ ἔχουν κύρος. Αὐτό ἔχω ὑπογράψει τό μήνα τοῦ ἐλέους. Yitzhak Kaduri”! Στά Ἑβραϊκά τά ἀρχικά τῶν παραπάνω λέξεων, σχηματίζουν ἕνα ὄνομα Yehoshua ἤ Yeshua, πού σημαίνει ΙΗΣΟΥΣ! Τή συγκλονιστική αὐτή ἱστορία εἶχε ἀποκαλύψει στό ISRAEL TODAY ὁ δημοσιογράφος Aviel Schneider, ὁ ὁποῖος ὅταν ἐρεύνησε πάρα πολλά ἰδιόχειρα κείμενα τοῦ Ραβίνου, ἔμεινε ἔκπληκτος, γιατί σέ πάρα πολλά ὁ Ραβίνος εἶχε ζωγραφήσει τό σημεῖο τοῦ ΣΤΑΥΡΟΥ! Ἐπίσης ἀναφέρεται πώς ὁ Ραβίνος Καντούρι, εἶχε πεῖ στούς μαθητές τοῦ πως ο Μεσσίας θά φανερωθεῖ ξανά, μετά τό θάνατο τοῦ Ἀριέλ Σαρόν*, ὁ ὁποῖος βρίσκεται ἤδη σέ κῶμα ἐδῶ καί πάνω ἀπό ἔξι ὁλόκληρα χρόνια! Ἡ φανέρωση αὐτή, φυσικά σημαίνει τή φανέρωση τῆς μίας καί μόνης Ἀλήθειας καί στό Ἰσραήλ, μέ τά τραγικά γεγονότα τοῦ ταχέως ἐπερχόμενου Γ΄ Παγκοσμίου Πολέμου καί τήν ἐπικράτηση τοῦ Ὀρθόδοξου Χριστιανισμοῦ, πού κρατᾶ ἐκεῖ καί τά Πανάγια Προσκυνήματα τοῦ Χριστοῦ μας… φάρους καί ἀποδείξεις ἀτράνταχτες μπροστά στά μάτια τῶν πεπλανημένων… πού θά δοῦν πιά τό Φῶς τό Ἀληθινόν.
Διαβάστε τώρα τί ἔλεγε καί ὁ γέροντας Παίσιος γιά νά πάθετε τήν πλάκα σας. Σημεῖο ὅτι πλησιάζει ἤ ἐκπλήρωση τῶν προφητειῶν θά εἶναι τό γκρέμισμα τοῦ τεμένους τοῦ Ὄμαρ στά Ἱεροσόλυμα. Θά τό γκρεμίσουν, γιά νά ἀνοικοδομήσουν τόν Ναό τοῦ Σολομῶντος ποῦ, ὅπως λένε, ἦταν χτισμένος σ’ αὐτήν τήν θέση. Τελικά οἵ Σιωνιστές θά ἐγκαταστήσουν τόν Ἀντίχριστο ἐκεῖ ὡς Μεσσία. Ἄκουσα ὅτι οἵ Ἑβραῖοι ἤδη ἑτοιμάζονται νά χτίσουν τόν Ναό τοῦ Σολομῶντος.
- Γέροντα, οἵ Ἑβραῖοι, ἐνῶ διαβάζουν τήν Παλαιά Διαθήκη, πῶς δέν πιστεύουν στόν Χριστό;
- Δέν πᾶς νά τό πῆς αὐτό στούς Ἑβραίους; Οἴ Ἑβραῖοι εἶχαν ἀνέκαθεν φανατισμό. Καταλαβαίνουν, ἀλλά εἶναι ὅ ἐγωισμός ποῦ τούς τυφλώνει. Ἄν προσεχαν λίγο, δέν θά παρέμενε κανένας Ἑβραῖος.
- Αὐτά ποῦ διάβαζαν, πῶς τά ἑρμήνευαν;
- Πῶς τά ἑρμήνευαν καί πῶς τά ἑρμηνεύουν! Τά πνευματικά νοήματα τά κάνουν ὑλικά. Αὐτό λ.χ. ποῦ λέει ὅ Προφήτης Ἠσαΐας, «ἕξανθησει τά ἔρημά του Ἰορδανοῦ», νά δῆς πῶς τό ἑρμήνευσαν. Γιά νά δείξουν ὅτι ἀνθησε ἤ ἔρημος, γύρισαν κάποιον ποταμό, ἔκαναν πεζούλια, κήπους, φύτεψαν μπανανιές, λεμονιές, πορτοκαλλιές, ἐφτίαξαν ὅλο περιβόλια, ὅποτε λένε «ἀνθησε ἤ ἔρημος»! Ὅλα ἔτσι τά ἑρμηνεύουν. Ἐνῶ οἴ λόγοι αὐτοί τοῦ Προφήτου ἀναφέρονται στήν ἀναγέννηση τοῦ κόσμου μέ τό Ἅγιο Βάπτισμα, μέ τό λουτρό τῆς παλιγγενεσίας.
- Τώρα περιμένουν τόν ἐπίγειο βασιλιά;
- Ναί, τόν Ἀντίχριστο. Οἴ Ραββίνοι ξέρουν ὅτι ἦρθε ὅ Μεσσίας καί ὅτι Τόν σταύρωσαν. Ἀφοῦ ἔχω μάθει ἀπό ἕνα πρόσωπο ὅτι, ὅταν ψυχορραγῆ ἕνας Ἑβραῖος, πάει ὅ Ραββίνος καί τοῦ λέει στό αὐτί: «Ὅ Μεσσίας ἦρθε». Βλέπεις, τούς πειράζει ἤ συνείδηση, γιατί αἰσθάνονται ἔνοχη, ἀλλά δέν ταπεινώνονται.
- Καί τί κερδίζουν ποῦ τό λένε ἐκείνη τήν ὥρα;
- Τίποτε· ἁπλῶς τό λένε, ἐπειδή τούς πειράζει ἤ συνείδηση, καί νομίζουν ὅτι, ἀφοῦ τό εἶπαν, εἶναι ἐντάξει!…
- Καί οἴ ἄλλοι δέν ἀκοῦνε;
- Ὄχι, στό αὐτί τό λένε. Καί τά Ἑβραιόπουλα ἔχουν ἐπαναστατήσει ἐναντίον τῶν Ραββίνων. «Ὅ Μεσσίας, λένε, ἦρθε· ποιόν Μεσσία περιμένετε;». Στήν Ἀμερική μιά ὁμάδα νέων ποῦ ἀσχολοῦνται ἱστορικά μέ τήν Ἁγία Γραφή ἐκδίδουν ἕνα περιοδικό, στό ὅποιο γράφουν: «Ὅ Μεσσίας ἦρθε. Σέ ὅποιον δέν πιστεύει ὅτι ἦρθε ὅ Μεσσίας θά στέλνουμε δωρεάν τό περιοδικό, ὥσπου νά πιστέψη. Ὅποιος πιστεύει νά στέλνη συνδρομή, γιά νά τό στέλνουμε καί σέ ἄλλους, νά πιστέψουν».
- Ἑβραῖοι εἶναι αὐτοί;
- Ναί, Ἑβραῖοι.
- Ἔγιναν Χριστιανοί;
- Ἔ τώρα, τό ὅτι πίστεψαν κάτι εἶναι.
- Μπορεῖ νά ὑπάρχουν Ραββίνοι Κρυπτοχριστιανοί;
- Ραββίνοι νά εἶναι Κρυπτοχριστιανοί; Μένει Ραββίνος ὅ ἄλλος, ἅμα γίνη Χριστιανός; Δηλαδή νά διδάσκη στούς Ἑβραίους ὅτι δέν ἦρθε ὅ Μεσσίας καί, ὅταν ψυχορραγοῦν, νά τούς λέη ὅτι ἦρθε ὅ Μεσσίας;
(τό πιό πάνω ἀπόσπασμα εἶναι ἀπό τό βιβλίο ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ – ΛΟΓΟΙ Β’ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ)
www.pentapostagma.gr
www.orthodoxia-ellhnismos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: