14 Μαρτίου 2012

Η ΚΑΘΑΡΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Διδαχή Αγίου Κοσμά του Αιτωλού
Αν θέλετε να ιατρεύσετε την ψυχήν σας, αδελφοί μου, τέσσερα πράγματα σας χρειάζονται.
ΠΡΩΤΟΝ: Όταν θέλετε νά εξομολογηθείτε, το πρώτον θεμέλιον είναι, ΝΑ ΣΥΓΧΩΡΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΣΑΣ, καί όσοι ηδικήσατε νά δίδετε τά άδικα οπίσω.
ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Νά ευρίσκετε Πνευματικόν καλόν, γραμματισμένον, ενάρετον, νά εξομολογήσθε καί νά λέγετε όλα σας τά αμαρτήματα. Εάν έχεις 100 αμαρτίας καί ειπείς μόνον τάς 99 εις τόν Πνευματικόν σου καί ΜΙΑΝ ΔΕΝ ΦΑΝΕΡΩΣΕΙΣ, ΟΛΑΙ ΣΟΥ ΑΣΥΓΧΩΡΗΤΟΙ ΜΕΝΟΥΝ. Όταν κάμνης την αμαρτίαν, τότε πρέπει νά εντρέπεσαι, καί όταν εξομολογήσαι, πρέπει νά μην έχεις καμμίαν εντροπήν.
ΤΡΙΤΟΝ: Όταν εξομολογήσαι, θά σέ ερώτηση ο Πνευματικός: «Διατί παιδί μου, νά κάμης αυτά τά αμαρτήματα;» Συ νά προσέχεις νά μή κατηγορήσης άλλον, αλλά τόν εαυτόν σου καί νά ειπείς: «ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΚΑΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΗΝ ΜΟΥ ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΝ».
ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Όταν σου δώσει συγχώρησιν ο Πνευματικός καί αναχώρησης, ν’ αποφασίσεις μέ στερεάν γνώμην καί απόφασιν, καλύτερον νά χύσεις τό αίμα σου, παρά ν' αμαρτήσεις.
ΜΗΝ ΠΕΙΣ ΠΟΤΕ: «Ε αυτό είναι μικρό ας μην τό εξομολογηθώ».
Διότι λέγει ο Απόστολος Ιάκωβος: «ΟΣΤΙΣ ΟΛΟΝ, ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΤΑΙΣΗ ΔΕ ΕΝ ΕΝΙ, ΓΕΓΟΝΕ ΠΑΝΤΩΝ ΕΝΟΧΟΣ».

Δεν υπάρχουν σχόλια: