3 Φεβρουαρίου 2012

Το κάλλος της ψυχής

Ποιο είναι το κάλλος της ψυχής; Η σωφροσύνη, η επιείκεια, η ελεημοσύνη, η αγάπη, η φιλαδελφία,  η φιλοστοργία, η υπακοή στο Θεό, η εφαρμογή του νόμου, η δικαιοσύνη, η συντριβή του νου. Αυτά είναι τα κάλλη της ψυχής. Αυτά δεν είναι αποτελέσματα της φύσεως αλλά της προαίρεσης. Και αυτός που δεν τα έχει μπορεί να τα αποκτήσει εκείνος δε που τα έχει είναι δυνατό να τα χάσει εάν πέσει σε ραθυμία.
Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, (ΕΠΕ τ. 33.σελ. 162)

Δεν υπάρχουν σχόλια: