21 Νοεμβρίου 2011

Εισόδια της Θεοτόκου

Λέγει ο Δαμασκηνός Στουδίτης: «…Θέλεις να τιμήσεις την Εορτή, δηλαδή την Παναγία; τα αρεσκούμενά της κάμνε, και όσα την ευφραίνουν και αυτήν, και τον μονογενή της Υιό Κύριο μας Ιησού Χριστό. Παρθένευε, να τιμήσεις την Παρθένο. Νήστευε, να δοξάσεις την καθαρά. Κάμε ελεημοσύνη, να αρέσεις την ελεήμονα Θεοτόκο. Βασίλευε και νίκα τα κακά θελήματα του κορμιού. Να επαινέσεις την Βασίλισσα του κόσμου. Μην εχθρεύεσαι τον ομόπιστό σου Χριστιανό, για να σε αγαπήσει η Μήτηρ του Χριστού, που εκήρυξε την αγάπη σε όλο τον κόσμο...
Εάν αυτά κατορθώσουμε και κάμουμε, τότε επαινούμε και τιμούμε την Υπεραγία Θεοτόκο όχι με λόγους μόνο, αλλά και με έργα… Μη φανούμε αχάριστοι, μην ατιμάσουμε την αγία και σεβάσμιο εορτή με μέθαις και ασωτίες, με οινοποσίες και μωρολογίες. Άλλους ας μέλη το φαγί το πολύ, και το πιοτό. Άλλους ας μέλουν οι πολυποσίες. Άλλοι ας έχουν έννοια για βίο και πλούτο σωματικό. Και ποιοι; τα έθνη τα άγνωστα, τα μωρά, τα πεπλανημένα, που δεν ξέρουν τι πιστεύουν, που δεν γνώρισαν Θεό αληθινό, που κρίση και ανάσταση δε απαντεχαίνουν, που δεν θαρρούν να ανταποδοθούν κατά τα έργα τους, εκείνους ας μέλη τα τοιαύτα. Εμείς που πιστεύουμε Θεό αληθινό, ας μη μας μέλουν τα τοιαύτα πράγματα. Εμείς την ψυχή μας ας σπουδάζουμε να λαμπρύνουμε. Την ψυχή μας ας καλλωπίσουμε, την ψυχή μας ας θρέψουμε με λόγο Θεού, την ψυχή μας ας ευφράνουμε με έργα, τον Θεό ας αρέσουμε με αρετές. Αυτά να αγωνιούμε, αυτά να μας μέλουν, αυτά να φροντίζουμε, ότι πιστεύουμε Θεό που αγαπά τα τοιαύτα, ότι απαντεχαίνουμε να αναστηθούμε και να κριθούμε, ότι θαρρούμε να λάβουμε κατά τα έργα μας και δια τούτο άξια της πίστεώς μας έργα θέλουμε να κάμουμε. Μη θαρρούμε χωρίς έργα να σωθούμε…»

Δεν υπάρχουν σχόλια: