5 Νοεμβρίου 2011

Το Ελληνικό Πνεύμα

«Ο φιλόσοφος άνθρωπος, αυτός δηλαδή πού ερευνά τις πρώτες αρχές, τρεις μόνον Ιστορίες μεγάλης σπουδαιότητας αναγνωρίζει από το παρελθόν της ανθρωπότητας: την Ελληνική, του Ισραήλ καί την Ρωμαϊκή... Αλλ' η Ελλάδα στο έργο τούτο (της ιστορίας του πολιτισμού) κατέχει κατ' εμέ θέση όλως εξαιρετική, γιατί αυτή ίδρυσε, με όλη τη σημασία της λέξεως, λελογισμένο καί προοδευτικό ανθρωπισμό-humanisme. Η επιστήμη μας, η τέχνη, η φιλολογία, η φιλοσοφία, η ηθική, η πολιτική, η στρατηγική, η διπλωματία, το ναυτικό και το διεθνές δίκαιο, πάντα ταύτα είναι καταγωγής Ελληνικής. Η περιοχή της ανθρωπίνης ενεργείας, η διαγραφείσα υπό των Ελλήνων, δύναται να εκτεθεί επ' άπειρον, αλλ' είναι πλήρης εις τα μέρη. Αιωνίως η πρόοδος θα έγκειται στην ανάπτυξη εκείνων, τα οποία συνέλαβε το Ελληνικό Πνεύμα, στην εκπλήρωση των σκοπών, τους οποίους, ούτως ειπείν, υπέδειξε τούτο».
Renan

Δεν υπάρχουν σχόλια: