2 Νοεμβρίου 2011

Άγιοι Ακίνδυνοι


Πορευόμενοι την οδό του Μαρτυρίου οι Άγιοι Ακίνδυνοι δεν δείλιασαν μπροστά στις απειλές του τυράννου βασιλιά των Περσών. Άφοβοι κήρυτταν Χριστό τον αληθινό Θεό:...

«…Ένα Θεό γνωρίζουμε και πιστεύουμε τρισυπόστατο, ο οποίος όλο τον κόσμο δημιούργησε. Αυτοί οι ψευδώνυμοί σας θεοί είναι ανύπαρκτοι και της ειδωλολατρίας δαιμονικά και άψυχα ξόανα, που προξενούν αιώνια κόλαση και πυρ ατελεύτητο σ’ όσους πιστεύουν σ’ αυτά»
Άγιος Ανεμπόδιστος
«Εμείς ένα Θεό γνωρίζουμε στους ουρανούς και Αυτόν μόνο λατρεύουμε, ο οποίος είναι μόνος αληθής και παντοδύναμος και χαρίζει στους Χριστιανούς Βασιλεία αιώνια, τους δε απίστους κατακρίνει σε πυρ ατελεύτητο»
Άγιος Ακίνδυνος
«Ότι παρά σοι πηγή ζωής, εν τω φωτί σου οψόμεθα φως» (ψαλμ. λε΄10)
Άγιος Πηγάσιος
«Σε ευχαριστώ Δέσποτα, διότι με έσωσες με την πολλή ευσπλαχνία σου. Γι’ αυτό η ψυχή μου θέλει να αινεί και να δοξάζει το όνομά σου αιώνια»
Άγιος Αφθόνιος
«Εμείς δεν προσκυνούμε ψευδείς θεούς, ούτε στο πρόσταγμά σου πειθόμαστε, και κάμε ότι κι αν θέλεις»
Άγιος Ελπιδηφόρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: