25 Σεπτεμβρίου 2011

Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος


Ο Ιωάννης είναι πράγματι ο ηγαπημένος μαθητής, «ον ηγάπα ο Ιησούς» (Ιωάν. ΙΓ΄23), όπως αναφέρει η Αγία Γραφή. Αυτόν παραλαμβάνει στην ανάσταση της θυγατρός του Ιαείρου, αυτόν στο Θαβώρ, κατά την Μεταμόρφωση, αυτόν και στην Γεσθημανή. Σ’ αυτόν εμπιστεύεται την Μητέρα Του επάνω από τον Σταυρό. Σ’ αυτόν δίδει την Αποκάλυψη…

Νέος, νεότατος ακόμη, από αγάπη για τον Θεό πηγαίνει συχνά από την Γαλιλαία, απ’ όπου κατάγεται, στις όχθες του Ιορδάνου για ν’ ακούσει το κήρυγμα του Βαπτιστού. Γίνεται εκεί μαθητής του Προδρόμου και κατόπιν του Κυρίου. Είναι εγγράμματος και ευκατάστατος. Ο πατέρας του, ο Ζεβεδαίος, είχε πλοίο και υπηρέτες. Και όμως ο Ιωάννης, για τον Χριστό, όλα τα εγκατέλειψε, και πατέρα και μητέρα και πλοίο. Όλα τα έζεψε στο άρμα της αγάπης του Κυρίου. Έχει γνωριμίες με άρχοντες. Κι’ αυτές τις χρησιμοποιεί, για να παρακολουθήσει τον Κύριο, από την αυλή του Αρχιερέως μέχρι του Σταυρού. Τρέχει κατόπιν σε Αποστολικές οδοιπορίες και υφίσταται μαρτύρια. Τον πετούν, για την Πίστη του Χριστού, μέσα σε καζάνι με βραστό λάδι
…Κατενόησε ο Ιωάννης, όσο ουδείς άλλος, πόσο αξίζει η αρετή της αγάπης. Στο Ευαγγέλιό του και στις Επιστολές του, παντού περί αγάπης ομιλεί… Σε ηλικία εκατό χρονών μεταφέρεται από τους Χριστιανούς στα χέρια στην Εκκλησία. Εκεί κηρύττει. Και το κήρυγμά του είναι: «τεκνία αγαπάτε αλλήλους». Όλο το ίδιο κήρυγμα; Ναι! Διότι η αγάπη, είναι η βάση και η συνισταμένη όλων των αρετών…
Γράφει την Αποκάλυψη ευρισκόμενος εξόριστος στην Πάτμο κατά το 95μ.Χ… Στην Πάτμο βρέθηκα λέγει, εξ αιτίας του λόγου του Θεού, τον Οποίο εκήρυττα και για την μαρτυρία του Ιησού Χριστού, διωκόμενος δηλαδή, διότι εφανέρωσα και παρουσίαζα τον Ιησού Χριστό στους ανθρώπους. Ο Ιωάννης έλαβε την Αποκάλυψη από τον Θεό και την έγραψε όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά για τους πιστούς ολοκλήρου της Εκκλησίας όλων των αιώνων. Έτσι, η Αποκάλυψη είναι σαν μια επιστολή-εγκύκλιο, που την στέλλει στις επτά Εκκλησίες της Μικράς Ασίας και δι’ αυτών σ’ ολόκληρη την Εκκλησία του Χριστού όλων των αιώνων… Η Αποκάλυψη είναι η φανέρωση των βουλών του Θεού που θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον, είναι η φανέρωση των κρυμμένων μυστικών του Θεού.

Πηγή: "Η Αποκάλυψις εξηγημένη" του Αρχιμ. Χαραλάμπους Δ. Βασιλόπουλου

Δεν υπάρχουν σχόλια: