6 Μαΐου 2011

Ἡ ἀγάπη - ἑνότητα μεταξύ τῶν συζύγων καί πῶς καλλιεργεῖται (κατά τόν Γέροντα Παΐσιο)

Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΪΣΙΟ
Ἡ ἀγάπη μεταξύ τῶν συζύγων ἀναπτύσσεται μέ τήν εὐγνωμοσύνη.
Λέει ὁ Γέροντας Παΐσιος:
–Ἔγραψες γερόντισσα εὐχές στόν Δημήτρη πού παντρεύεται;
–Ἔγραψα Γέροντα.
– Φέρε τήν κάρτα νά συμπληρώσω καί ἐγώ. Ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία μαζί σας. Σοῦ δίνω εὐλογία, Δημήτρη, νά μαλώνεις μ’ ὅλο τόν κόσμο ἐκτός ἀπ’ τήν Μαρία. Τό ἴδιο καί στήν Μαρία. (Αὐτά τά ἔγραψε ὁ Γέροντας στήν κάρτα.) Γιά νά δῶ, θά καταλάβουν τί ἐννοῶ;...Μέ ρώτησε κάποιος: “Γέροντα, τί ἑνώνει περισσότερο τόν ἄνδρα μέ τήν γυναίκα;” Ἡ εὐγνωμοσύνη, τοῦ λέω»[28].
Προσέξτε πόσο σοφός εἶναι ὁ Γέροντας. Ἐκεῖνο, λέγει, πού ἑνώνει τόν ἄνδρα μέ τήν γυναίκα περισσότερο εἶναι ἡ εὐγνωμοσύνη: Τό νά θυ­μᾶ­ται δηλαδή μέ εὐχαρίστηση ὁ ἕνας τά καλά πού ἔχει πάρει ἀπ’ τόν ἄλλον· τό νά εὐγνωμονεῖ γιά τίς εὐεργεσίες πού τοῦ ’χει κάνει ὁ ἄλλος.
Ὅπως καί μέ τόν Θεό συμβαίνει τό ἴδιο! Ὅταν θυμόμαστε τίς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ, Τόν ἀγαπᾶμε. Δέν Τόν ξεχνᾶμε (ἐνθυμούμενοι αὐτά πού ἔχει κάνει γιά ἐμᾶς). Ὅταν Τόν ἐνθυμούμαστε συνεχῶς, τότε ἀνάβει ἡ ἀγάπη μας γι’ Αὐτόν ἀκόμη περισσότερο.
Ἔλεγε πάλι ὁ πατήρ Παΐσιος ὅτι ἡ μεγαλύτερη ἁμα­ρτία πρός τόν Θεό εἶναι ἡ ἀχαριστία. Τό νά μήν θυμᾶσαι δηλαδή καί νά μήν εὐχαριστεῖς τόν Θεό γιά τά καλά πού λαμβάνεις ἀπ’ Αὐτόν. Αὐτή ἡ ἀχαριστία θά σέ κάνει κατόπιν αὐθάδη, θά σέ κάνει καί βλάσφημο ἀκόμα... Τέλος, θά σέ κάνει ἀρνητή καί ἄθεο!
Στήν οἰκογένεια, ἐάν δέν θυμᾶ­ται ὁ κάθε σύζυγος τά καλά πού δέχθηκε ἀπό τόν ἄλλον, στό τέλος κινδυνεύει νά τόν ἀρνηθεῖ καί νά φτάσει μέχρι καί τό διαζύγιο.
– Γιατί νομίζετε ὅτι διαλύονται οἱ οἰκογένειες;
– Διότι ὁ καθένας λέει: «Κοίταξε, τόσα τοῦ ἔκανα τοῦ ἄλλου (στό ἕτερον ἥμισυ) καί τί μοῦ ἀνταπέδωσε;» Θυμᾶται ὅλα τά κακά· δέν θυμᾶται τίποτε καλό. Θυμᾶται τά καλά πού ἔκανε αὐτός στόν ἄλλον καί τά κακά πού ἔπαθε ἀπό τόν ἄλλον- ἄν πράγματι ἔπαθε- διότι στήν πραγματικότητα μπορεῖ καί νά μήν ἔπαθε τίποτε κακό. Σέ πολλές περιπτώσεις, ἁπλῶς καί μόνον φαντάζεται ὅτι ὁ ἄλλος τόν ἐχθρεύεται κ.λπ.
Νά πῶς διαλύονται οἱ οἰκογένειες: Ἀπό τήν μιά μεριά ὑπάρχει μνησικακία (θυμόμαστε μόνο τά κακά, πού πάθαμε ἀπό τούς ἄλλους) καί ἀπ’ τήν ἄλλη θυμόμαστε τά ὑποτιθέμενα καλά, πού ἐμεῖς κάναμε στόν ἄλλον, καί ποτέ τίς ταλαιπωρίες πού τοῦ προξενήσαμε.
29. Ὁ ἕνας ἀγαπάει τόν ἄλλον γι’ αὐτό πού τοῦ χαρίζει. Ἡ άνάγκη τοῦ ἄνδρα γιά ἀποδοχή καί ἐπιβεβαίωση ἀπό τήν σύζυγό του.
«Ὁ ἕνας ἀγαπάει τόν ἄλλον γιά αὐτό πού τοῦ χα­ρί­ζει. Ἡ γυναίκα δίνει στόν ἄνδρα τήν ἐμπιστοσύνη, τήν ἀφοσίωση, τήν ὑπακοή»[29]. Αὐτό , δηλαδή τήν ἐμπιστοσύνη, τήν ἀφοσίωση, τήν ἀποδοχή πρέπει νά ξέρετε ὅτι ὄντως τό χρειάζεται ὁ ἄνδρας. Μπορεῖ μέν νά ἔχει αὐτό πού λέμε «τσαγανό»-ἀνδρισμό, ἀλλά ἀναπαύεται, ἐνισχύεται, βοηθεῖται, ὅταν καί ἡ σύζυγός του τόν ἀποδέχεται καί τόν ἐκτιμᾶ-στηρίζει.
Γι’ αὐτό καί ὁ Θεός εἶπε: «Ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθόν κατ’ αὐτόν»[30], δηλαδή «ἄς φτιάξουμε (σέ πληθυντικό ἀριθμό, διότι εἶναι τά Τρία Πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος πού συσκέπτονται) βοηθό στόν Ἀδάμ, πού νά τοῦ μοιάζει». Βοηθός του πλάστηκε ἀπό τόν Θεό ἡ σύζυ­γος του, ἡ Εὔα.
Χρειάζεται λοιπόν ὁ ἄνδρας μιά ἐπιβεβαίωση. Θέλει νά νιώθει ὅτι προχωράει σωστά καί ὅτι ἔχει δίπλα του ὡς συμπαραστάτη, πού τόν «παραδέχεται», τήν γυναίκα του. Γι’ αὐτό καί τήν ἀγαπάει πολύ, ὅταν ἀπό μέρους της ὑπάρχει αὐτή ἡ ἀφοσίωση, αὐτή ἡ ἐμπιστοσύνη καί ἡ ὑπακοή.
«Ὁ ἄνδρας δίνει στήν γυναίκα τήν σιγουριά ὅτι μπορεῖ νά τήν προστατέψει»[31]. Εἶναι γι’ αὐτήν μιά ὀμπρέλα, μία προστασία. Ἡ γυναίκα πάλι ἀναπάυεται ἀνθρωπίνως ὅταν ἔχει δίπλα της τό σύζυγό της. Πόσο ὡραῖα ἔχει τάκτοποιήσει τά πράγματα ὁ Θεός. Ἄν λειτουργεῖ ἔτσι τό ἀνδρόγυνο: ὁ ἄνδρας μέ τήν «καλή κουβέντα, τόν καλό λόγο» πρός τή σύζυγο καί ἡ γυναίκα μέ τήν ἀποδοχή καί τήν ἀφοσίωση πρός τό σύζυγο τότε ὑπάρχει μία ἁρμονία, μία εἰρήνη καί μία βαθειά ἀλληλοεκτίμηση-ἀγάπη πού προάγει πνευματικά καί τούς δύο.
Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης
http://Hristospanagia3.blogspot.com
Ἀπόσπασμα ἀπομαγνητοφωνημένης καί ἐπεξεργασμένης ὁμιλίας .

Δεν υπάρχουν σχόλια: