4 Μαρτίου 2011

Η Θεία Κοινωνία

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
«Αὐτό εἶναι ἡ σωτηρία τῶν ψυχῶν μας, μέ αὐτό χαίρετε ἡ ψυχή, μέ αὐτό καλλωπίζεται, μέ αὐτό θερμαίνεται, τοῦτο τό αἷμα κάμει τόν νοῦν μας λαμπρότερον καί ἀπό τήν φωτιάν, τοῦτο κάμει την ψυχήν πολύ ὡραιοτέραν ἀπό τό χρυσίον. Ὅσοι τοῦτο τό Σῶμα μεταλαμβάνουσι, στέκονται μαζί μέ τούς Ἀγγέλους καί τούς Ἀρχαγγέλους καί τίς ἄνω δυνάμεις, ἐπειδή εἶναι ἐνδεδυμένοι αὐτό τό φόρεμα τό βασιλικόν καί ἔχουν μαζί τους τά πνευματικά ὅπλα. Ὅμως ἐγώ δέν εἶπα τό μεγαλύτερον χάρισμα: Ὅσοι μεταλαμβάνουν, αὐτόν τόν Βασιλέα ἔχουν ἐνδυθεῖ».

Δεν υπάρχουν σχόλια: