10 Μαρτίου 2011

Νουθεσίες

Αγίου Διονυσίου Ιερομονάχου
Βλέποντας εγώ την απορία, που έχετε ευλογημένοι Χριστιανοί, και δεν έχετε κάποιον να σας διδάξει, και να σας πει τον λόγο του Θεού, έγραψα προς εσάς τους Χριστιανούς διδαχή και παραίνεση απλουστάτη και σύντομη και παρακαλώ σας, να την δεχθείτε μετά πάσης προθυμίας. Ακούσατε λοιπόν αυτήν φιληκόως και συνάμα τα λεγόμενα κάμετε...


Όταν ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός ανέβει στους ουρανούς, παρήγγειλε στους Μαθητές του και Αποστόλους, λέγων: «Πηγαίνετε στον κόσμο και βαπτίζετε τους ανθρώπους εις το όνομα του Πατρός, και του Υιού, και του αγίου Πνεύματος, εις τρεις καταδύσεις», και όταν βαπτίσετε, παραγγείλατέ τους να φυλάσσουν όσες παραγγελίες σας παράγγειλα στον κόσμο και όσοι θέλουν να φυλάξουν εκείνα που σας παράγγειλα, θέλουν να πάνε στον Παράδεισο, να χαίρονται και να ευφραίνονται αιωνίως και πλέον θάνατο να μην δούνε, αλλ’ ούτε καμία λύπη, όσοι δε πάλι δεν φυλάξουν εκείνα που σας παρήγγειλα, θέλουν να πάνε στην αιώνια κόλαση, να κολάζονται αιωνίως με τους δαίμονες, διότι αγάπησαν τα έργα του διαβόλου. Και ποια είναι εκείνα που παρήγγειλε ο Κύριος; ακούσατε και μάθετε. Παρήγγειλε, ευλογημένοι Χριστιανοί, αυτά: μη πορνεύσεις, μη μοιχεύσεις, μη φονεύσεις, μη κλέψεις, μη αδικήσεις, μη εχθροκακίσεις, μη παίρνεις τόκους, μη μαγεύσεις, μη μεθύσεις, διότι ασωτία την ονομάζει ο μέγας Παύλος την μέθη, τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, και αγάπα πάσα ψυχή ανθρώπου βαπτισμένου και αδελφού σου, διότι όλοι οι χριστιανοί είμαστε αδελφοί από το άγιο Βάπτισμα. Εάν δε τύχει αμάρτημα από του εχθρού μας του διαβόλου, τότε να δράμετε προς τον Πνευματικό σας Πατέρα, να εξομολογηθείτε, να λάβετε συγχώρηση, και τότε ο πανάγαθος Θεός συγχωρεί τα αμαρτήματα, εάν δεν θέλετε να εξομολογηθείτε, δεν συγχωρούνται τα αμαρτήματα χωρίς εξομολογήσεως και χωρίς την κατά δύναμη στους πτωχούς ελεημοσύνη. Γι’ αυτά τα δύο συγχωρούνται οι αμαρτίες των ανθρώπων. Και όταν εξομολογηθείτε να προσέχετε πλέον να μη πέσετε πάλι σ’ εκείνα τα κακά. Άλλη μια αμαρτία γίνεται στους χριστιανούς, και έχουν μερικοί σε καλό, όταν δηλαδή μαγεύουν, μαντεύουν, αποδένουν λύκους, και φτιάχνουν φυλαχτά, τα οποία ονομάζει ο Μέγας Βασίλειος καί οι άλλες Σύνοδοι ειδωλολατρία, γι’ αυτό τους κανονίζουν φοβερά. Εάν είναι Ιερέας, σημαίνει καθηρημένος, εάν είναι κοσμικός, αφωρισμένος, και να του κρατούν και την Κοινωνία τρείς χρόνους.
Όλοι οι πειρασμοί γίνονται από τις αμαρτίες, και τούτο μάθετε αν θέλετε να σωθείτε. Και όταν τις παραγγελίες του Θεού ποιείτε και τα κακά του ανθρωποκτόνου διαβόλου απαρνηθείτε, τότε καθαρώς κοινωνείτε και γίνεται η αγία Κοινωνία στο κορμί σας φως, και ζωή, και ειρήνη, και υγεία, και αγιασμός. Εάν δε αναξίως κοινωνείτε, γίνεται η αγία Κοινωνία σε εσάς πυρ καταφλέγον, και απ’ εκεί ασθένειες, πειρασμοί, απορίες, δυστυχίες, και τελευταία ο θάνατος. Και τούτο σας παραγγέλλω, να συντρέχετε στην Εκκλησία, όχι μόνο την Κυριακή, αλλά και πάσα άλλη Εορτή να μην λείπετε. Παραγγέλλω δε και σε εσάς τους Ιερείς να μη παίρνετε δώρα, για να κοινωνείτε τους Χριστιανούς, ούτε αργύριο, ούτε άλλο τι. Τα Μυστήρια δεν πωλούνται, διότι εάν ο Ιερέας παίρνει κάτι για την αγία Κοινωνία, γίνεται σαν τον Ιούδα, και τούτο να προσέχετε… Και να εξετάζετε εκείνον που θέλει να κοινωνήσει, αν είναι εξομολογημένος. Εάν δεν είναι εξομολογημένος, να μην τον κοινωνήσετε, διότι και εσείς κολάζεσθε, και εκείνος. Διά τούτο σας παρακαλώ προσέχετε, επειδή εάν παρακούσετε τους λόγους μου, εσείς, και όχι εγώ, έχετε να δώσετε λόγο τω Θεώ έμπροσθεν του φοβερού Κριτού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις, συν τω ανάρχω αυτού Πατρί και τω Παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ αυτού Πνεύματι, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν

Δεν υπάρχουν σχόλια: