27 Μαρτίου 2011

Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμει Σου

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, προέτρεπε τους Χριστιανούς να κάνουν κομποσχοίνι λέγοντας το ‘‘Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με’’ και να προσεύχονται: «Μέσα εις το ‘‘Κύριε Ιησού Χριστέ’’, αδελφοί μου, τι θεωρεί; Θεωρεί η Αγία Τριάς, ο Θεός μας, η ένσαρκος οικονομία του Χριστού μας. Και πάντες οι Άγιοι με τον Σταυρόν και με το ‘‘Κύριε Ιησού Χριστέ’’ επήγαν εις τον Παράδεισον. Και όποιος λέγει αυτόν τον λόγον και κάμνει και τον Σταυρόν του, καν άνδρας, καν γυναίκα, ευλογεί τον ουρανόν, την γην, την θάλασσαν...


Με τον Σταυρόν και με το ‘‘Κύριε Ιησού Χριστέ’’ ιατρεύονται κάθε αρρωστείες. Με τον Σταυρόν και με το ‘‘Κύριε Ιησού Χριστέ’’ οι Απόστολοι αναστούσαν νεκρούς και ιάτρευαν πάσαν ασθένειαν. Με τον Σταυρόν και με το ‘‘Κύριε Ιησού Χριστέ’’ αποστομώνει ο άνθρωπος κάθε αιρετικόν. Με τον Σταυρόν και με το ‘‘Κύριε Ιησού Χριστέ’’ αγιάζει ο άνθρωπος και πηγαίνει εις τον Παράδεισον, να χαίρεται και να ευφραίνεται ωσάν οι Άγγελοι».

Δεν υπάρχουν σχόλια: