20 Μαρτίου 2011

Άνευ αιδούς

του Άρχιμανδρίτου Δοσιθέου (Ι.Μ. Τατάρνης Εὐρυτανίας)
Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Πέτρος ψαρεύοντας στή θάλασσα τῆς Τιβεριάδος ἦταν μισόγυμνος. Ὅταν ὅμως ἄκουσε ἀπ’ τόν Ἅγιο Ἀπόστολο τόν Ἰωάννη τόν Θεολόγο, ὅτι στήν ὄχθη «ὁ Κύριος ἐστιν, τόν ἐπενδύτην διεζώσατο. Ἦν γάρ γυμνός καί ἔρριψεν ἑαυτόν εἰς τήν θάλασσαν». Κολύμπησε μέ τά ροῦχα, μέ κίνδυνο νά πνιγεῖ, μόνο καί μόνο γιά νά μή παρουσιασθεῖ μπροστά στόν Κύριο «γυμνός». Ἀπλῶς δέν φοροῦσε τόν ἐξωτερικό του ἐπενδύτη γιατί ψάρευε καί τόν ἐμπόδιζε...

Μόνο οἱ δαιμονιζόμενοι στίς ἐρήμους ἦσαν τελείως γυμνοί. Ὅταν ὅμως ἐθεραπεύοντο ὑπό τοῦ Κυρίου, καθόταν παρά τούς πόδας Αὐτοῦ «ἱματισμένοι καί σωφρονοῦντες». Ἄρα τό ντύσιμο ἔχει σχέση ἄμεση μέ τήν σωφροσύνη. Τό γδύσιμο;
Πάει κανείς σέ δήμαρχο, σέ νομάρχη, σέ ὑπουργό ἤ ἔστω σέ κοσμική συγκέντρωση μέ σόρτς ἤ μέ ἀθλητική περιβολή; Ὄχι βέβαια! Πᾶνε ὅμως σέ χώρους Ἱερούς καί ἀπαιτοῦν εἴσοδο καί ὑποδοχή.
Αὐτοί πού τολμοῦν νά τούς ἐμποδίσουν εἶναι «καθυστερημένοι», «θρησκόληπτοι»…Τά ὅσα ἀκοῦν οἱ φύλακες τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων «αἰσχρόν ἐστί καί λέγειν»…ἀκοῦς κουβέντα ἀπό γυναῖκα : «Γιατί, σκανδαλίζεσαι»; Καί σοῦ θυμίζει τήν Αἰγυπτία ἐκείνη τήν μαχλῶσα καί βεβακχευμένη πού ὤρμησε κατά τοῦ σώφρονος Ἱωσήφ θέλοντας πορνικοῖς λόγοις «ὑποσκελεῖσαι» αὐτόν. Ἀλλ’ ἐκεῖνος ὁ πάγκαλος βρῆκε παράθυρο καί πήδησε, ὁ ταλαίπωρος χριστιανός ἀπό ποῦ νά ξεφύγει…

Δεν υπάρχουν σχόλια: