15 Μαρτίου 2011

Ο παπισμός είναι αίρεση των Φράγκων

του Στρατή Ανδριώτη
Εξωφρενικές ήταν ανέκαθεν οι μεθοδεύσεις του παπισμού, που είναι δημιούργημα των Φράγκων, καί απέβλεπαν στο να πλήξουν την Ορθοδοξία που την μισούσαν εωσφορικά. Χαρακτηριστικό είναι ότι μέχρι το 1009μ.Χ., οι Δυτικοί λαοί ήταν Ορθόδοξοι Χριστιανοί και διαδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο, φυλάσσοντας την Ορθοδοξία και υποστηρίζοντάς την στους αγώνες της κατά των αιρετικών, αναδεικνύοντας μάλιστα πολλούς μεγάλους Αγίους, μεταξύ των οποίων υπήρξαν και Πάπες που τιμώνται μέχρι σήμερα από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Δύση και Ανατολή είχαν ενότητα πίστεως και αγάπη μεταξύ των Πατριαρχείων, με γνώμονα την ορθή διδασκαλία και το Ευαγγέλιο του Χριστού...


Από τότε όμως που οι απολίτιστοι Φράγκοι, παρουσιαζόμενοι ως «απελευθερωτές», έθεσαν στόχο να κυριαρχήσουν στον χώρο που σήμερα εκτείνεται η Ευρώπη, παριστάνοντας αρχικά τους Ορθοδόξους αλλά με ειδωλολατρικό και σατανικό «δόγμα». Αντίθετοι με τα όσα επιχειρούσαν οι Φράγκοι, ήταν ολόκληρη η Δυτική Ρωμαϊκή Ορθόδοξη Εκκλησία. Έτσι, εντελώς αυθαίρετα οι Φράγκοι το 809μ.Χ. πρόσθεσαν το filioque στο σύμβολο της Πίστεως θεωρώντας πλανωδώς ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού, αρνούμενοι την Ζ΄ Οικουμενική σύνοδο. Οι Ορθόδοξοι, Ανατολής και Δύσεως, με επικεφαλής τους Πάπες της Ρώμης απέρριψαν και καταδίκασαν την πλάνη των Φράγκων.
Μέχρι λοιπόν την εποχή εκείνη, οι Χριστιανοί της Ανατολής και της Δύσης ήταν Ορθόδοξοι, ενώ οι Φράγκοι ήταν αιρετικοί και από τότε εξαπέλυσαν φοβερούς διωγμούς κατά των Ορθοδόξων, με αποτέλεσμα το 1009 να παραιτηθεί ο τελευταίος Ορθόδοξος Πάπας Ρώμης (Ιωάννης ΙΗ) και να αναρριχηθεί ως Πάπας ένας Φράγκος (1014) που πρόσθεσε τελικά το filioque και επήλθε το σχίσμα των Εκκλησιών (1054μ.), ακολουθώντας οι γνωστές βιαιότητες, η Ιερά Εξέταση, η αιρετικές θεολογίες, οι σταυροφορίες, η άλωση της Πόλης (1204), η Ουνία και πολλά δεινά που υπέστησαν οι Ορθόδοξοι εξ’ αιτίας των Φράγκων.
Οι λαοί της Δύσεως, ο ρωμαϊκός πληθυσμός (δουλοπάροικοι) που υπετάγησαν στους Φράγκους (ευγενείς), δέχθηκαν βίαιη αλλοίωση του Ελληνορθόδοξου πολιτισμού και των παραδόσεων που αποτελούσαν τρόπο ζωής τους, και ακολούθησαν αναγκαστικά μέχρι σήμερα έναν «ξένο» πολιτισμό που τους επέβαλλαν οι κατακτητές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: