24 Φεβρουαρίου 2011

Ὁ Γέροντας Παϊσιος γιὰ τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη

Γέροντα, εἶπε κάποιος: «Πῶς τὸ πεντοχίλιαρο ἔχει τὸ 666 καὶ τὸ χρησιμοποιοῦμε; Τὸ ἴδιο θὰ εἶναι καὶ ἡ ταυτότητα».
- Τὸ πεντοχίλιαρο εἶναι νόμισμα - καὶ ἡ λίρα τῆς Ἀγγλίας ἔχει ἐπάνω τὴν Βικτώρια " αὐτὸ δὲν μὲ πειράζει. «Τὰ Καίσαρος Καίσαρι»". Ἐδῶ ὅμως εἶναι ἡ ταυτότητά μου, εἶναι κάτι προσωπικὸ- δὲν εἶναι νόμισμα. Ταυτότητα σημαίνει ὅ,τι καὶ ἡ λέξη " ταυτίζεται δηλαδὴ κανεὶς μ' αὐτὰ ποὺ δηλώνει. Βάζουν τὸν διάβολο καὶ ὑπογράφω ὅτι τὸν ἀποδέχομαι. Πῶς νὰ τὸ κάνω αὐτό;...

- Γέροντα, τί σχέση ἔχει αὐτὴ ἡ ταυτότητα μὲ τὸ σφράγισμα;
- Ἡ ταυτότητα δὲν εἶναι τὸ σφράγισμα " εἶναι ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ σφραγίσματος.
- Ὁ κόσμος, Γέροντα, ρωτάει τί νὰ κάνουν σχετικὰ μὲ τὶς νέες ταυτότητες.
- Ἐσεῖς καλύτερα, ὅταν σᾶς ρωτοῦν, νὰ τοὺς λέτε νὰ συμβουλεύονται τοὺς Πνευματικούς τους καὶ νὰ κάνουν ὑπομονὴ νὰ δοῦν πῶς θὰ ἐνεργήση ἡ Ἐκκλησία, γιατί πολλοὶ κάνουν ἐρωτήσεις, ἄλλα λίγοι καταλαβαίνουν τὶς ἀπαντήσεις. Ἀφοῦ ξεκάθαρα τὰ γράφω στὸ φυλλάδιο «Σημεῖα τῶν καιρῶν», ἂς ἐνεργήση ὁ καθένας ἀνάλογα μὲ τὴν συνείδησή του. Βέβαια μερικοὶ εἶπαν: «Έ, αὐτὰ εἶναι μία γνώμη ἑνὸς καλογήρου " δὲν εἶναι ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας». Ἐγὼ ὅμως δὲν εἶπα δική μου γνώμη, ἄλλα διατύπωσα ἁπλὰ τὰ λόγια του Χριστοῦ, τοῦ Εὐαγγελίου, γιατί τὴν δική μας γνώμη πρέπει νὰ τὴν ὑποτάσσουμε στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἐκφράζεται μέσα στὸ Εὐαγγέλιο. Ἄλλοι, τὰ ἀντίθετα ἀπὸ ὅσα λέω, λένε ὅτι τὰ εἶπε ὁ πατὴρ Παΐσιος. Μερικοὶ πάλι ποὺ τὰ ἀκοῦν, ἀφοῦ εἶναι τόσο σοβαρὰ θέματα, δὲν ρωτοῦν ἂν εἶναι ἔτσι, ἂν πράγματι τὰ εἶπα, ἄλλα τὰ πιστεύουν. Ἐγὼ δὲν φοβᾶμαι τὰ λέω ἔξω ἀπὸ τὰ δόντια. Ἔρχονται στὸ Καλύβι, πετᾶν ἑξάρια στὸ κουτί. Καλὰ αὐτά, τέλος πάντων! Θὰ φάη ἕνα σκούπισμα ὅλη αὐτὴ ἡ κατάσταση, ἄλλα θὰ περάσουμε μία μπόρα. Ὁ κόσμος ἔχει ξεσηκωθῆ, καὶ ἐμεῖς πρέπει νὰ ξεσηκωθοῦμε μὲ πολλὴ προσευχή.
Ἄλλοι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὸ θέμα τῶν ταυτοτήτων, ἄλλοι τὸ ἐκμεταλλεύονται καὶ δημιουργοῦν προβλήματα. Ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ πάρη μία θέση σωστή. Νὰ μιλήση, νὰ ἐξήγηση στοὺς πιστούς, γιὰ νὰ καταλάβουν ὅτι, ἂν πάρουν τὴν ταυτότητα, αὐτὸ θὰ εἶναι πτώση. Συγχρόνως νὰ ζητήση ἀπὸ τὸ κράτος τουλάχιστον νὰ μὴν εἶναι ὑποχρεωτικὴ ἡ νέα ταυτότητα. Ἂν ἡ Ἐκκλησία λάβη μία θέση σοβαρὴ καὶ σεβασθοῦν τὴν ἐλευθερία τῶν πιστῶν καὶ ὁποῖος θέλει θὰ βγάλη νέα ταυτότητα, ὅποιος θέλει θὰ ἔχη τὴν παλιά, τότε θὰ τὴν πληρώσουν μόνο μερικὰ γερὰ καρύδια, γιατί οἱ ἄλλοι θὰ τοὺς πηγαίνουν κόντρα. Ὁ πολὺς κόσμος θὰ κάνη τὴν δουλειά του. Ὅσοι θὰ θέλουν νὰ ἐξυπηρετηθοῦν θὰ ἔχουν τὴν νέα καὶ οἱ ἄλλοι οἱ καημένοι, οἱ εὐλαβεῖς, θὰ ἔχουν τὴν παλιὰ ταυτότητα καὶ θὰ τοὺς ταλαιπωροῦν.
Τώρα, ἀφοῦ ὁ ὑπουργὸς ὑποσχέθηκε νὰ μὴ βάλη τὸ 666 στὶς ταυτότητες οὔτε ὀρατῶς οὔτε ἀοράτως, καὶ αὐτὸ κάτι εἶναι. Θὰ κάνουμε ὑπομονή, θὰ δείξουν τὰ πράγματα. Καὶ μόνον ποὺ λένε ὅτι δὲν βάζουν τὸ 666, εἶναι κάτι. Ἀρνοῦνται καὶ οἱ ἴδιοι. Ἂς δοῦμε τελικὰ τί θὰ βάλουν. Μέχρι ποὺ νὰ κυκλοφορήσουν οἱ νέες ταυτότητες, μπορεῖ νὰ 'ρθῆ καὶ ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ. Ὕστερα, δὲν εἶναι ὅτι σὲ εἴκοσι τέσσερις ὧρες θὰ πρέπη νὰ βγάλουν ὅλοι ταυτότητες. Ἂς βγοῦν οἱ πρῶτες " θὰ ἐξετασθοῦν καί, ἂν βγὴ ψεύτης ὁ ὑπουργός, θὰ εἶναι δίκαιος ὁ ἀγώνας. Ἂν τώρα συνεχίσουμε τὶς διαμαρτυρίες, ἐκεῖνοι θὰ ποῦν: «Νά, αὐτοὶ δημιουργοῦν ταραχές. Ἐνῶ δὲν τίθεται θέμα, φωνάζουν καὶ διαμαρτύρονται». Τὸ σκυλί, ἂν εἶναι καλὸς φύλακας, γαυγίζει, ὅταν ἔρχεται ὁ κλέφτης. Ὅταν ὁ κλέφτης φύγη, σταματάει. Ἂν συνέχιση νὰ γαυγίζη, τότε δὲν εἶναι καλὸς φύλακας.
- Γέροντα, εἶπαν ἀκόμη, ἐπειδὴ ἔχουμε ἀνεξιθρησκία, νὰ μὴν ἀναγράφεται τὸ θρήσκευμα στὶς νέες ταυτότητες.
-Ναί, αὐτοὺς δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει, ἐμένα ὅμως μὲ ἐνδιαφέρει, γιατί εἶναι ἡ ταυτότητά μου. Γράφει ἀπὸ ποὺ εἶμαι καὶ τί εἶμαι. Ἂν δὲν μπὴ τὸ θρήσκευμα, θὰ δημιουργηθοῦν προβλήματα. Θὰ πάη λ.χ. ἕνας στὸ γραφεῖο γάμων. Ἂν λέη ἡ ταυτότητα «Ὀρθόδοξος» - ἄσχετα πόσων καρατιῶν εἶναι -, ἐντάξει. Ἂν ὅμως δὲν γράφη τὸ θρήσκευμα, πῶς θὰ τοῦ δώσουν ἄδεια γάμου; Γιὰ τὴν Ἐκκλησία αὐτὸ εἶναι μπέρδεμα. Ἂν πάλι μπὴ τὸ θρήσκευμα προαιρετικά, θὰ εἶναι καὶ σὰν ὁμολογία. Ἡ Εὐρώπη εἶναι Εὐρώπη. Ἐδῶ εἶναι διαφορετικά.
http://orthodoxia-ellhnismos.blogspot.com/2011/02/blog-post_8557.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: