25 Φεβρουαρίου 2011

Μετάνοια - Εξομολόγηση - Θεία Κοινωνία

ΜΕΤΑΝΟΙΑ - ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ:
"...Ἁγία Γραφή, Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί Ἅγιοι μᾶς βεβαιώνουν πώς τό ἀντίδοτο κατά τῆς ἁμαρτίας καί τῶν παθῶν εἶναι τό ἱερό μυστήριο τῆς μετανοίας καί ἐξομολογήσεως. Τό δεύτερο βάπτισμα. Ἄν ὁ ἄνθρωπος μετανοήσει εἰλικρινά καί ἐξομολογηθεῖ ὄλες τίς ἁμαρτίες του στόν Πνευματικό, καταστρέφεται τό δηλητήριο τῆς ἁμαρτίας… Φαντασθήκαμε ἀπό πόσες ἐνοχές καί ψυχικά τραύματα θά θεραπευόμαστε, ἄν καταφεύγουμε στό ἐπιτραχήλιο τοῦ Πνευματικοῦ; Πρέπει νά ἐξομολογηθοῦμε στόν ἱερέα...

 Ἡ ἐξουσία αὐτή δόθηκε ἀπό τόν Ἀναστημένο Χριστό στούς Ἀποστόλους: «Λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον. Σέ ὅποιους συγχωρήσετε τίς ἁμαρτίες, τούς συγχωροῦνται καί ἀπό τό Θεό, σέ ὅποιους τίς κρατεῖτε ἀσυγχώρητες, θά μείνουν γιά πάντα κρατημένες» (Ἰω. κ΄20-23). Τήν ἐξουσία αὐτή οἱ Ἀπόστολοι τήν μεταβίβασαν στούς διαδόχους τους… Γι’ αὐτό μήν ἀναβάλλεις. Πρέπει νά ἐξομολογηθοῦμε ἀμέσως. Γιατί ὅσο καθυστεροῦμε καί ἀναβάλλουμε, τόσο πιό πολλές ἁμαρτίες διαπράττουμε. Κι ἔτσι τά πάθη ριζώνουν βαθιά καί δύσκολα κόβονται…"
π. Βασίλειος (Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας).


Η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ:
«Αὐτό εἶναι ἡ σωτηρία τῶν ψυχῶν μας, μέ αὐτό χαίρετε ἡ ψυχή, μέ αὐτό καλλωπίζεται, μέ αὐτό θερμαίνεται, τοῦτο τό αἷμα κάμει τόν νοῦν μας λαμπρότερον καί ἀπό τήν φωτιάν, τοῦτο κάμει την ψυχήν πολύ ὡραιοτέραν ἀπό τό χρυσίον. Ὅσοι τοῦτο τό Σῶμα μεταλαμβάνουσι, στέκονται μαζί μέ τούς Ἀγγέλους καί τούς Ἀρχαγγέλους καί τίς ἄνω δυνάμεις, ἐπειδή εἶναι ἐνδεδυμένοι αὐτό τό φόρεμα τό βασιλικόν καί ἔχουν μαζί τους τά πνευματικά ὅπλα. Ὅμως ἐγώ δέν εἶπα τό μεγαλύτερον χάρισμα: Ὅσοι μεταλαμβάνουν, αὐτόν τόν Βασιλέα ἔχουν ἐνδυθεῖ».
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

Δεν υπάρχουν σχόλια: