1 Φεβρουαρίου 2011

Βρέφος Τεσσαρακονθήμερο

Δαμασκηνού Στουδίτου του Υποδιακόνου
«…Τούτο το μικρό Βρέφος στερέωσε τον Ουρανό και την γη. Τούτο το μικρό Βρέφος είναι ο Ποιητής του Κόσμου όλου. Βλέπετε το μικρό Βρέφος αυτό; Αυτό έκαμε τους Αγγέλους, αυτό έκαμε τον αέρα, για να αναπνέουμε, αυτό έκαμε τον αιθέρα, για να θερμαινόμαστε, αυτό προσέταξε και έγινε το ύδωρ, αυτό προσέταξε και έγιναν τα δένδρα, ξύλα καρποφόρα και άκαρπα. Ζώα, κήτη στην θάλασσα, τετράποδα και ερπετά στην γη, πετεινά στον αέρα και εν συντομία αυτό είναι ο Ποιητής του κόσμου όλου, αυτό έπλασε και τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ, αυτό το Βρέφος έδωσε σ’ αυτόν πνοή και ψυχή ζώσα…


»Το Βρέφος αυτό διά την σωτηρία μας κατήλθε εκ των ουρανών και ενεδύθη σάρκα εκ της Αγίας αυτής Παρθένου, αυτό το Βρέφος, το οποίο φέρει ο Συμεών στις αγκάλες του, αυτό, ο ουρανός όλος και η γη όλη δεν δύναται να χωρέσει, αλλ’ αυτό εχωρήθη στην κοιλία αυτής της Παρθένου Μητρός Του για τις δικές μας αμαρτίες. Αυτό το Βρέφος υμνούν οι Άγγελοι, αυτό δοξάζουν οι Αρχάγγελοι, αυτό το Βρέφος λατρεύουν τα Χερουβίμ, τα Σεραφείμ, οι Θρόνοι, οι Κυριότητες, οι Εξουσίες, οι Αρχές, οι Δυνάμεις, αυτό και εμείς ας προσκυνήσουμε, αυτό και εμείς ας δοξάσουμε ως Θεό Αληθινό…»

Δεν υπάρχουν σχόλια: