5 Ιανουαρίου 2011

Tί δύνεται το Βάπτισμα στόν άνθρωπο;

Δαμασκηνού του υποδιακόνου καί Στουδίτου
Ο άνθρωπος εξ αρχής αναμάρτητος και χωρίς αμαρτίες έγινε από την γη χειρί Θεού, όμως όταν παρέβη την εντολή του Θεού, και έφαγε απ’ εκείνο το ξύλο της γνώσεως, τότε απόκτησε και τις αμαρτίες, και από τότε όσοι άνθρωποι εγεννιούνται, όλοι μετείχαν από τις αμαρτίες του Αδάμ. Για τούτο δεν μπορούσαν να ανέβουν στην Βασιλεία των Ουρανών, εκεί οπού εξέπεσε ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ...


 Ο Χριστός, ως φιλάνθρωπος όπου είναι και ελεήμων, δεν άφησε το γένος των ανθρώπων, ήγουν το πλάσμα του, να το κερδίσει ο διάβολος, αμή ήλθε και εβαπτίσθη, και έδειξε σε εμάς τρόπο και στράτα πώς να σωνόμαστε και πώς να αξιωνόμαστε της Βασιλείας των Ουρανών, της πρώτης μας πατρίδος, και είναι το άγιο Βάπτισμα σωσμός τής ψυχής του άνθρωπου, ελευθέρωση των αμαρτιών. Το Βάπτισμα είναι κλειδί τής Βασιλείας των Ουρανών, το Βάπτισμα είναι φωτισμός τής ψυχής του άνθρωπου, το Βάπτισμα είναι αγιασμός και λαμπρότης των ανθρώπων, το Βάπτισμα είναι ζωή και σωτηρία των Χριστιανών, το Βάπτισμα είναι ελευθερία τής κολάσεως' ότι, αν τις το φυλάξει καθαρώς, αξιώνεται της Βασιλείας των Ουρανών, το Βάπτισμα είναι νοητό να ειπούμε, είναι δευτέρα πλάση του ανθρώπου, ότι ωσάν βαπτισθεί ο άνθρωπος γίνεται αναμάρτητος, καθώς τον έκαμε ο Θεός εξ αρχής θέλεις νά μάθεις την αλήθεια τί δύνεται το άγιο Βάπτισμα; άκουσον πώς ορίζει ο Χριστός στο άγιο Ευαγγέλιο' Ει τις ουκ αναγεννηθεί εξ ύδατος και Πνεύματος, ου μη εισέλθει στην Βασιλεία των Ουρανών. Ήγουν εάν κάποιος δεν δευτερογεννηθεί από το άγιο Βάπτισμα, εκείνος δεν υπάγει στην Βασιλεία των Ουρανών. Εκείνος δε ο άνθρωπος οπού βαπτισθεί, πηγαίνει στην Βασιλεία των Ουρανών. Τι άλλο περισσότερο θέλεις, ή τι άλλο χάρισμα ζητείς καλύτερο, πάρεξ αυτό, οπού σε δίδει το Άγιο Βάπτισμα;

Δεν υπάρχουν σχόλια: