6 Ιανουαρίου 2011

Βάπτισμα - Μετάνοια

Αγίου Κοσμά του Αιτωλού
Θέλοντας ο Κύριος να μας δείξει τον τρόπο, πώς να βγάνωμε εκείνη την κατάρα, οπού έλαβε ο πατέρας μας ο Αδάμ μέσα στον παράδεισο καί η μητέρα μας, εβαπτίσθη ο Κύριος μέσα στόν Ιορδάνη ποταμό από τον τίμιο Πρόδρομο.
Πρέπει και εμείς οι ευσεβείς χριστιανοί, αδελφοί μου, να χαιρόμαστε και να ευφραινόμαστε χιλιάδες φορές στα πολλά καλά οπού μας εχάρισε ο Κύριος και μάλιστα στο άγιο Βάπτισμα. Πρέπει και εμείς να φυλάγομε το Βάπτισμα καθαρό και αμόλυντο όσο είναι δυνατόν...


Ει δε και τύχει και σφάλομε ως άνθρωποι, ας είναι δοξασμένος ο πανάγαθος Θεός, οπού μας εχάρισε και δεύτερο Βάπτισμα, την αγία Εξομολόγηση γιατί αβάπτιστος και ανεξομολόγητος άνθρωπος είναι αδύνατον να σωθεί.
Καλύτερα, αδελφέ μου, να θανατώσεις εκατό ανθρώπους βαπτισμένους, παρά να αφήσεις ένα παιδί αβάπτιστο να αποθάνει. Και αν τύχη ανάγκη και θέλει να αποθάνει το παιδί καί δεν επρόφθασε ο παπάς να το βαπτίσει, ας το βαπτίσει όποιος τύχη, ο πατέρας, η μητέρα, αδελφός, γείτονας καί μάλιστα η μαμή. Βάλε αρκετό νερό και λάδι, σταύρωσέ το και βάπτισέ το. Είπε: Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού. .. εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Καί αν ζήσει, το τελειώνει ο παπάς. Μα έτυχε καί δεν έχεις νερό; Πάρε τρεις φούχτες χώμα και χύσε το στο κεφάλι του και είπε καθώς και πρώτα. Έτυχε πάλι και δεν έχεις και χώμα; Βάπτισέ το στον αέρα και είπε ομοίως. Και μην το κάμνετε καθώς ένας τρελός καί ανόητος άνθρωπος. Έλεγε πως γίνεται κουμπάρος και άφησε το παιδί αβάπτιστο και απέθανε, για να μη χωρισθεί από την γυναίκα του. Στην ανάγκη δεν γίνονται κουμπάροι και ο άνδρας ωσάν θέλει ματασμίγει με την γυναίκα του, δεν έχουν κανέν εμπόδιο.
Ομοίως πάλι, αν τύχη ανάγκη και θέλει να αποθάνει και ένας άνθρωπος καί δεν επρόφθασε ο παπάς να τον εξομολογήσει, ας εξομολογηθεί σε όποιον τύχη και να αποθάνει εξομολογημένος. Είναι ελπίδα πως ημπορεί να σωθεί. Ει δε να μεταλάβει ανεξομολόγητος, δεν ωφελεί τίποτες.
Άγιοι ιερείς, πρέπει να έχετε κολυμπήθρες μεγάλες στις εκκλησίες, έως οπού να χώνεται όλο το παιδί μέσα, να κολυμπά οπού να μην μείνει ίσα με του ψύλλου το μάτι άβρεχτο, γιατί και εκεί προχωρεί ο διάβολος και για τούτο τα παιδιά σας σεληνιάζονται, δαιμονίζονται, έχουν φόβο, γίνονται κακορίζικα, γιατί δεν είναι καλά βαπτισμένα.
Όποιος θέλει να κάμει για την ψυχή του από την ευγένία σας καμία κολυμβήθρα, ας σηκωθεί απάνω να του ειπώ πώς πρέπει να την κάμει και να βάλω όλους τούς χριστιανούς να τον συγχωρήσουν, να λάβει μία συγχώρηση, οπού να έδινε χίλια πουγκιά δεν την εύρισκε. Άκου εσύ, παιδί μου, εσύ πού θέλεις να την κάμεις την κολυμβήθρα να πεις του μαστόρου να την κάμει δύο απιθαμές βαθειά από μέσα και μία απιθαμή κάτω πλατειά και απάνω δύο απιθαμές πλατειά. Να έχει δύο δάκτυλα πάτο απουκάτου για να στέκει. Να της κάμεις δύο χερούλια για να πιάνεται και ένα καπάκι από πάνω για να σκεπάζεται. Και να είναι όλα χαλκωματένια, να την γανώσεις. Και πες του μαστόρου να γράψει το όνομά σου επάνω για να μνημονεύεσαι.
Εσείς, παιδιά μου, παρακαλείτε να βαπτίζετε παιδιά και δεν είναι καλύτερα να κάμετε κολυμβήθρα, να βαπτίζετε χιλιάδες παιδιά, για να έχετε περισσότερο μισθό στην ψυχή σας; Και να εξετάζετε ποια εκκλησία δεν έχει να κάμετε. Και στην Πόλι να φθάσεις να στείλεις και πανταχού τον ίδιο μισθό έχεις. Σας παρακαλώ να ειπείτε και για τον κύρ Ιωάννη, όπού θέλει να φτιάσει μια κολυμβήθρα, να ειπείτε τρεις φορές: Ο Θεός συγχωρήσοι και ελεήσοι αυτόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: