1 Δεκεμβρίου 2010

Ένα κείμενο, πού αγαπούσε ο Γέρων Πορφύριος

Ο Γέρων Πορφύριος επίμονα δίδασκε ότι πρέπει η αγάπη μας στο συνάνθρωπό μας να είναι τόση, ώστε να τον βλέπουμε ως τον εαυτό μας. Μια περίοδο είχε παρακαλέσει ένα πνευματικό του τέκνο και του είχε φωτοτυπήσει το κατωτέρω κείμενο του Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου, το οποίο μοίραζε στους επισκέπτες του:...


«Όλους τους πιστούς οφείλομε να τους βλέπομε σαν ένα, καί να σκεπτόμαστε ότι στον καθένα από αυτούς είναι ο Χριστός. Καί να έχομε για τον καθένα τέτοια αγάπη, ώστε να είμαστε έτοιμοι να θυσιάσομε για χάρη του καί τη ζωή μας. Γιατί οφείλομε να μη λέμε ούτε να θεωρούμε κανένα άνθρωπο κακό, αλλά όλους να τους βλέπομε ως καλούς. Κι αν δεις ένα αδελφό να ενοχλείται από πάθη, να μη τον μισήσεις αυτόν μίσησε τα πάθη, πού τον πολεμούν. Κι αν τον δεις να τυραννείται από επιθυμίες καί συνήθειες προηγουμένων αμαρτιών, περισσότερο σπλαχνίσου τον, μη τυχόν δοκιμάσεις καί συ πειρασμό, αφού είσαι από υλικό πού εύκολα γυρίζει από το καλό στο κακό. Η αγάπη προς τον αδελφό σε προετοιμάζει ν' αγαπήσεις περισσότερο το Θεό. Το μυστικό, λοιπόν, της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γιατί, αν δεν αγαπάς τον αδελφό σου, πού τον βλέπεις, πώς είναι δυνατό ν' αγαπάς το Θεό, πού δεν τον βλέπεις;
»Ο γαρ μη αγαπών τον αδελφόν, ον εώρακε, τον Θεόν, ον ούχ εώρακε, πώς δύναται αγαπάν;» (Α΄ Ίω., 4, 20).
Από το βιβλίο: «Ο Γέρων Πορφύριος – Μαρτυρίες και εμπειρίες» του Κλείτου Ιωαννίδη – Εκδ. Ιερού Γυναικείου Ησυχαστηρίου «Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος»

Δεν υπάρχουν σχόλια: