15 Δεκεμβρίου 2010

Η Αγία Ανθία, η μήτηρ του Αγίου Ελευθερίου, περιχυθείσα τω του υιού νεκρώ, ξίφει τελειούται.

Η συγκλονιστικότερη στιγμή από το μαρτύριο του Αγίου Ελευθερίου
Βλέποντας ο παράνομος τύραννος, ότι ο Άγιος Ελευθέριος νικούσε όλα τα βασανιστήρια, απελπίσθηκε τελείως, και γνωρίζοντας ότι δεν μπορούσε με άλλον τρόπο να τον θανατώσει, διατάσσει να κόψουν το κεφάλι του. Αφού απέκοψαν την κεφαλή του, ο ένδοξος Ελευθέριος παρέδωσε την μακαρία ψυχή του στα χέρια του Θεού. Η δε μητέρα του η Ανθία αγκάλιασε το σώμα του γιου της και το καταφιλούσε, μακαρίζοντας τον Μάρτυρα ότι έπαθε τόσα πολλά μαρτύρια για τον Κύριο. Τότε οι ωμοί και άσπλαχνοι δήμιοι την θανάτωσαν και όσοι πιστοί βρέθηκαν στη Ρώμη από την Αυλώνα, την έδρα της Επισκοπής του Αγίου, πήραν τα δυο άγια Λείψανα και αφού τα άλειψαν με μύρο και τα τίμησαν πρεπόντως, τα ενταφίασαν φιλοθέως και ευλαβώς προς δόξαν του Τριαδικού Θεού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: