7 Δεκεμβρίου 2010

Το μεταναστευτικό πρόβλημα στην Ελλάδα

του Βασιλείου Μαρκεζίνη
Το πρόβλημα των μεταναστών είναι εσωτερικό και εξωτερικό και, επίσης, διχάζεται σε υποενότητες, που απαιτούν διάφορους χειρισμούς. Πρέπει, λοιπόν, να διακρίνουμε μεταξύ μελλοντικής παρανόμου και νομίμου μεταναστεύσεως και υπαρχόντων παρανόμων μεταναστών. Για το μέλλον, ο αριθμός των νομίμων μεταναστών πρέπει να προσδιορίζεται εκ των προτέρων και να είναι περιορισμένος. Κύριο κριτήριο εισόδου πρέπει να είναι η χρησιμότητα του ατόμου για την ελληνική οικονομία. Και, βεβαίως, ο εισερχόμενος θα πρέπει να έχει και λευκό ποινικό μητρώο...


Οι παράνομοι μετανάστες πρέπει να σταματιώνται, ει δυνατόν, στα σύνορα και να επιστρέφονται αμέσως εις τη χώρα απ’ την οποία ήλθαν. Σε μερικές περιοχές όπως ο Έβρος, που αποτελεί κύριο σημείο εισόδου, το πρόβλημα αυτό μπορεί εύκολα να αντιμετωπιστεί με την ανάρτηση ισχυρών περιφράξεων. Σας παραπέμπω, επί παραδείγματι, στην περιοχή Καραγάτς. Το πρόβλημα των εν Ελλάδι ευρισκομένων παρανόμων απαιτεί αντιμετώπιση από τρεις πλευρές:
Πρώτον, πρέπει η διαβίωση των εδώ να αποτελέσει αντικείμενο ειδικής μέριμνας και για ανθρωπιστικούς λόγους αλλά και για να μειωθούν οι υψηλές, φοβούμαι πιθανότητες κοινωνικής εκρήξεως. Δεύτερον, η ανθρωπιστική μεταχείριση των ατυχών αυτών ανθρώπων ουδόλως πρέπει να παραγκωνίσει τα δίκαια παράπονα των εντοπίων, που υφίστανται καθημερινώς τεράστιες παραβιάσεις των δικών τους δικαιωμάτων, π.χ. του δικαιώματος ιδιοκτησίας ή του δικαιώματος προσωπικής ασφαλείας. Και επειδή ιεραρχικά η μέριμνα του κράτους διά τους ιδικούς της πολίτες έρχεται πρώτη, πρέπει, τρίτον, να υπάρξει μελέτη εξευρέσεως τρόπου επαναπατρισμού αυτών των παρανόμων ή, τουλάχιστον, μεταφορά μέρος αυτών εις άλλας χώρας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, που οφείλει να μας συνδράμει εις το έργον αυτό.
Πηγή: Περιοδικό «ΕΠΙΚΑΙΡΑ»

Δεν υπάρχουν σχόλια: