19 Νοεμβρίου 2010

Απόδειξη αρετής

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
Εάν ο στολισμός του ανδρός καί το βάδισμα των ποδιών καί το γέλιο του, φανερώνουν τα εξωτερικά του χαρίσματα, κατά τον σοφόν Σολομώντα, πολύ περισσότερον η προσευχή καί η λατρεία του Θεού είναι απόδειξη ολόκληρης της αρετής του• είναι ωσάν κάποια πνευματική καί θεία στολή πού προσδίδει πολλήν ομορφιάν καί κάλλος εις τις ψυχές μας, πού ρυθμίζει τον βίον εκάστου, που δεν αφήνει τίποτε το φαύλον καί παράλογον να κατακυρίευσει την ψυχήν, καί πείθει να σεβόμαστε τον Θεόν και μας εκπαιδεύει να διώχνουμε την γοητεία (πλάνη) του πονηρού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: