21 Νοεμβρίου 2010

Η Θεοτόκος εις τον Ναό

Αγίου Κοσμά του Αιτωλού
Όταν επήγε η Δέσποινα Θεοτόκος τριών χρόνων, εθυμήθηκε το χρέος του ο Ιωακείμ καί η Άννα, οπού την είχαν αφιερωμένη εις τον Ναό, και επήραν την Κυρία Θεοτόκο καί την επήγαν εις την εκκλησία, οπού ήτο ο προφήτης Ζαχαρίας ο αρχιερεύς, ο πατέρας του τιμίου Προδρόμου, καί ευθύς εγνώρισε ο αρχιερεύς πως εκείνη μέλλει να γέννησει τον Υιό και Λόγο του Θεού, τον Ιησού Χριστό, εκ Πνεύματος Αγίου, χωρίς άνδρα' παρθένος να γεννήσει, και πάλι μετά την γέννηση παρθένος ν' απομείνει...

 Και την επήρε και την εφίλησε ο Ζαχαρίας, καί την έβαλε μέσα εις το άγιον Βήμα, διότι εγνώρισε πώς μέλλει να γίνει η Δέσποινα θρόνος του Κυρίου μας. Καί έκαμε δώδεκα χρόνους η Θεοτόκος μέσα εις το άγιον Βήμα καί κανείς έκεί δεν επήγαινε παρά ο αρχιερεύς μία φορά τον χρόνο καί την έβλεπε. Καί ετρέφετο με ουράνιο άρτο καί εγένετο πλέον καλύτερα από τους Αγγέλους.
Ο Ναός κέντρο αγιασμού
Λοιπόν, αδελφοί μου, το άγιον Βήμα φανερώνει τον θρόνο του Θεού, το καθολικό φανερώνει τον παράδεισο και ο νάρθηκας φανερώνει την θύρα του παραδείσου. Να χαίρεσθε καί να ευφραίνεσθε καί η αγιοσύνη σας, άγιοι ιερείς, όπου σας εχάρισε ο Θεός το άγιον Βήμα, οπού είναι ο θρόνος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Να απέχετε, αδελφοί μου, οι κοσμικοί να μη εμφαίνετε μέσα εις το άγιον Βήμα. Δεν πρέπει να εμβαίνει κανείς άλλος από τον παπα οπού λειτουργεί καί ο διάκονος. Να χαίρεσθε, αδελφοί μου, καί σεις οι κοσμικοί, οπού σας εχάρισε ο Θεός το καθολικό, οπού φανερώνει τον παράδεισο. Να χαίρεσθε καί σεις οι γυναίκες, αδελφές μου, όπου σας εχάρισε ο Θεός τον νάρθηκα, οπού φανερώνει την θύρα του παραδείσου.
Και εμβαίνετε, αδελφοί μου, άνδρες καί γυναίκες, μέσα εις την εκκλησία με φόβο και τρόμο και να μη κάμνετε κουβέντες, και να μη εμβαίνετε μέσα εις την εκκλησία, δια να βλέπετε οι άνδρες τις γυναίκες καί οι γυναίκες τους άνδρες, αλλά να κάμνετε τον σταυρόν σας με φόβο καί τρόμο, να ακούετε την θεία Λειτουργία, να φωτίζεσθε καί να καθαρίζεσθε από τις αμαρτίας σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: