9 Οκτωβρίου 2010

Σε ικετεύω, Κύριε, να δώσεις να Σε γνωρίσει καί όλος ο κόσμος. Αμήν.

Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου
«Διψά η ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα τον ζητώ. Πώς να μη σε ζητώ; Σύ πρώτος με ζήτησες και μου έδωσες να γευθώ τη γλυκύτητα του Πνεύματος του Αγίου, και η ψυχή μου Σε αγάπησε ολοκληρωτικά... Κι αν έδωσες σ’ εμένα τον αμαρτωλό τη χάρη να σε γνωρίσω με το Άγιο Πνεύμα, Σε ικετεύω, Κύριε, να δώσεις να Σε γνωρίσει καί όλος ο κόσμος. Αμήν».

Δεν υπάρχουν σχόλια: